Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

2 «Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark»
Et prosjekt finansiert av Nortura, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Felleskjøpet Agri og Samisk Utviklingsfond, som ble startet i desember 2014 og skal vare i 3 år.

3 Bakgrunnen til at prosjektet ble startet:
Markedssituasjonen, økende underskudd . 19 % av storfekjøtt og 9 % av lam er pr i dag basert på import. Markedsmessig rett og satse på å få opp produksjonen, særlig i Troms og Finnmark, der nedgangen i antall bruk og antall dyr har vært større enn landet for øvrig. For å dekke behovet på storfekjøtt må antall ammekyr i Norge dobles i løpet av en 10 års periode.

4 Status kvalitet storfe pr. fylke
På klasse er Troms nr. 17 og Finnmark nr. 18 For vekt er Troms nr. 17

5 Et av potensialene på storfe….
Heves slaktevektene på okseslakt til 300 kg (landsgjennomsnittet), og all kalv fores opp før slakt… UTGJØR DETTE ET POTENSIAL PÅ 165 TONN STORFEKJØTT Som igjen utgjør en tonnasje på 9 % ved anleggene i Målselv og Karasjok.

6 Status kvalitet lam For klasse (kjøttfylde) er Troms rangert som nr. 1 blant alle fylkene, Finnmark er nr. 3. For vekt er Troms nr.1 og Finnmark nr. 2. For prosentandel Stjernelam er Troms nr. 2 og Finnmark nr. 1. På lam er vi i landstoppen (og dermed i verdenstoppen?) kvalitetsmessig!

7 Både i eksisterende besetninger og ved nyetableringer
Potensialet på sau For sau er det viktig å bygge videre på de styrker og miljøer vi har, ved å øke: mordyr avdrått kvalitet Både i eksisterende besetninger og ved nyetableringer

8 Pilotkommunene Målselv Bardu (inkl Salangen) Harstad Kvæfjord
Troms Finnmark Målselv Bardu (inkl Salangen) Harstad Kvæfjord Balsfjord (inkl Storfjord) Tromsø (inkl Karlsøy) Lenvik Karasjok Kautokeino Porsanger ( Àvjovàrri kommunene)

9 Hovedmålet Hovedmålet for prosjektet er å legge til rette for økt grovforbasert kjøttproduksjon, og følge opp enkeltprodusenter fra pilotkommunene i de to fylkene.

10 Resultatmål Innen prosjektperiodens slutt skal følgende nåes:
Øke antall vinterfòra sau med 10%. Arbeide for å bedre kvaliteten på omsatt kalv fra melkebrukene. Etablere sluttforingsenheter for all tilgjengelig kalv fra melkebruk.

11 Resultatmål Øke tilveksten og slaktevektene for ung okse til landsgjennomsnittet. (300 kg) Etablere spesialiserte storfekjøttprodusenter (basert på ammekyr) i områder der det er ressursgrunnlag. Legge til rette for realisering av 15 utbyggingssaker i prosjektperioden.

12 Målgruppene er: -potensielle produsenter som vil starte med kjøttproduksjon. -produsenter som ønsker å øke besetningen, eller starte med tilleggsdyreslag. -produsenter som ønsker å bygge ny driftsbygning eller ombygging/tilbygg av eksisterende driftsbygning.

13 Prosjektet skal fokusere på følgende:
Kompetanse og nettverksbygging og være en pådriver og sørge for trygg og god oppfølging av den enkelte produsent i pilotkommunene, ved å innlemme all god kompetanse hos Nortura, landbrukskontor i kommunene, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukstjeneste, Felleskjøpet Agri og Tine.

14 Prosjektet skal fokusere på følgende forts:
Visningsfjøs, fagmøter, fjøsmøter, studieturer med rådgivere, spesifikke kurs på kalvehold, ammeku (bla. starte Biff-akademiet i Nord) og få gjennomført sauskolen i Troms og Finnmark. Skaffe bistand til driftsplanlegging. Skape gnist og stolthet for landbruket og den arktiske råvaren.

15 Prosjektet kan tilby Hjelp til oppstart og utbygging/ombygging
Kalkyler og dekningsbidrag Spesifisert rådgivning Gjennomgang av planløsninger Enkel byggrådgivning Driftsplaner

16 Styringsgruppa Svein Inge Jakobsen, Nortura
Anne Guttormsen, rep. Fylkesmannen i Finnmark og Troms Johnny Stien, Felleskjøpet Agri Asgeir Slåttnes, rep. Troms og Finnmark Bondelag Birger Bull, rep. Troms og Finnmark Bonde og Småbrukerlag

17 Arbeidsgruppa Kristine Fosli, Prosjektleder ansatt i Nortura
Lars Ivar Fause, Rådgiver sau, Nortura SA Johan Borgenvik, Àvjovàrri prosjektet/rep. landbruksavd i pilotkommunene i Finnmark Marit Strøm Nordmo, rep. Landbruksavd. i pilotkommunene i Troms Grete Liv Olaussen, produsent i Porsanger kommune Birger Holand, produsent i Kvæfjord kommune Morten Fredriksen, produsent i Nordreisa kommune

18 Finansiering over 3 år Nortura 625 000 Fylkesmannen i Troms 300 000
Fylkesmannen i Finnmark Troms Fylkeskommune Finnmark Fylkeskommune Samisk utviklingsfond Felleskjøpet Agri SUM

19 Kontaktpunkt Kristine Fosli, Prosjektleder tlf:77830943/95286706
eller Landbrukskontorene i pilotkommunene.

20 Status 4 mnd uti prosjektet
Gjennomført presentasjon av prosjektet til 11 av pilotkommunene, har Kvæfjord og Harstad kommune igjen. 15 kandidater meldt interesse i Finnmark 27 kandidater meldt interesse i Troms Sliter litt med å få kommunene på banen Biffakademiet, (storfekjøttskolen) jobber med finansiering (sideprosjekt?) Sauskolen startes høsten 2015 i Kvæfjord

21 Aktiviteter gjennomført på storfe
Avlsfagmøte på kjøttfe i Tjeldsund 3.mars, 15 deltakere Avlsfagmøte på kjøttfe i Målselv 4.mars, 18 deltakere Fagmøte foring av ammekua gjennom året inkl. rekruteringsdyr 13.april i Målselv, 13 deltakere Temamøte om foring i samarbeid med Tine, Prosjekt Àvjovàrri 14.april i Jergul Astu Kautokeino, 11 deltakere Studietur, ammeku/oppforing, til Salten og Helgeland mars, 9 deltakere

22 Aktiviteter gjennomført på sau
Fagmøte i Vadsø 17.mars, 20 deltakere Fagmøte i Tana 18.mars, 22 deltakere Studietur, sauefjøs, til Lyngen 30.mars, 16 deltakere Fjøsmøte Harstad 8.april, 40 deltakere Vårmøte i samarbeid med Balsfjord Sau og Geit, lamming og lammerelaterte sykdommer 9. april på Volla, 50 deltakere Fagmøte lamming og lammerelaterte sykdommer 10.april i Målselv, 50 deltakere

23 Plan for månedene framover
Følge opp enkeltprodusenter Presentasjonsmøte i Harstad/Kvæfjord Søke midler til Biffakademiet Lage kursplan for sauskolen Fagmøter på kalvehold til høsten Studietur ammeku/oppforingsenhet for Finnmark Planl. rådgivningsrunde storfe Alta  Nord-Troms


Laste ned ppt "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google