Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 38 Petters familie. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene 1. en tallrik familie 2. et slektstreff 3. å spleise 4. kost 5. losji 6. å opprette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 38 Petters familie. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene 1. en tallrik familie 2. et slektstreff 3. å spleise 4. kost 5. losji 6. å opprette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 38 Petters familie

2 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene 1. en tallrik familie 2. et slektstreff 3. å spleise 4. kost 5. losji 6. å opprette 7. ei bygd 8. en gjest 9. fattig f) ei stor slekt e) et familiemøte b) å dele på betalingen c) utgifter til mat i) et sted å bo for en stund h) å etable g) et lite sted som ikke er så stort som en by a) en person som er på besøk d) med få økonomiske ressurser

3 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene 1. en tallrik familie 2. et slektstreff 3. å spleise 4. kost 5. losji 6. å opprette 7. ei bygd 8. en gjest 9. fattig f) ei stor slekt e) et familiemøte b) å dele på betalingen c) utgifter til mat i) et sted å bo for en stund h) å etable g) et lite sted som ikke er så stort som en by a) en person som er på besøk d) med få økonomiske ressurser

4 b) Sett strek mellom ord som betyr omtrent det motsatte 1. fjern 2. alle 3. rik 4. rikdom 5. mange 6. spesiell 7. gammel 8. forskjellig 9. krig 10. heldig 11. pen 12. ei tante j) nær f) ingen k) fattig a) fattigdom l) få c) vanlig g) ung e) lik d) fred h) uheldig i) stygg b) en onkel

5 b) Sett strek mellom ord som betyr omtrent det motsatte 1. fjern 2. alle 3. rik 4. rikdom 5. mange 6. spesiell 7. gammel 8. forskjellig 9. krig 10. heldig 11. pen 12. ei tante j) nær f) ingen k) fattig a) fattigdom l) få c) vanlig g) ung e) lik d) fred h) uheldig i) stygg b) en onkel

6 c) Sett inn preposisjoner som passer 1. De møtes hvert andre år ___ en stor gård. 2. Alle spleiser ___ leien av gården. 3. Familien deler ___ å betale utgiftene. 4. I løpet ___ de to dagene spiser de selvsagt mye mat. 5. Melissa forsøker å lære navnene ___ alle slektningene. 6. Tante Adele vil bo i den lille bygda ___ sin dødsdag. 7. Det ligger midt ___ Afrika, ikke sant? 8. Tante Adele sier: ”Det var heldig ___ deg at du kom til Norge.” 1. på 2. på 3. på 4. av 5. på / til 6. til 7. i 8. for

7 d) Øv på å bøye disse substantivene ei mor mora mødre mødrene en far faren fedre fedrene en bror broren brødre brødrene ei søster søstera søstre søstrene

8 d) Øv på å bøye disse substantivene ei datter dattera døtre døtrene en onkel onkelen onkler onklene ei tante tanta tanter tantene en svoger svogeren svogere svogerne

9 d) Øv på å bøye disse substantivene ei svigerinne svigerinna svigerinner svigerinnene

10 e) Hvilket kjønn har substantivene? 1. familien 2. gangen 3. slektstreffet 4. slektningen 5. gården 6. leia/leien 7. tanta/tanten 8. dagen 9. mennesket 1. en familie 2. en gang 3. et slektstreff 4. en slektning 5. en gård 6. ei leie/en leie 7. ei tante/en tante 8. en dag 9. et menneske

11 e) Hvilket kjønn har substantivene? 10. navnet 11. drømmen 12. bygda/bygden 13. utlendingen 14. personen 15. spørsmålet 16. landet 17. krigen 18. jenta/jenten 10. et navn 11. en drøm 12. ei bygd/en bygd 13. en utlending 14. en person 15. et spørsmål 16. et land 17. en krig 18. ei jente/en jente

12 f) Si substantivene i riktig form 1. en familie (deler av) 2. en gård (deres) 3. en flyktning (en av) 4. en krig (flere) 5. en utlending (mange) 6. en tante (denne) 7. et fond (flere) 8. et spørsmål (mange) 1. deler av familien 2. deres gård 3. en av flyktningene 4. flere kriger 5. mange utlendinger 6. denne tanten 7. flere fond 8. mange spørsmål

13 g) Sett inn riktig subjektspronomen eller objektspronomen 1. (Slektningene) ___ kommer fra fjern og nær til (tante Adele) ___. 2. Det er (en rik tante på 89 år) ___ som betaler (maten) ___. 3. (Alle slektningene) ___ synes selvsagt det er flott at (tante Adele) ___ vil spandere maten. 4. (Familien i hjemlandet) ___ er stor. 5. (Tante Adele) ___ kommer fra ei bitte lita bygd langt inne i landet. 6. (Tante Adele) ___ har mange spørsmål til (Melissa) ___. 7. (Melissa) ___ ser på (Petter) ___. 1. De – henne 2. hun – den 3. De – hun 4. Den 5. Hun 6. Hun – henne 7. Hun – ham

14 g) Sett inn riktig subjektspronomen eller objektspronomen 8. (Petter) ___ kommer bort til (Melissa) ___. 9. (Alle gjestene) ___ ser på (gården) ___. 10. Vil (barna) ___ leke med (søsteren til Petter) ___? 11. (Alle slektningene) ___ liker (maten) ___. 12. Kan (du, Melissa og Petter) ___ gå til (tante Adele) ___? 13. Skal (jeg, tante Adele og Melissa) ___ se på (barna) ___? 14. Kan (moren og søstera til Melissa) ___ komme til (Melissa) ___ på besøk? 8. Han – henne 9. De – den 10. de – henne 11. De – den 12. dere – henne 13. vi – dem 14. de – henne

15 h) Sett inn riktig stedsadverb inn – inne Vil du komme ___ til meg? Eller vil du helst være ___ på ditt rom alene? Jeg sitter her ___, så bare kom ___ når du vil. ut – ute Skal vi gå ___ i kveld? Det er så mange andre mennesker ___ og sommerkvelden der ___ ser så koselig ut. Har du ikke lyst til å være ___ litt i kveld? Jeg vil ___! inn inne inn ut ute ut

16 h) Sett inn riktig stedsadverb hjem – hjemme Jeg må dra ___ nå. Familien der ___ venter på meg. Skal ikke du også ___ nå? Lengter du ___? Jeg synes det er godt å komme ___ etter en lang dag på jobb. bort – borte Jeg vil gå ___ til den jenta som står der ___. Hun gikk ___ fra oss andre for en halv time siden, og nå står hun der ___ alene. Gråter hun? Nå går jeg ___. hjem hjemme hjem bort borte bort borte bort

17 i) Orddiktat 1. hvert andre år 2. slektninger 3. den store, flotte gården 4. å forsøke 5. kjære familie 6. ei bitte lita bygd 7. hele sitt liv 8. utlendinger 9. mange forskjellige spørsmål 10. fattig 11. en krig 12. en flyktning 13. de andre gjestene 14. forvirret 15. barnedåp 16. en begravelse 17. kjedelig 18. høflig 19. å oppføre seg pent 20. lange taler


Laste ned ppt "Kapittel 38 Petters familie. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene 1. en tallrik familie 2. et slektstreff 3. å spleise 4. kost 5. losji 6. å opprette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google