Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, NIBR Erfaringskonferansen i Sandefjord 15.-16. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, NIBR Erfaringskonferansen i Sandefjord 15.-16. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, NIBR Erfaringskonferansen i Sandefjord 15.-16. juni

2 Fokus Kort om prosjektet og NIBRs rolle Oversiktsarbeidet: Hvilke utfordringer stilles kommunene overfor? Erfaringer så langt

3 1. Fylkeskommunen som understøtter Omfattende innsats: Utviklet mal for oversiktsdokument, vært dialogpartner for kommunene, dokumentert erfaringer på hvert av delprosjektene, skapt møteplass for koblingen mellom oversikt og planlegging

4 Kommunenes rolle Framskaffet viktige erfaringer med å utvikle et oversiktsarbeid i tråd med folkehelselovens intensjoner Fungert som et «laboratorium»

5 NIBRs rolle i prosjektet Kunnskapsoppsummering om oversiktsarbeidet Følgeevaluering av Vestfolds prosjekt: Intervjuer + dokumentanalyse Dialogpartner Rapporter, se: www.nibr.no/publikasjoner (NIBR-rapport, 2014:23, NIBR-rapport 2015:13)www.nibr.no/publikasjoner

6 2. Oversiktsarbeidet: Hvilke utfordringer stilles kommunene overfor?

7 Todelt utfordring Et nytt tankesett – utvikling av nye forståelser En ny arbeidsmåte – utvikling av nye praksiser i realiteten tett sammenvevd

8 Oversiktsarbeid som oversettelse Formes av den regionale/lokale konteksten: Hvilke tidligere erfaringer har kommunen/fylket med folkehelsearbeid? Hvilken oppmerksomhet får oversiktsarbeidet? Fra politikere? Hvilken kompetanse og kapasitet har kommunen/fylket å sette inn? Hvor i kommuneorganisasjonen er ansvaret plassert?

9 3. Erfaringer fra Vestfold A.Utvikling av ny forståelse B. Utvikling av nye lokale arbeidsmåter og praksiser Hvilke utfordringer og muligheter har dette skapt?

10 Hvor bredt og dypt skal oversiktsarbeidet gå? Vestfold FK: oversiktsdokumentet bør «vokse i bredde og dybde på grunnlag av folkehelserelatert kunnskap fra mange fagfelt» Innebærer å involvere mange fagfelt og sektorer og å gå bak tallene Krever god «bestillerkompetanse» og villige kollegaer for å få ut informasjon som treffer Helt sentral forutsetning for oversiktsarbeidet

11 Oversiktsarbeidets to funksjoner Både å løfte fram det folkehelsemessig utfordrende og det planmessig relevante Spenning i oversiktsarbeidet Vestfold FK tydelig på dobbeltheten og ivaretatt begge funksjoner

12 Oversiktsarbeid som en forankringsprosess Plassering av ansvar Plassering i organisasjonen Etablering av tverrsektorielle arenaer

13 Fokusgruppeintervjuer som metode Samler aktuelle aktører på tvers av kommunens sektor Øker innsikt i lokale påvirkningsfaktorer og erfaringsbasert kunnskap Men krever kapasitet og kompetanse Dimensjonering viktig

14 Veien videre Oversiktsarbeidet er utfordrende, komplekst og krevende Tilstrekkelig kapasitet og forankring på strategisk nivå er en forutsetning for å lykkes Dersom målet er et bredt og dypt oversiktsarbeid kreves økte ressurser Mer proaktive støttefunksjoner fra Helsedirektoratet og fylkene nødvendig? Innovasjonspotensiale: Stimulerer til nye ideer som på sikt kan skape nye arbeidsmåter og politikk


Laste ned ppt "Oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, NIBR Erfaringskonferansen i Sandefjord 15.-16. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google