Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet Orientering til LAMU 17. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet Orientering til LAMU 17. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet Orientering til LAMU 17. april 2015

2 Kort historikk 2010: Kontakt mellom UiO og Entra om mulighetene for UiO i Kristian Augustsgate I desember 2012 ba UiO formelt Entra om tilbud på lokaler basert på UiOs romprogram Entra kom med tilbud i februar 2013 Etter en forhandlingsperiode meldte UiO i juni 2013 at vilkårene for avtale ikke var til stede

3 Entra meldte i august 2013 interesse for videre drøftelser Høsten 2013: UiO vurderte romprogrammet på nytt og reduserte behovet Entra gav nytt tilbud på redusert leieareal i februar 2014 Mars 2014: U-styret ga U-direktøren forhandlingsfullmakt Høsten 2015: Fakultetet beslutter tentativ innplassering i samlet arealløsning

4 Vinteren 2014/15: Entras forslag til reguleringsplan for Tullinkvartalet ute til offentlig gjennomsyn Januar 2015: Flere innsigelser mot Entras forslag – bl.a. fra Riksantikvaren Januar 2015: UiO og Entra gjenopptar prosessen med prosjektmøter Februar 2015: Ny hovedbrukergruppe oppnevnes Mars 2015: Hovedbrukergruppen har sitt første møte

5 April 2015: –Reguleringsprosessen foregår fortsatt, Entra og UiO jobber med justerte tegninger som ennå ikke er ferdigstilt. –Hovedbrukergruppen fortsetter sitt arbeid Mai 2015 -> –Hovedbrukergruppen fortsetter sitt arbeid –Høsten 2015 vil temagrupper bidra –Entra har gitt uttrykk for at målsettingen er innflytting i 2018 –Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til prosjektet.

6 Premisser for prosjektet Romprogrammet Fremlegget for UiO-styret –Mer kompakt campus i sentrum med gode sosiale og faglige møtesteder –Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet og godt læringsmiljø i fokus –Moderne fleksible undervisningslokaler samlet i ett bygg –Samling av studentrettede tjenester –Samlet bibliotek i nybygget –Samling enhetene – grunnenheter og fakultetsadministrasjonen

7 Premisser for prosjektet II Lokal ledelse –Alle enheter skal samles –IFP og NIFS plasseres i samme bygg –IOR og PluriCourts plasseres i samme bygg –Færrest mulig enheter skal flytte –Førstestillinger skal ha enekontor –Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller fler-personskontor –Det skal, så langt praktisk mulig, være likeverdige arbeidsforhold for ansatte uavhengig om de sitter i nybygg eller eksisterende bygg

8 Organisering av prosjektet Entras ledelse Prosjektleder Nærings- og fiskeri- departementet Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet PROSJEKTORGANISASJON (pr 05.12.2014) Universitets- styret Universitets- direktøren UiO Eiendoms- avdelingen UiO Styringsgruppe UiO Leder: TKK Deltakere: HPG, JS Kontakt om leiebetingelse r Prosjektmøter UiO - Entra Prosjekteier Hovedbruker- gruppen Temabrukergruppe Entreprenør Bruker- koordinator Kunnskaps- departemente t

9 Hvorfor tentativ innplassering? Ønske om å skape engasjement hos de berørte Gjelder både nybygg og eksisterende bygg Hovedbrukergruppen er oppnevnt ut fra de som skal inn i nybygget

10 Hva med de eksisterende bygg Arealprosjektet har to delprosjekter –Tullinkvartalet og eksisterende bygg –EA er i gang med å se på prosessen rundt eksisterende bygg, men er tidlig i prosessen

11 Hvem er hovedbrukergruppen Representanter fra –IOR –Fakultetsadministrasjonen –Studentene –Juridisk bibliotek –Vernelinjen –Organisasjonene –UiO/EA –Koordinator: Tor Inge Rosvoll

12 Hva gjør hovedbrukergruppen nå? Ser på plassering av hovedfunksjoner i bygget: –Heiser, trappeløp –Auditorier –Undervisningsarealer –Studentarealer –Kantinearealer –Kontorarealer –..

13 Hva skal temagruppene gjøre? Ikke fastsatt, men mulige temaer er –Hvordan organisere de studentrettede tjenestene på best mulig måte –Hvordan skape best mulig læringsmiljø i bygget –Hvordan skape best mulig arbeidsmiljø for ansatte –...


Laste ned ppt "Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet Orientering til LAMU 17. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google