Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In Use Engelsk for unge og voksne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In Use Engelsk for unge og voksne"— Utskrift av presentasjonen:

1 In Use Engelsk for unge og voksne
Basert på ”Language in Use” fra Cambridge University Press In Use dekker områdene språklæring og kommunikasjon i KL06

2 3 nivå 3 kurs basert på det europeiske rammeverket for språk:
Elementary A1 Pre-intermediate A2 Intermediate B1 Hvert kurs tilsvarer ca. 150 timers intensiv språkundervisning Tusenvis av interaktive oppgaver, lytteøvelser, språklab, video, illustrerende bilder og animasjoner

3 Plasseringstest Følger med ved bestilling av lisenser
Egen veiledning for å tolke elevenes resultat

4 Struktur Kursene er inndelt i kapitler basert på tydelige læringsmål

5 Kapittelforside

6 Oppgavesider Kapitlene består av 12 – 16 oppgavesider Oppgavetyper:
Lytting Uttale Skriving Lesing Grammatikk Vokabular

7 Varierte oppgaver Elevene øver inn et sett med ord, bestemte strukturer og grunnleggende ferdigheter på mange forskjellige måter Eksempel på noen av oppgaver hvor elevene lærer navn på kroppsdeler (A1): 1. Animasjon Innfyllingsoppgave Kryssord 4. Lær å uttale ordene Lytteoppgave

8 Lytteforståelse Lytteoppgavene er knyttet til tema for hver leksjon og omfatter bla. dialoger, radioprogram, telefonsamtaler og noveller

9 Uttaletrening Elevene leser inn enkeltord eller setninger fra kapitlet og får tilbakemeldinger på uttalen

10 Skriveferdigheter Alle skriveoppgavene er selvrettende Fokus på:
Setningsbinding Tegnsetting Direkte tale Indirekte tale Rettskriving Konjunksjoner Relative setninger m.m.

11 Leseforståelse Tekster om ulike emner i flere sjangere Eksempler:
E-post Avisartikler Faktatekster Tv-program

12 Grammatikk Tydelig progresjon Forklaringer i form av animasjoner

13 Vokabular Oppgaver som gir aktivt ordforråd

14 Verktøy Det er verktøy nederst til venstre på hver oppgaveside
Engelsk-engelsk ordbok: Inneholder de fleste ordene fra kurset og tillater ulike bøyningsformer Grammatikk: Oppsummering av all grammatikken i leksjonene med lydeksempler

15 Kapitlets siste side Hvert kapittel avsluttes med en resultatside
Rapporten viser: Antall feil per oppgave Om eleven har tittet i fasiten Andel av oppgavene utført i prosent Rapportene fungerer som kartlegger og gir underveisvurdering

16 Hvorfor digitale læremidler?
Multimediale Annen tilnærming til læring enn tradisjonelle lærebøker Tar hensyn til ulike læringsstiler Understøtter læringen til elever med lese- og skrivevansker Direkte tilbakemeldinger: Gjør det lettere for elevene å jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå Sparer læreren for rettearbeid

17 Hvordan bruke In Use? Arbeidet med språklæring og kommunikasjon skjer med utgangspunkt i In Use Bruk innholdsoversikten som ”kart” og sørg for at kapitler/emner/læringsmål nevnes i årsplanen Plasseringstesten tas ved semesterstart og gjerne underveis – denne er kun veiledende Suppler med lettlestbøker, magasiner og enkle tekster for å dekke området samfunn, kultur og litteratur og at elevene får nok lesetrening

18 In Use i klasserommet Viktig å introdusere nye tema og å gjennomgå nytt stoff i klassen før elevene får jobbe på data Bruk gjerne animasjoner, lydfiler og video som igangsettere til å presentere nytt lærestoff utgangspunkt for å oppsummere arbeidet etter elevene har vært på datarommet Baser muntlige aktiviteter og skriftlige aktiviteter på In Use: strukturøvinger – strukturene drilles inn muntlig eller skriftlig gjennom stadig repetisjon logg – oppsummering av timen, skriv fire setninger om leksa, velg 5 stikkord fra en tekst og utdyp dem, still et spørsmål og la alle elevene skrive et par setninger før de får snakke etc. rollespill muntlige presentasjoner

19 In Use på data Anbefalt tidsbruk:
20 – 40% av tiden, ca. en vanlig skoletimer per uke Mange lærere styrer elevenes arbeid med In Use: arbeidsplaner over to uker hvor elevene gjennomfører minst en leksjon ber elevene fokusere og bruke mer tid på visse oppgaver enn andre lar dem gjøre samme oppgave gjentatte ganger ber elevene repetere visse kapitler/oppgaver/emner når nødvendig Studieteknikk i starten kan det lønne seg å lage hyppige tester basert på In Use skriv ut oppgavesider og gjør elevene bevisste på hva de faktisk har lært Kombiner arbeidet med loggskriving

20 Vurdering Lærere og elever har tilgang til detaljerte rapporter. De viser: hvor stor andel av oppgavene som er gjennomført tidsbruk antall feil per oppgave Rapportene kartlegger elevenes styrker og svakheter: Tekstforståelse Skriving Lytteforståelse Grammatikk Vokabular Gir et godt vurderingsgrunnlag: Underveisvurdering Sluttvurdering Egenvurdering


Laste ned ppt "In Use Engelsk for unge og voksne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google