Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likelihood ratio test t/wald fungerer fint for en parameter Men hvis faktor har flere end 2 niveauer er der mere end 1 parameter ! Løsning: likelihood.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likelihood ratio test t/wald fungerer fint for en parameter Men hvis faktor har flere end 2 niveauer er der mere end 1 parameter ! Løsning: likelihood."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likelihood ratio test t/wald fungerer fint for en parameter Men hvis faktor har flere end 2 niveauer er der mere end 1 parameter ! Løsning: likelihood ratio test. Likelihood funktion: sandsynligheden for at observere det givne datasæt opfattet som en funktion af de ukendte parametre

2 Likelihood funktion for en binomialfordelt variabel

3 Eksempel: n=10 y=3 NB: L(p) er maximal for p=3/10=0.3= maximum likelihood estimatet. Eksempel (likelihood ratio): L(0.4)/L(0.6)>1 dvs. p=0.4 er mere trolig (likely) end p=0.6

4 Likelihood ratio test Antag vi har observeret x fra b(n,p) Betragt hypotesen H0: p=0.5 mod H1: p 0.5. Under H1 estimeres p ved x/n Jo mindre L(0.5) er i forhold til L(x/n) des mere evidens mod H0. Dvs. kritisk for H0 hvis

5

6 Likelihood-funktion for logistisk regression

7 Likelihood ratio test for b=0

8 Eksempel: bil og alder. NB: likelihood ratio test og Wald test giver ensartet resultat når vi tester hypotese vedr. en parameter.

9 Goodness of fit (grupperede data)

10 Goodness of fit II (grupperede data)

11 Eksempel: bil og alder I overeenstemmelse med tidligere konklusioner er goodness of fit testet meget signifikant – dvs. model passer ikke til data – og vi kan ikke fæste lid til de beregnede tests for b=0. Dog skal vi også passe på med goodness of fit testet da en del observationer mindre end 5.

12 Sammenligning af modeller 2 modeller hvor en er indlejret (nested) i den anden: -2 * log likelihood ratio test 2 modeller der ikke er nestede: AIC (se opgave) PAS PÅ: 2 log likelihoods er kun sammenlignelige hvis samme gruppering (aggregering) (multinomial logistic regression vælger som udgangspunkt at gruppere mest muligt)

13 Multipel regression For lineær/multipel regression kaldes likelihood ratio testet for F-testet. Men ellers samme princip. Navn skyldes, at man vurderer likelihood ratio test vha. den såkaldte F-fordeling.

14 Hierarkisk princip Hvis to faktorer A og B indgår i en signifikant vekselvirkning giver det ikke mening at teste om de separate effekter af A og B er signifikante ! Dvs. trinvis model selektion: start med at teste interaktioner. Ikke signifikante komponenter af modellen fjernes en for en idet at model tilpasses på ny hver gang en komponent er fjernet.

15 Eksempel: huspriser Tabel med F-tests for diverse kovariater, faktorer og vekselvirkninger. 3. ordens interaktion ikke signifikant – fjerner den og tilpasser model på ny. I slutmodel er bedrooms*zip signifikant hvorfor bedrooms og zip også skal være i modellen.

16 Eksempel: bil og afstand,køn Dvs. interaktion ikke signifikant. Model med interaktion = mættet model derfor er deviance og Pearson = 0.

17 Eksempel: bil og separate effekter af køn og afstand Køn ikke signifikant, men afstand er ! Goodness-of-fit stemmer overens med test for ingen interaktion !

18 Aggregering Multinomial logistic anvender pr. default gruppering med færrest mulige antal grupper: fordelagtigt for goodness-of-fit test men pas på med sammenligning af -2 *loglikelihood for to modeller fittet med forskellige kald af multinomial logistic. Kan selv styre aggrering vha. “subpopulations” binary logistic grupperer/aggregerer ikke


Laste ned ppt "Likelihood ratio test t/wald fungerer fint for en parameter Men hvis faktor har flere end 2 niveauer er der mere end 1 parameter ! Løsning: likelihood."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google