Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Signaler fra Kunnskapsdeparte mentet  Universiteter og høgskoler må utvikle en faglig og strategisk profil  Regjeringen vil slå sammen en rekke institusjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Signaler fra Kunnskapsdeparte mentet  Universiteter og høgskoler må utvikle en faglig og strategisk profil  Regjeringen vil slå sammen en rekke institusjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Signaler fra Kunnskapsdeparte mentet  Universiteter og høgskoler må utvikle en faglig og strategisk profil  Regjeringen vil slå sammen en rekke institusjoner  Institusjoner som fortsetter om selvstendige institusjoner, må selv sikre kvalitet i utdanning og forskning 1

2 KD vil følge disse institusjonene nøye ut fra følgende indikatorer; Årsverk i førstestillinger Søkning Gjennomføring Studentenes tidsbruk Publisering Eksterne forskningsinntekter Størrelse på doktorgradsutdanning Internasjonal orientering Samspill og samarbeid 2

3 Regjeringen vil vurdere følgende indikatorer; Studiepoeng Kandidater på bachelor-, master og doktorgradsnivå Internasjonal utveksling av studenter og mobilitet av yngre forskere Inntekter fra EU og NFR Publiseringspoeng Bidrags-og oppdragsinntekter 3

4 HiOA i uh-landskapet 4 Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

5 HiOA er i en positiv utvikling Resultater for 2014 viser at tiltakene begynner å gi effekt Mange sentrale indikatorer viser god utvikling Gjennomføring på normert tid, kandidatproduksjon, antall tilsatte med førstekompetanse, tildelinger fra Norges forskningsråd og andel BOA-inntekter viser økning 5

6 Utfordringer Rekruttering og kompetanseutvikling Vitenskapelig publisering Ekstern forskningsfinansiering Studentgjennomstrømming og studiekvalitet Implementering og forankring av kvalitetssikringssystem Organisasjon og ledelse 6

7 Studiepoengproduksjon pr student/heltidsekvivalent (årsgjennomsnitt) HiOA vs utvalgte andre 7

8 Studiepoengproduksjon pr student/heltidsekvivalent (årsgjennomsnitt) 8

9 Antall kandidater 2014 9

10 Utvekslingsstudenter 2014 10

11 Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE 11


Laste ned ppt "Signaler fra Kunnskapsdeparte mentet  Universiteter og høgskoler må utvikle en faglig og strategisk profil  Regjeringen vil slå sammen en rekke institusjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google