Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes felles konto- og adresseringsregister

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes felles konto- og adresseringsregister"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes felles konto- og adresseringsregister
André Hoff, Finans Norge Nets-dagene 19. og 20. mars 2015

2 Kan ”Bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR)” bidra til at bankene vinner i det nye betalingsparadigmet?

3 Hvorfor og behov KAR? Innhold i KAR Løsningen Hvem kan bruke KAR og hva KAR kan svare på? Status Eksempler Kan KAR gi bankene nye fordeler?

4 Bakgrunn og hensikt Anbefaling våren 2011
Øke kvaliteten i betalingssystemene Stort kundebehov for løsninger der institusjonelle betalere får bekreftet at en konto faktisk eksisterer og at denne kontoen tilhører/disponeres av en bestemt enkeltperson eller juridisk person. Finans Norge besluttet ” Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister” september 2013.

5 KAR skal ivareta behovet for å:
Verifisere at betalingskontoer er gyldige og aktive samt hvem som er rett kontohaver til kontoen Etablere knytninger mellom kunders kontonummer, mobiltelefonnummer og navn og eventuelt også supplerende navn (avdeling ol.) med sikte på å gjennomføre straksoverføringer Gjennomføre kontroll av rett mobilnummer i samsvar med regler og krav gitt av BSK.

6 Registerets innhold Hver bank skal melde inn følgende kundeopplysninger: Kontonummer(e) for betalingskonto(er)som kan godskrives på grunnlag av transaksjonsutveksling gjennom NICS. Kontohavers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

7 Registerets innhold, forts.
I forbindelse med Straksbetalinger kan banker melde inn: mobiltelefonnummer som skal benyttes for Straksbetalinger. Dersom banken registrerer dette, skal banken også registrere: Kontonummer som skal krediteres ved betaling til gitt mobilnummer. Kontohavers navn og eventuelt supplerende navn (avdeling ol.) Fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for kontohaver, eventuelt for den disponent til konto som inngår avtalen om straksoverføringer.

8 Registerets innhold, forts.
For kontrollformål kan hver bank, i samsvar med regler og krav gitt av BSK, melde til felles registerfunksjon kontohavers mobiltelefonnummer.

9 KAR – Løsningsskisse Kontoeier Privat/Bedrift Bedrift/Person
(Spørrende kunde) Kundeavtale om innmelding og bruk av informasjon Kundeavtale om tilgang og spørring om informasjon Bank (Innmeldende bank) Bank (Spørrende bank) Behandlingsansvarlig og ansvarlig for innmelding og oppdatering Ansvarlig for spørring og bruk KAR FOI Omnummerering 9

10 Utleveringsadgang Registrerte kundeopplysninger skal bare overføres til eller på annen måte gjøres tilgjengelig for banker som omfattes av regelverket. Informasjonen kan gis ved enkeltoppslag, enten generert av bankfunksjonær eller systemgenerert, eller ved filoverføring. Spørrende bank kan gi mottatt informasjon videre til sine kunder etter gitte vilkår.

11 Brukstilfeller (Spørsmål)
Kan KONTO benyttes for innbetaling? Kan KONTO benyttes for innbetaling og eies kontoen av oppgitt KUNDEID? Hvilken konto skal benyttes for ”Straks-innbetaling” til et oppgitt MOBILNR? Finnes kobling mellom KUNDEID og MOBILNR? Hvilke Straks-koblinger finnes for KONTO?

12 Verifiserings av betalingskonto
Spørrende bank få bekreftet eller avkreftet om et angitt kontonummer er en gyldig og aktiv betalingskonto, herunder om det er knyttet omnummereringsavtale til kontoen. Spørrende bank kan overfor sine kunder bekrefte eller avkrefte slike forespørsler.

13 Verifisering av rett kontohaver
Spørrende bank få bekreftet eller avkreftet om et angitt kontonummer er en gyldig og aktiv og at kontoen tilhører en gitt kunde. Mulig for følgende kunder: Statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner som i lov eller med hjemmel i lov er pålagt å forestå utbetalinger til fysiske og juridiske personer Banker og andre finansinstitusjoner Forsikringsselskaper Norges Bank E-pengeforetak Foretak som driver valutavirksomhet Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Verdipapirregistre

14 Konto- og adresseringsregister (KAR)
Straksoverføringer Spørrende bank kan, ved gjennomføring av Straksbetaling, få opplyst det kontonummer som er tilknyttet mobiltelefonnummeret som kontohaver ønsker skal benyttes for gjennomføring av en Strakbetaling. Straksbetaling (Fellestjeneste) Betal 7 000 til Grete Du har mottatt 7 000 fra Hans Hans Grete Avregning NICS Konto- og adresseringsregister (KAR) (Fellestjeneste 2014) ”Veksle” fra mobil til kontonummer Bokføring i ettertid Reell bokføring på involverte konti (Avregnes i NICS Netto) Total behandlingstid er mindre enn 3 sekunder

15 Behandlingsgrunnlag Kontobank er ansvarlig for at det foreligger et behandlingsgrunnlag etter reglene i personopplysningsloven § 8, jfr. § 2 nr. 7 og § 11, for å registrere, behandle og utlevere personopplysninger i registerfunksjonen til formål og vilkår som bestemt i regelverket, samt for at bankens taushetsplikt ikke er til hinder for utleveringen. Kontobank er også ansvarlig for at kontohaver informeres om behandlingen av personopplysninger etter personopplysningsloven §§ 19 og 20.

16 BSK krav Krav til: Autentisering og integritetskontroller
Tilgangskontroll og autorisasjon Konfidensialitet Sporbarhet Øvrige sikkerhetskontroller Grensesnitt: KAR Online (webgrensesnitt) API (i sanntid) Batch (fil)

17 Status Registeret er prodsatt og pilot fase 1 er ferdig.
SEB er pilotbank med Santander som pilotkunde Sparebank 1 Alliansen skal pilotere eget grensesnitt mot KAR. Oppstart planlagt til april Eika Gruppen skal pilotere KAR funksjoner der Straksbetalinger (SnapCash) og mobilnummer som alias er involvert. Piloter forventes avsluttet medio 2015.

18 Eksempler fra løsninger

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 KAR2.0 Ny giv BankID = Behov fra KAR?
Ny giv BankAxept = Behov fra KAR? Innspill fra Bankene Innspill fra leverandørene Innspill fra kundene

33 Kan KAR bidra til at bankene vinner kampen i det nye betalingsparadigmet?
Kvaliteten i betalingsformidlingen øker! Nye tjenester og funksjoner lanseres! Flere tjenester og funksjoner er på tegnebrettet! Så svaret er JA!

34 Takk for oppmerksomheten!
André Hoff


Laste ned ppt "Bankenes felles konto- og adresseringsregister"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google