Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God og riktig rettspsykiatri Et pilotprosjekt. Kritikk mot dagens ordning Privat entreprise Ingen standardisert ramme rundt observasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God og riktig rettspsykiatri Et pilotprosjekt. Kritikk mot dagens ordning Privat entreprise Ingen standardisert ramme rundt observasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 God og riktig rettspsykiatri Et pilotprosjekt

2 Kritikk mot dagens ordning Privat entreprise Ingen standardisert ramme rundt observasjonen

3

4 Paul Winge anno 1915 Den aller væsentligste mangel ved vor ordning af den judicielle observation i straffesager er imidlertid efter vor opfatning den, at den ikke tilveiebringer enhed i den psykiatriske bedømmelse. Men denne mangel bør ikke taales, ……

5

6

7 Kritikk mot dagens ordning Ujevn kompetanse blant sakkyndige Problemer med rekruttering

8

9

10

11 Kritikk mot dagens ordning Rekvirenter har liten oversikt over mulige sakkyndige og deres kompetanse Svak akademisk tilknytning

12 Prosjektet eies av: Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Koordineres av Helsedirektoratet

13

14 Overordnet mål: Å bedre domstolenes og politi/påtalemyndighetens tilgang til sakkyndighet av høy kvalitet

15 64 innmeldte pr 31.03.15 44 menn 20 kvinner 36-40 6 41-45 11 46-50 12 51-55 8 Alder 56-60 8 61-65 13 66-70 3 71-75 3 MRE 31.03.15 Emmanuel Revis Lege 33 Psykiater 32 Arbeidsmedisin 1 Samfunnsmedisisn 1 PhD 6 Ingen spes. 0 2 spes. 2 Psykolog 31 Klinisk psykologi 22 Nevropsykologi 9 Barn & ungdom 3 Arbeids & org. 1 Rus & avhengighet 1 PhD 5 Ingen spes. 1 2 spes. 5

16 Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet Statsadvokatene ForeløpigRegulær TOTAL T HASTER 24 t2-34-7Sum HASTER 24 t2-34-7Sum Møre og Romsdal & Sogn og Fjordane21371302169 22 Trøndelag1232320178117 37 Nordland0000003115 5 Troms & Finnmark0024603508 14 Sum1447 39115 818 78 MRE 31.03.15 Emmanuel Revis

17 Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet PolitidistriktForeløpigRegulærSUM Sogn & Fjordane404 Sunnmøre549 Normøre & Romsdal459 Sør-Trøndelag191433 Nord-Trøndelag134 Salten000 Helgeland022 Midtre Halogaland033 Troms4610 Vest-Finnmark000 Øst-Finnmark224 Sysselmannen000 Sum39 78 MRE 31.03.15 Emmanuel Revis

18

19

20

21

22

23

24 Paul Winge anno 1915 Dette krav paa enhed i bedømmelsen lader sig imidlertid ikke opfylde, med mindre der skabes en retspsykiatrisk institution, som har ret og pligt til med endelig kompetence at belære domstolene, og en saadan institution maa have en retspsykiatrisk station til sin raadighed. En psykiatrisk observationsanstalt er derfor en nødvendighed.

25


Laste ned ppt "God og riktig rettspsykiatri Et pilotprosjekt. Kritikk mot dagens ordning Privat entreprise Ingen standardisert ramme rundt observasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google