Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles kriterier på tvers av fag versus individuelle fagspesifikke løsninger Mattias Øhra 03 Mappevurdering og eksamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles kriterier på tvers av fag versus individuelle fagspesifikke løsninger Mattias Øhra 03 Mappevurdering og eksamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles kriterier på tvers av fag versus individuelle fagspesifikke løsninger Mattias Øhra 03 Mappevurdering og eksamen

2 KVALITETSREFORMEN Mer studentaktive arb.former Mer jevnlige tilbakemeldinger/vurderinger Ny utdanningsplan / kontrakt mellom student og lærersted Nye evalueringsformer Bruk av IKT Større grad av tverrfaglighet Tettere praksistilknytning Mattias Øhra 03

3 KVALITETSREFORMEN NYE EVALUERINGSFORMER Kvalitetsreformen legger til rette for større grad av oppfølging fra lærestedenes side overfor den enkelte student. Studentene skal få hyppigere tilbakemelding på sine prestasjoner gjennom semesteret, og det oppfordres til større bruk av alternative evalueringsformer (mappevurdering, hjemmeeksamen m.v.) og mindre bruk av store eksamener. Studentene skal også gis bedre veiledning gjennom studiet. http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/hogreutdanning/kvalitetsreformen/045071-990150/index-dok000-b-n- a.html Mattias Øhra 03

4 KVALITETSREFORMEN Studentenes læringsmiljø Gjennom Kvalitetsreformen er studentene sikret et forsvarlig fysisk læringsmiljø. Det vil bli ført tilsyn med at institusjonene dokumenterer arbeidet med læringsmiljøet, og at de innarbeider dette i sine interne kvalitetssikringssystem. Bedre veiledning for alle studenter Studieavtale mellom student og studiested Mer studentaktive undervisningsformer Jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret Nye og varierte evalueringsformer Mindre bruk av store eksamener ved semesterslutt http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/hogreutdanning/kvalitetsreformen/045071-990150/index-dok000-b-n- a.html Mattias Øhra 03

5 EKSAMENSAVVIKLING MAPPER VED HØGSKOLEN I VESTFOLD Arbeidsmappe: Tar utgangspunkt i fagplanenes målområder. Arbeidsmappen skal innholde dokumentasjon fra alle målområder i fagplanen. Arbeidsmappen er gjenstand for muntlig eksamen. Tar utgangspunkt i at student og faglærer/sensor samtaler om innholdet i mappen. Presentasjonsmappe Utvalg bestemt av faglærer og student, eller kun faglærer. (5 vkt. = ca.12 -15 sider) velges ut fra et eller flere målområder fra fagplan. Det gis en frist for innlevering, godkjenning og ferdigstillelse av presentasjonsmappen. Presentasjonsmappen sendes til ekstern sensor. Mattias Øhra 03

6 EKSAMENSAVVIKLING MAPPER VED HØGSKOLEN I VESTFOLD Mattias Øhra 03 Arbeidsmappe Presentasjonsmappe Ekstern sensor Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeidsmappen (Ekstern sensor) Presentasjonsmappe og arbeidsmappe er identiske Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeids- og pres.mappen (Ekstern sensor) Basiskunnskaps- tester

7 §4 Eksamensbestemmelser: a. Eksamen skal ta utgangspunkt i målene for studieenheten slik de er uttrykt i avsnittet mål og målområder i rammeplanen. b. Eksamenskarakter skal være uttrykk for i hvor høy grad målene er nådd.

8 EKSAMENSAVVIKLING MAPPER VED HØGSKOLEN I VESTFOLD Mattias Øhra 03 Arbeidsmappen Skal innholde dokumentasjon fra alle målområder i fagplan Presentasjonsmappe Skal innholde dokumentasjon fra en eller flere målområder i fagplan (Intern sensor) Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeidsmappen (Ekstern sensor) Hjemmeeksamen Individuell eller gruppe Basiskunnskaps-tester Diagnostiske Praktiske arbeider og ferdigheter Skille mellom praktiske og refleksive ferdighetsmål i fagplanen f.eks: praktisk estetiske fag Deleksamen Individuell eller gruppe

9 Utfordringer Studentene gjøres kjent med målområder i fagplan Mappekravene må inn tidlig på høsten Forholdet ekstern – intern sensur Pensum knyttes til målområdene Lagring : alle studenter må lagre mappen Mer studentaktive arb.former Studenter er med på å utforme mappestrukturene ift fagplanenes målområder. Fare for for mange mappekrav og for stort volum i mappene Veiledning: fare for overforbruk Tydelighet ift mappeeksamen i fagplan Fortsatt viktig med autonomi og variasjon mht. bruk av mappevurdering. Mattias Øhra 03


Laste ned ppt "Felles kriterier på tvers av fag versus individuelle fagspesifikke løsninger Mattias Øhra 03 Mappevurdering og eksamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google