Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYSIOTERAPI VED PARKINSONS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYSIOTERAPI VED PARKINSONS"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYSIOTERAPI VED PARKINSONS
Oslo syd Fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen

2 Framgangsrik Rehabilitering i et Aktivt Mestringsmiljø
Intensiv, kompleks rehabilitering basert på spesialisert kompetanse og lang erfaring Aktiv rehabilitering med fokus på egenmestring og tilværelsen etter oppholdet Tilpasset trening og behandling individuelt og i grupper, etter brukers egen målsetting Mestringsopplevelser både inne og ute i naturen NS-EN ISO 9001 – 2008

3 Målgrupper Parkinsons sykdom og andre nevrologiske tilstander
Hjerneslag Benamputerte Sykemeldte Personer uten arb.forhold som skal ut i jobb NS-EN ISO 9001 – 2008

4 Våre verdier Mestringstro Respekt Kunnskap Glede www.framhelse.no
NS-EN ISO 9001 – 2008

5 Kvalitetsmål Være en framtidsrettet kompetansebedrift innenfor forebygging og tverrfaglig spesialisert rehabilitering Vi tilbyr framgangsrik, intensiv og kompleks rehabilitering med en overføringsverdi, og vi skal ha fornøyde brukere NS-EN ISO 9001 – 2008

6 På Fram møter bruker 3 tverrfaglige team Ca 62 ansatte, ca 49 årsverk
9 ulike faggrupper i eller tilknyttet teamene Kultur som gir helse NS-EN ISO 9001 – 2008

7 Eksempler aktiviteter
Kosthold/ernæring Mål og mening Klatring Morgenstrekk Tur – kort/lang Kommunikasjon og konflikthåndtering Gåskole BIG-trening Balanseskole Slagskole Gnist Likemannsgrupper Aktivitet i vann Løypa Afasi-skole BYKS Medi yoga Avspenning Nytt på nytt Stress og stressmestring Spinning NS-EN ISO 9001 – 2008

8 Oppsummering av retningslinjene
190 sider. 576 referanser/kilder. 19 land samarbeidet. Målet med retningslinjene er å sikre kvalitet i oppfølging og behandling for personer med PS i Europa. Ved å bruke retningslinjene vil man tilegne seg kunnskap og ferdigheter til å kunne gi forskningsbasert oppfølging. PS er komplekst og man vil finne stor variasjon i sykdomsbilde fra person til person. Det er derfor nødvendig å gi hver enkelt en individuelt tilpasset oppfølging etter funksjon og mål.

9 Noen konkrete anbefalinger
Det anbefales å henvise personer med PS i et tidlig stadium til fysioterapeut. Hovedmålet med oppfølging av en person med PS er å optimalisere personens aktivitet, deltagelse i samfunnet og livskvalitet. Fysioterapeuten skal følge opp pasienten mtp. bedre eller vedlikeholde fysisk funksjon (muskelstyrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet). Hos eldre personer anbefales funksjonell trening, fremfor generell trening. Bruker skal kunne utføre egentrening med god utførelse og forståelse, og det er viktig å regelmessig evaluere behandling og mål.

10 Hvor møter du fysioterapeuter?
Institutt Sykehus Kommune Rehabilitering Treningssenter

11 Fysioterapi for PMP. Hovedområder Fysisk aktivitet & aktiv livsstil.
Trening = planlagt, strukturert, og repetitivt for å bedre eller vedlikeholde fysisk form (fitness). I tillegg forebygge motorisk forfall. Overføring til funksjon og ADL. Balanse og fallforebygging. Relatert til motorikk og dual tasking. Gange. Veilede og trene. Vedlikeholde hastighet.

12 Fysioterapeutens rolle
Pasienten i midten. Hjelpe pasienten ut ifra behov, motivasjon og kapasitet. Veilede til en informert pasient som er innforstått med tiltakene. Self-management. Fysioterapeuten skal – vurdere (funksjon vs. symptom), informere (om sykdom og trening/aktivitet), samarbeide (ikke en passiv behandling), bidra, tilrettelegge. Mål: økt fysisk kapasitet og funksjonell mobilitet  Pårørende – kan veiledes i quing, fasilitere, strategier. Kun om pasienten ønsker. Pårørende skal ikke være terapeut/helsearbeider.

13 Fysioterapeutens rolle
Intensitet/dosering. Store individuelle forskjeller, men ofte underdosert? Mosjon vs. Trening. Smertelindring. Fear aviodance. Vedlikeholde lungefunksjon: Motvirke skrøpelighet. Vedlikeholde bevegelse, styrke og volum. Vedlikeholder stemmen, pust og svelgfunksjon. Fysio – utholdenhets trening, pusteveiledning i aktivitet/avspenning, aktiv syklus/støt teknikker. Hjelpemiddel for gange/mobilitet: Staver, hyrdestav, stokk, rullator, krykke, truger, sykkel (hjelpemotor, tandem, trike).

14 Komme i gang nå! FRAM-modellen: «Aktive tiltak for best mulig mestring av Parkinsons sykdom» Veiledning for Parkinsonister, pårørende og terapeuter/helsepersonell. 8 sider dokument. Skrevet forståelig. Basert på de nye retningslinjene, og klinisk erfaring fra Fram helserehab. Et verktøy for å komme i aktivitet. Kan ta med til fysioterapeuten.

15 Treningsprogram. Metoder og teknikker.
LSVT Big, Delay the disease, PWR4life, MediYoga for PD, TaiChi for PD, Rytmisk Auditiv Stimulering, Rock Steady boxing osv. Disse programmene trener ofte på å gjøre det motsatte av hva sykdommen gjør med kroppen, med en treningsveiledning eller pedagogikk som egner seg for PMP. Rytme & dans - En slags bevegelsesrespons stimulert av noe en hører som starter bevegelsesprogrammer en har i kroppen fra tidligere. Queing & strategier - Ekstern stimuli for fremme motorikken. Se, høre, føle eller gjøre noe som skal hjelpe for å få til en bevegelse. Motorlearning- repetisjoner, tilbakemelding, overføring.

16 Use it, don't lose it!


Laste ned ppt "FYSIOTERAPI VED PARKINSONS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google