Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk, nettvett og personvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk, nettvett og personvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk, nettvett og personvern

2 Problemstillinger Foto av barna som henges opp på vegg
Foto som legges i mappe på datamaskinen Foto som vises i lysbildeshow Familie som fotograferer og filmer Foreldre som vil ha kopier fra barnehagens datamaskin Åpent Internett Bærbare maskiner med trådløst nett E-post med foresatte og internt MSN Web-kamera

3 Forarbeid før IKT-satsning
Personalet må diskutere: den betydning mediet har for barn behovet barna har til å bearbeide de mange inntrykkene de får via mediet lover og regler hensikten med IKT Hva skal barnehagen bruke I hvilken sammenheng Hvordan..

4 Styreren har en nøkkelrolle
Pedagogisk leder også på det digitale området Skal skaffe seg en grunnleggende forståelse for digitale verktøys plass i barnehagen Skal bidra til å virkeliggjøre det digitale arbeidet ved å være veiviser, tilrettelegger og pådriver Ansvar for at lover og regler følges Fra temahefte IKT i barnehagen.

5 Internett i barnehagen
Det skal alltid være en voksen sammen med barna når de er på nettet Nettsteder som personalet mener er sikre og tilpasset barnas alder kan samles i egne mapper under favoritter elle bokmerker eller i en egen mappe på skrivebordet Netnanny; med filter som gjør det vanskelig å komme inn på internettsider som inneholder vold eller pornografi Tilbake

6 Internett i barnehagen
Ha et opplæringsopplegg Kvalitetssikre innføringen for hvert barn La ikke barna treffe ukjente eller kjente nettvenner uten følge Hjelp barna til å forstå at mye av informasjonen man finner på nettet kan være feilaktig Vær ikke altfor kritisk til barnas nysgjerrighet Lag felles regler sammen med barna slik at de får eieforhold til reglene og forstår dem: Hvordan man behandler navn, adresse, telefonnummer, e-post, osv. Hvordan man skal oppføre seg mot andre på nettet. Hva slags type websider og aktiviteter som er akseptabelt og hva som ikke er det. Neste

7 Lover og regler ved bruk:
Scanne og skrive ut E-post Kamera og videokamera Web-kamera De som er viktige å snakke om er de jeg har streket under.

8 Fargeskriver og scanner
Digital foto er IKKE det samme som papirfoto Lettere å eksemplarfremstille Lettere å publisere Lettere å misbruke Scanne papirfoto er ikke greit Scanne barnetegninger er OK Skrive ut bilder av barn og henge opp i barnehagen er lovlig

9 E-post I noen barnehager foregår all informasjon via e-post
Ikke oppgi fullt navn på barnet Ikke diskuter sensibel informasjon E-post kan komme på avveier E-post er mer dokumentasjon enn muntlig Det er svært enkelt å inkludere andre Det er svært enkelt å videresende Kan komme på avveier

10 Barnekonvensjonens artikkel nr 16
”Barn har rett på et privatliv” Personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på internett til evig tid Navnene kan være søkbare lenge etter at barna har blitt voksne Noen nettsteder strider klar mot dette

11 Kamera og videokamera Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder
Foto er likestilt med person-opplysninger Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

12 Personopplysningsloven
Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år) Også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

13 Barnehagen trenger ikke samtykke
Er informasjonssikkerheten ivaretatt, er det lov å fotografere og lagre bilder av barna med hjemmel i personvernloven § 8 bokstav f) Det kreves altså ikke samtykke fra foreldrene for å fotografere eller filme barna i dagligdagse gjøremål Dersom foreldre motsetter seg fotografering av deres barn må deres reservasjon respekteres 

14 Råd fra datatilsynet Samtykkeerklæring - Kragerød
Foto kan henges opp i barnehagen og brukes i barnehagen Foto kan sendes til foreldre som vedlegg til e-post Foto kan bli tatt, og brukt av studenter Foto kan offentliggjøres i aviser og lignende Erklæringen bør også gjelde for de bildene foreldrene tar

15 Bruk av webkamera i barnehage
En barnehage ønsket å overføre bilder av flere barn og ansatte samtidig. Datatilsynet mente at dette inneholdt: Flere personvernkrenkende elementer: Brukernavn og passord kunne komme på avveie Lett for uvedkommende å logge på Tilgang til informasjon om andres barn Samt tilgang til informasjon om ansatte/drift

16 Bruk av webkamera i barnehage
MSN: Tillat utelukkende med eget barn Datatilsynet: Slik en til en-kommunikasjon mellom slektningene og barnet ble ansett for lite problematisk fra et personvernståsted, i og med at dette er en moderne måte å kommunisere på i dagens samfunn.

17 Offentliggjøring av bilder av andre mennesker på nett
§45c, §54 og §55 Åndsverksloven §246 Straffeloven (ærekrenkelse) §11 Personopplysningsloven

18 Åndsverkloven §45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når: bildet har aktuell og allmenn interesse, personen er mindre viktig enn hovedinnholdet bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

19 Åndsverkloven §54 Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved. Selv om man har handlet i god tro!

20 Tips! Seksuelle overgrep mot barn på nett SAFT
Alle som kommer over slik innhold må umiddelbart tipse Kriminalpolitisentralen (KRIPOS). SAFT Barnehagepersonalet kan ha nytte av å gjennomgå opplæringspakken på disse nettsidene og sjekke sine egne kunnskaper om Internett.

21 Vær tilbakeholden Med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett Tenk gjennom hva slags foto som publiseres om det er nødvendig å publisere fotoene hvilken nytte publisering av fotoene kan ha hvilke ulemper en slik publisering kan innebære bør bildene ha navn? Det er også viktig å utvise forsiktighet ved publisering av foto av personalet

22 Bilder og tekst som blir lagt ut på nett uten tillatelse
Krev at opplysningene slettes Kan ta kontakt med internett-leverandøren for nettstedet. Det er eieren av domenenavnet som er ansvarlig for å hjelpe til med å forhindre misbruk. Finner du ikke eieren av et norsk domenenavn kan du gå inn på Du kan anmelde forholdet til politiet. Kontakt Datatilsynet for råd.

23 Bruk av materiale fra Internett
Kopiering av innhold som er lagt ut på Internett uten opphavsmannens samtykke, er ikke tillatt. Permanent lagring eller en utskrift av verket krever samtykke, med mindre det er til privat bruk.

24 Vær oppmerksom på: Nettsteder skal ikke:
Oppmuntre barn og unge til å gi fra seg informasjon om seg selv, sin familie eller sine kamerater Tilby belønninger til barn og unge mot at de gir fra seg personopplysninger Benytte undersøkelser, konkurranser eller andre liknende metoder for å samle inn personopplysninger fra barn Hvis markedsføring er rettet mot barn og unge, skal de ikke ha hyperlenker til steder som ikke er egnet for dem.

25 Barnekonvensjonen artikkel 16
1. Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. Tilbake

26 Lenker til hjelp i mappearbeidet
Webcam i barnehage: Bergen kommunes rutiner: Kragerø kommunes rutiner:

27 Viktige lenker Clara - datatilsynet Du bestemmer Oppgir navn på nett
Personopplysningsloven Straffeloven Åndsverkloven

28 Ærekrenkelse Straffeloven §246.
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Tilbake

29 Samtykke § 2 nr.7 i personopplysningsloven
Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv… Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake Tilbake

30 § 11. Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger
Personopplysningene som behandles bare når dette er tillatt bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig Tilbake

31 § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for f)at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Tilbake

32 Tilgjengelig for allmennheten
Et verk gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres, frembys til salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte spres eller vises utenfor det private område. Å gjøre et verk tilgjengelig for allmennheten krever tillatelse fra rettighetshaver. Tilbake

33 Eksemplarfremstilling
Eksemplarfremstilling er betegnelsen på det å lage kopier eller andre former for nye eksemplar av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon. Tilbake

34 Misbruk av bilder Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det. Kilde: Datatilsynet Tilbake


Laste ned ppt "Etikk, nettvett og personvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google