Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veienhit–ogvidere? Sverige Norden 2010 19701990 2030 1950.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veienhit–ogvidere? Sverige Norden 2010 19701990 2030 1950."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veienhit–ogvidere? Sverige Norden 2010 19701990 2030 1950

3

4

5 Skog-ogtrenæringen En funksjonell beskrivelse: Vel 4000 ansatte Vel 12 Mrd inntekter Potensiale ihht Skog 22 x 2 - 4 To faktorer: -Bruke mer av råstoffet -Foredle råstoffet mer Massevirke: -kort sikt – transportkostnader -lang sikt – etablere ny industri

6 Bioøkonomien – skog- og tredelen Valutainntekter etter olje-epoken i norsk økonomi Klimavennlig økonomisk virksomhet 45% av råstoffet i Norge vokser i Innlandet. Kan øke uttaket betydelig – 50-100% På kort sikt – bedre transport til massevirkeforbrukende industri utenfor regionen. Knyttet dette til andre jernbaneprosjekter. På kort sikt – etablere arbeidskraft- og transportekstensiv foredlingsindustri. FoU. På lang sikt – 7-17 år, etablere ny basisindustri der råstofftilgangen er størst – «langs en jernbanelinje i Hedmark». EUR 1-2 Mrd investering med ringvirkninger.

7 «Dette innebærer at marginene i tradisjonell industri fremdeles er mer skviset enn hva vi har sett tidligere. Der- for tror vi også at det trengs mer rebalansering før denne sektoren vil begynne å trekke til seg arbeidskraft i et omfang som monner.»

8 Konkret regionalt initiativ 7 kommunestyrer har gjennom «Byregionprosjektet» vedtatt en felles ambisjon: Økning på 100 nye arbeidsplasser pr år Kongsvinger er et logistikknutepunkt (bane/veg) Regionen har høy industrikompetanse og store skogressurser Det grønne skiftet vil kreve investeringer og tilrettelegging Kongsvinger og regionen er nærmest til å ta ansvar den lokale/regionale tilretteleggingen Kongsvinger og regionen tror at den kan huse fremtidens massevirkeforbrukende industri for

9 Mest sannsynlige lokalisering og råstoffområdefornynyindustri «Skognstad»: 2-4 mill m 3 per år 3-4000 dekar (tilsvarer «Raufoss klynga») 95% eksport 1,5-2,5 Mrd investering Samvirke med eksisterende skog-/treindustri

10

11 Hvem tilrettelegger for «Skognstad»? Tilretteleggende tiltakKommuneFylke/ regionStatStat Fysisk tilrettelegging Regulere egnede industritomterX Opparbeide infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og effektivitet XXXSvensk/finsk nivå eller bedre. TerminalsystemXXXDel av offentlig infrastruktur Utslippsrettigheter, resipientkapasitetXX Kraft/fjernvarmenett (avh. av trefrie eller treholdige prosesser)XX Kompetanse Nærhet til andre industrielle klynger Næringsrelevant høyere utdanningXX Næringsrelevant FOU-politikkX Attraktivitet som bo- og arbeidsmarkedsregion Offentlig tjenestetilbud - helseXX Offentlig tjenestetilbud - utdanningXXX Økonomisk politikk Skatte og avgiftspolitikk (inkl eiendomsskatt og kommunale avg.) XX Eksportvennlig finans- og valutapolitikkX Finansiering RisikokapitalXXXForutsigbare rammebetingelser Offentlige anskaffelser Det offentliges rolle som bestiller (=bygge marked)XXX

12

13 LO representantskap 9.Juni 2015

14 Fred Bakkejord Rudshøgda, Otta og Gol.

15 Utviklingsmulighetene innenfor jordbruk, matproduksjon

16 16

17 17

18 18

19 - Matproduksjon Noen spørsmål vi bør stille når vi tenker utviklingsmuligheter vi har i forhold til industrien er: – Med et begrenset marked – hva er kundens behov? – Hva skal til for at kundene velger oss? – Plasseringen i forhold til kortreist, trygt, Norsk opprinnelse – Fag og bransje – hvor plasserer vi oss….. Økt markedstilgang – sug og etterspørsel – mindre press.

20 Er maten dyr? 1976: 25 % av inntekten brukes på mat 2013: 11%

21 Hva gjør dette med verdien på mat?

22 - Matproduksjon Økt produksjon i størst mulig grad basert på norske arealressurser. Ny teknologi – jordbruk og matproduksjon. Kundepreferanse. Vi er flinke, vi kan – fra jord til bord. Norsk råvare i verdenstoppen……. 22

23 Vi vinner sammen


Laste ned ppt "Veienhit–ogvidere? Sverige Norden 2010 19701990 2030 1950."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google