Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krafttak for dem som har minst Utgangspunkt: -Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene viste i drøftingene i desember 2014 til at statsbudsjettet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krafttak for dem som har minst Utgangspunkt: -Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene viste i drøftingene i desember 2014 til at statsbudsjettet for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krafttak for dem som har minst Utgangspunkt: -Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene viste i drøftingene i desember 2014 til at statsbudsjettet for 2015 med tydelighet har vist en dreining mot et klasseskille hvor de som har mye, får mer og de som har lite, får mindre. -Statsråden bad om en dokumentasjon på dette og at denne ble lagt frem i forbindelse med møte nummer 2 i møterekken for statsbudsjett for Rapporten ble oversendt statsråden 26. mars

2 Hvem «fikk» i Statsbudsjettet 2015? Store lettelser i formueskatten Endringer i minstefradragene Lettelser i avgifter ( påhengsmotor og campingvognavgift) Sum: Noen fikk mye, andre litt og noen ingenting -Alle lettelsene relatert til skatt. Betaler du ikke skatt..så ingen lettelser heller -Minstepensjonisten er pr definisjon ikke i skatteposisjon. 2

3 Fakta Bakgrunn: i pensjon til enslige minstepensjonister(+minstepensjonister der den ene ektefellen har inntekt under 2 G og ikke pensjon) EUs fattigdomsgrense tilsvarer en inntekt etter skatt på

4 Fakta personer mottok minstepensjon i % av minstepensjonistene er kvinner minstepensjonister var enslige eller bodde sammen med partner med svært liten inntekt ( pensjon) innenfor høy sats er definert som fattige Grep tatt i 2008 med gjennomføring med økning til 2 G for enslige minstepensjonister 4

5 Minstepensjonister er fattige Tilleggsinntektene(tjenestepensjon, overføringer og kapitalinntekter) er ikke høye nok til å heve det store flertallet over fattigdomsgrensa Underreguleringen øker avstanden mellom lønnsmottakere og minstepensjonister – flere vil altså bli fattige 5

6 Svært høy andel er definert som fattige ifølge SSB 6 Kilde: Fattigdom og levekår i Norge. NAV rapport nr. 3, 2014.

7 Andelen fattige eldre ifølge OECD (2010-tall) 7 Kilde: Pensions at a Glance, OECD, 2013

8 Konklusjon En heving av minstepensjon er rett og rimelig Ingen skal leve i fattigdom Tiltaket er kostbart i brutto (men gir positive etterspørselsvirkninger i økonomien) Antall minstepensjonister er ventet å gå kraftig ned I tråd med uttalte mål fra regjeringspartiene i pensjon(høy sats) til de vi ønsker å løfte Et tillegg på (brutto) må til for å heve alle over EUs fattigdomsgrense 8

9 Fremdrift Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever at regjeringen allerede i 2016 budsjettet starter opptrapping av minste pensjonsnivå høy sats med mål om å oppnå 2,8G i forbindelse med 2017 budsjettet. 9

10 Øvrige krav for 2016 Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene anser dette som så viktig og nødvendig at organisasjonenes øvrige krav til 2016 budsjettet tones ned. Verken regjering eller organisasjonene som organiserer eldre kan stille se på at eldre lever i fattigdom. 10


Laste ned ppt "Krafttak for dem som har minst Utgangspunkt: -Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene viste i drøftingene i desember 2014 til at statsbudsjettet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google