Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsstatus, bestandssituasjon og kvoteutsikter for makrel l Leif Nøttestad Bestandsansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsstatus, bestandssituasjon og kvoteutsikter for makrel l Leif Nøttestad Bestandsansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsstatus, bestandssituasjon og kvoteutsikter for makrel l Leif Nøttestad Bestandsansvarlig

2 Hovedaktør i Nordøstatlanteren

3 Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) Mest verdifulle pelagiske fiskearten i Nord Atlanteren Totalfangst på omlag 1.4 millioner tonn av nordøstatlantisk makrell i 2014 Norsk eksport på rekordhøye 4.1 milliarder kroner i 2014. Nøkkelart som predator, konkurrent, og byttedyr i Nordsjøen, Norskehavet og langs norskekysten. Rekordstor bestandsstørrelse og historisk utbredelse i Nordøstatlanteren

4 Skjematisk makrellutbredelse Sesongutvikling: Mai – Vandrer inn i Norskehavet Juni – Fiske i Vestfjorden Juli –Nådd sitt fulle utbredelsesområde September/Oktober – Sørlig vandring mot overvintringsområde November – Samlet rundt de britiske øyer, men stor spredning

5 Internasjonal makrellkartlegging 2007-2014

6 Mengdemåling av makrellbestanden 2007-2014

7 The swept-area estimate of NEA mackerel total biomass (black) and biomass of ages 6+ (red) for 2007 and 2010 through 2014 in the ecosystem surveys. Point estimates are shown as dots and approximate 95% confidence intervals as bars Resultater mengdemåling med usikkerhetsmål

8 God internkonsistens makrell med alder 3-12 år Internal consistency for NEA mackerel in the ecosystem surveys for age groups 1 through 16 using the years 2010 through 2014 using only age data (black) and using all additional length data (green). Internal consistency is measured by the linear relationship between the log numbers at age at year y versus the log numbers at age+1 at year y+1, where the title indicates the different transitions. The linear correlation is shown as legend in each figure.

9 Sammendrag innsendt manuskript om mengde- måling av makrellbestanden med usikkerhetsmål Estimatene fra mengdeindeksene per aldersgruppe var rimelig presis med relativ standardfeil (RSE)~20% Evalueringen av internkonsistens og fangstkurver, foreslår at mengdemålingsindeksene for alder 3-12 år følger varisjonen over tid på en god måte, og er således anvendelig for bruk de internasjonele bestands- beregningene for nordøstatlantisk makrell i ICES. De presenterte resultatene er av stor betydning og viktighet for fremtidige bestandsberegninger i ICES for nordøstatlantisk makrell, til økologiske studier og økosystembaserte modeller

10 Målsetting i forhold til bestandsberegninger i ICES av nordøstatlatisk makrell Hovedformålet med det internasjonale makrell-økossytemtoktet (IESSNS) i forhold til kvantitative bestandsberegningsformål, er å framskaffe pålitelige og konsistente aldersstrukturerte indekser og tidsserie for bestandsstørrelsen av nordøstatlantisk makrell på årlig basis. Comprehensive international effort provided new knowledge to the mackerel assessment advice

11 Fiskefartøyer og forskningsfartøyer involvert i makrellkartleggingen 2007, 2010-2014 15 av 21 anvendte (~70%) har vært innleide fiskefartøy. Godt samarbeid mellom fiskere og forskere!

12 Forskningsfartøy og innleide fiskefartøyer hånd i hånd for kartlegging av makrellbestanden Mange innleide havgående fiskefartøyer og forskningsfartøyer fra Norge, Færøyene og Island har vært benyttet til makrell- økosytemtokt om sommeren (juli-august) 2007-2014. De to innleide fartøyene “Brennholm” og “Eros” vil gjennomføre makrellkartleggingen fra norsk side 1.-28. juli 2015. Grønland stiller med innleid fiskefartøy til kartlegging av makrellbestanden og leie av F/F ”Arni Fridriksson” 12 dager i 2015.

13 Makrellkartlegging juli-august 2015 Fartøy: M/V ”Brennholm” M/V ”Eros”, M/V ”Finnur Fridi” og R/V ”Arni Fridriksson” Toktperiode: 1. juli – 12. august 2015 Områdedekning: ~3 millioner km 2 58°N - 77°N og 26°E - 42°W Standarisert 30 min pelagisk tråling med Multpelt 832 Flerfrekvensekkoloddregistreringer og flerstråle sonarer Innsamling av plankton WP2 nett 0-200 m dyp CTD målinger 0-500 m dyp Undervannsvideokameraer inni trålen ADCP (strømmålinger), lysmålinger og værobs. Dedikerte og opportunistiske sjøpattedyr observasjoner

14 Kursnett og trålstasjoner juli-august 2014 Om lag 300 trålstasjoner fordelt på 2.5 mill km 2

15 Makrell under årets sildatokt i mai-juni 2015 3.Juni: Første makrell i nord Makrellen er på sig innover mot Vestfjorden. Snarsetværing meldte inn 7 tonn fra Røsthavet. 6.juni "Svebas" meldte inn 80 tonn makrell med en snittvekt på 510 gram tatt i munningen på Vestfjorden. Siden da har det ikke vært noe vær å fiske i, melder skipper Saltskår. 28 april: så kom makrellen til Sørlandet. Små mengder makrell registrert i mai-juni med G.O. Sars. Interessant med fangster av småmakrell i sørlige Norskehavet.

16 Live kartsystem – utsettinger = 203.915 makrell for perioden 2011-2015

17 Live kartsystem – Fangster registrert/gjenfanget 688

18 Antall gjenfangede RFID merkede makrell for de ulike fabrikkene og år for gjenfangst

19 Antall gjenfanget RFID merkede makrell fra ulike fabrikker og år utsettingsår for makrellen

20 God sammenheng mellom antall fisk satt ut, registrert og gjenfanget for de ulike årsklassene. Dette danner grunnlaget for selve bestandsestimeringen.

21 Mengde av dominerende årsklasser 2005-2008 reduseres i 2011-2014, fulgt av ny rekruttering fra 2010-2011 årsklassene

22 Status merke-gjenfangst (RFID) prosjektet og målsettinger framover RFID merkedataene ser ut til å produsere fornuftige tall på bestandsstørrelse. Tidsserien fra 2011-2016 bør bli inkludert i mengdebergningsmodellen ved nytt benchmark stipulert i 2017. Dataene indikerer ny sterk rekruttering fra 2010 og 2011 årsklassene, som er i tråd med resultatene fra swept-area trål estimatet. Vi trenger andre land til å få RFID systemet operativt og komme i drift, i tillegg til å levere riktige fangstdata i fremtiden.

23 Ferske resultater fra makrellmerketoktet 5. mai- 5. juni 2015 Totalt ble det merket 43 915 makrell fordelt på 12 eksperiment. 93% av makrell ble merket i 3 hovedområder Biologiske prøver inkludert otolitter for alderslesing ble utført på 562 individ. 60% av makrellen var utgytt Middellengde = 36.6 cm og middelvekt 376 gram Mange årsklasser 2006-2014 i prøvene Værforholdene var dårlige under årets tokt, og en konsekvens av det var at havsula var særdeles nærgående.

24 Makrell- merketokt Alle foto: Jostein Røttingen, HI

25 Hva gjøres for sikrest mulig bestandsestimering og kvoteråd for makrellbestanden? Vi har nå på plass for første gang usikkerhetsmål fra bestandsberegningene fra swept-area trålmetoden (2007- 2014), både for totalestimatet og for hver aldersgruppe! Vi har nå på plass nytt survey-design hvor vi går vekk fra rutebasert og over til stratifisert områdebasert design som allerede er blitt godkjent metodikk i ICES WGIPS Vi kommer til å utføre makrellmetodetokt med G.O. Sars og Brennholm i perioden 22.-28. juni 2015 for å innhente mer kvantitativ kunnskap om fangbarhet, unnvikelse, tiltrekning fra swept-area trålmetoden. Selve makrellkartleggingen blir med Brennholm og Eros i perioden 1-28 juli 2015.

26 Makrellforskning for bedre kvoteråd Vi opparbeider oss nå en lengre og mer robust tidsserie fra swept-area trålingen i overflaten (2007, 2010-2015) RFID merkeprosjektet har nå en 5-års tidsserie (2011-2015) Satser mot nytt makrell benchmark i februar-mars 2017 Satser tungt på vitenskapelig publisering av sentral makrellforskning på mengdemåling, adferd og økologi med bruk av ulik ny og innovativ teknologi: Multpelt 832 trål, flerfrekvensakustikk, flerstrålesonar, u.v. kamera, ADCP strømmålinger, CTD, plankton, genetikk m.m.

27

28 Betydelig forskningsinnsats og vitenskapelig publisering 1. Quantifying changes in abundance, biomass and spatial distribution of Northeast Atlantic (NEA) mackerel (Scomber scombrus) in the Nordic Seas from 2007 to 2014. 2. The feeding strategy of mackerel in the Norwegian Sea in relation to currents, temperature and prey. 3. Evaluation of the performance of the Multpelt 832 trawl for use in swept area abundance estimates of Northeast Atlantic mackerel. 4.Quantifying the behaviour of Northeast Atlantic mackerel inside the Multpelt 832 survey trawl using action cameras. 5. Summer feeding range expansion of Northeast Atlantic mackerel from 2007 to 2014: effects of stock size, temperature, and zooplankton. 6. Changes in body condition and somatic growth rate of mature Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) from 1984 to 2013: effects of mackerel stock size, herring stock size, and temperature. 7. Feeding ecology of Northeast Atlantic mackerel, Norwegian spring-spawning herring and blue whiting feeding in the Norwegian Sea.

29 Kvoteutsikter for makrell MEGET BRA! Flere nye fremadstormende og tilsynelatende sterke årsklasser, spesielt 2010-2011 årsklassene, ser ut til å fylle på nedenfra som gjør at framtida ser lys ut i forhold til kvoteutsiktene for makrellbestanden Samtidig har de fleste årsklassene i makrellbestanden opplevd en kraftig redusert individvekst de siste årene, noe som reduserer vekstpotensialet i bestanden

30

31 Takk for oppmerksomheten!

32 Oppsummering av fangster, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestandsstørrelse Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus)

33 Ny makrellforespørsel fra kyststatene EU, Norge og Færøyene til ICES P ROPOSAL FROM THE E UROPEAN U NION, THE F AROE I SLANDS AND N ORWAY FOR A DRAFT REQUEST TO ICES ON THE MANAGEMENT OF MACKEREL The Coastal States are preparing a new long-term management strategy for the stock of mackerel in the North East Atlantic. This strategy would include target fishing mortalities expressed as a range rather than a single reference point. ICES is requested to provide a plausible range of values around F msy for the mackerel stock in the North East Atlantic, based on the stock biology (including possible density-dependent growth), fishery characteristics and environmental conditions. ICES is also requested to update other reference points, including B trigger, in light of the change from F msy as a single reference point to F msy as a range. Given the uncertainty in stock level, growth patterns and recruitment, and taking into account the growing time series on tagging information (RFID), ICES is requested to perform the next (intermediate) benchmark in 2017. The Coastal States would also like to inform ICES that they no longer consider that the existing management plan is appropriate, and that ICES should therefore give its advice based on the following objectives and timelines approach until a new management strategy is in place: 1.The Parties agree to limit their fishing on the basis of a TAC corresponding to a fishing mortality rate within the range of fishing mortalities defined by ICES as being consistent with fishing at maximum sustainable yield, provided that the SSB at the end of the TAC year is forecast to be above the value of B trigger. 2.Where the SSB is forecast to be below B trigger, but above Blim, the Parties agree to reduce the upper and lower bounds of the range of fishing mortality referred to in paragraph 1 by the proportion of SSB at the start of the TAC year to B trigger. 3.Every effort shall be made to maintain a minimum level of SSB greater than B lim. Where the SSB at the start of the TAC year is estimated to be below B lim the TAC shall be set at a level corresponding to a fishing mortality rate consistent with the objective of rebuilding the SSB to above B lim the following year. The Parties may also take additional management measures that are deemed necessary in order to achieve this objective.


Laste ned ppt "Forskningsstatus, bestandssituasjon og kvoteutsikter for makrel l Leif Nøttestad Bestandsansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google