Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig utvikling av MOOC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig utvikling av MOOC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig utvikling av MOOC
Magnus Kimsaas / Øistein Gjøvik

2 “Vel, det er ikke Massive…” “...og ikke Open…”

3 To ganske forskjellige bestillinger
Etterutdanning (mars - juni 15) For hvem som helst Ingen veiledning og oppfølging Pilotering av videreutdanningen Videreutdanning (H15) Studiepoeng Veiledning og oppfølging fra UH Eksamen Anbefalte forkunnskaper (“vanlig matematikk 1” fra “vanlig lærerutdanning”)

4 Hvor massive er det? Etterutdanning: 235 studenter er inne i kurset
Noen tar dette som preludium til videreutdanning Ja, de vil fullføre for å få diplom Freeloaders Videreutdanning: Søkere pr. 15.mars: 414 Måltall 300 stk Håper MOOC tilfører søkere til helheten og ikke fjerner fra ordinær KFK!

5 Utfordringer - hvem blir med?
Hvem vil stikke seg fram med å lansere “fasiten” på lærerutdanning..? ...og legge den ut på nett? Hvem vil risikere å bli brukt som eksempler (på undervisning)...? ...når erfaringer viser at mye som ligger på nett kan bli brukt som skrekk og advarsel? UiT ble med og etter hvert HiST med Senter for IKT som prosjektledere Filmselskap, designbyrå, programmerere, referansegruppe og kvalitetssikringsgruppe …avstander, mange nettmøter og mange aktører og leverandører. Omtrent femten faglig tilsatte innenfor fire stillinger Mange med små biter og ikke oversikt over alt!

6 Utfordringer - faglig innhold
Ønsker ikke at lærerutdanningen skal være en serie av forelesninger Hvilket emne skal velges som “The videreutdanning” for å svare på bestillingen? Er det mulig å lage MOOC av matematikkdidaktikk?

7 Utfordringer - andre områder
Hvordan kompensere for det sosiale momentet i vanlig lærerutdanning Hvordan kompensere for at studenter ikke kjøper pensum, gjelder spesielt etterutdanningen Avgjørelser på smått og stort, også ikke-faglige

8 Lage lærerstemmen som leder studenten gjennom
“MANTRA” Lage lærerstemmen som leder studenten gjennom Sørge for en kvalitet vi kan stå for Holde fokus på at det er utdanning i matematikkdidaktikk og ikke matematikk

9 Valg av studium Matematikk 2, 1-7 Størst behov for videreutdanning
Minst “risiko” Inspirasjon fra allerede etablerte emnebeskrivelser endre for å gjøre de aktuelle for flere lærere og sammensetninger av tidligere utdanning Veldig klar over at det vil være store forskjeller blant tilsvarende kurs på forskjellige institusjoner Meningen er at kurs kan revideres og lages ut fra mer eller mindre samme mal og oppbygging Teaserfilm:

10 Kurs 1 (f.eks.) er videre inndelt i Modul 1.1: Undervisningskunnskap
Modul 1.2: Læringssamtalen Modul 1.3: Undervisningsdesign og RME Modul 1.4: Åpne opplegg Merk at kurs og moduler har en egen definisjon i Canvas

11 Slik det ser ut for studenten som kommer inn i Canvas

12 Hovedlitteratur, alle kurs

13 Anbefalt tilleggslitteratur
Pensum Modul 1.1: Undervisningskunnskap Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching (Lenker til en ekstern side.). Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407. Lampert, M. (1990). When the Problem is not the Question and the Solution is Not the Answer: Mathematical Knowing and Teaching (Lenker til en ekstern side.). American Educational Research Journal, 27(1), 29–63. Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). DELTA. Fagdidaktik. (1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. Kapittel 5. Fauskanger, J., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2010). Hva må læreren kunne? (Lenker til en ekstern side.)Tangenten, (4), 35–38. Solem, I. H., & Hovik, E. K. (2012). “36 er et oddetall” - Aspekter ved undervisningskunnskap i matematikk på barnetrinnet. (Lenker til en ekstern side.)Tidsskriftet FoU I Praksis (Lenker til en ekstern side.), 6(1), 47–60. Anbefalt tilleggslitteratur Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, (Lenker til en ekstern side.) Kapittel 2 i Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally (8th ed). Essex: Pearson. Stor utfordring å finne en lovlig måte å distribuere et pensum på!

14

15 Forskjellige typer video
Intro til kurs (Læring og undervisning i matematikk): https://vimeo.com/ Intro til modul (Kurs 3, modul 3 Geometri): https://vimeo.com/ Intro til deler av pensum: https://vimeo.com/ Bruksanvisninger (kurs 0): https://vimeo.com/album/ /video/

16 Fokus på Case Framfor undervisningsvideoer har vi fokusert på Case-videoer med tilhørende aktiviteter Lager klasseromsvideoer med fokus på elevaktivitet og positivt uttrykk Ønsker filmer som verken “predikerer” det riktige eller som kan “henges ut” https://vimeo.com/ Dilemma: Kan et Case være regissert?

17 Studentene Ønske fra prosjekteier (KD):
kollektiv gjennomføring - større endring av undervisningskultur ved de aktuelle skolene? studiestipend/-permisjon Stor fleksibilitet Studere “i arbeid” Hindre stort frafall

18 Studentene 3 typer studentaktivitet
Obligatoriske oppgaver - diskusjonsforum, Quiz og videomøter i studiegrupper Mindre arbeidskrav - Innlevering av refleksjonsnotater, egne undervisningsopplegg/-aktiviteter og videoer. “Hovedarbeidskrav” - Innlevering av arbeid som avslutter hvert kurs. I tillegg: Ikke-obligatoriske oppgaver - Regneoppgaver, tips til applikasjoner, annen forumaktivitet og bruk av IT-ressurser - selvvalgt

19

20 Diskusjonsoppgave

21 Utfordrer hvem som helst til å lage gode multiple choice-prøver i fagdidaktikk!

22 Studentene - aktivitet etterutdanning
22 diskusjoner; 227 diskusjonsinnlegg 20 oppgaver; 40 innleveringer (hverandrevurderinger) Helautomatisk system for hverandrevurdering

23 Oppsummeringsvideo Videoen ligger her, for den som melder seg på og får tilgang: https://connect.uninett.no/p1r3ghc9kth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

24 Eksamen og oppfølging Mappevurdering
Innlevering for veiledning - kan videreutvikles etter veiledning fram mot innlevering av eksamensmappe Prosessorientert og noe selvbestemmelse Hvert av de seks kursene har et «stort» arbeidskrav og en del små Eksamen er å levere to store arbeidskrav og to av de små, slik at alle kurs er dekket med bidrag

25 Ekstra utbytte for oss! Innsikt i hvordan det arbeides på forskjellige institusjoner og med forskjellige aktører Involvering av masterstudenter Kjennskap til kolleger ellers i landet Kjennskap til muligheter i medier man er ukjent med


Laste ned ppt "Faglig utvikling av MOOC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google