Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varidep and anti-heeling documentation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varidep and anti-heeling documentation."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varidep and anti-heeling documentation.
Salthammer newbuilding No:142

2 ARKIMEDES`LOV (LOV OM OPPDRIFT)
Oppdriften er lik vekten av fortrengt væskemengde. Et flytende legeme fortrenger sin egen vekt i den væsken det flyter. Ved å bruke kunnskap om massetetthet kombinert med Arkimedes sine prinsipp om oppdrift kan vi enkelt klare å forstå og avdekke om et legeme flyter i den gitt væske, eller om den synker. Dette er en forutsetning for å kunne si noe om stabilitet og flyteevne.

3 TRE GRUNNLEGGENDE KRAV TIL SKIP/FLYTENDE INNRETNINGER
Det skal flyte stabilt med den rette siden opp. Det skal være sjødyktig. Sikkerheten for personell og materiell skal være ivaretatt. Tilstrekkelig stabilitet er en nødvendighet for at disse tre grunnleggende prinsippene skal kunne være ivaretatt, og for at nødvendige barrierer skal være intakt og i henhold til krav satt av klasse og internasjonale retningslinjer.

4 TVERRSKIPS INITIALSTABILITET
G = Tyngdepunktet B = Oppdriftssenteret M = Metasenteret GM = Initial Metasenterhøyde GZ = Rettende arm KG = Tyngdepunktets høyde

5 (G) TYNGDEPUNKTET Vektresultantens angrepspunkt.
I enhver stilling vil båtens vekt virke vertikalt gjennom Tyngdepunktet (G) med gravitasjonskraften. Plassering av (G) vil kunne variere med hvordan vektene er fordelt på skipet.

6 (B) OPPDRIFTSENTERET Volumtyngdepunktet av fortrengt væskemengde.
Oppdriften virker i oppdriftssenteret, fra gravitasjonskraften. Plassering bestemmes av formen til den del av skroget som til enhver tid er under vann.

7 BASIS DEFINISJON STABILITET
Stabilitet kan enkelt defineres som et fartøys evne til å rette seg opp etter krengning. Krengning i denne sammenhengen ses på som et resultat av at fartøyet blir utsatt for moment (M). M = Kraft x Arm

8 (M) METASENTER Når et skip krenger, vil oppdriftssenteret flytte seg fra B-B1. Oppdriften vil da virke i en angrepslinje som skjærer senterlinjen i et punkt vi kaller for (M) Metasenteret. GZ vil da være korteste avstand fra Tyngdepunktet (G) til oppdriftens angrepslinje. Oppdriften sammen med avstanden GZ danner et rettende moment som bringer et skip tilbake i likevekt.

9 (GM) INITIAL METASENTERHØYDE
GM er avstanden mellom tyngdepunktet (G) og Metasenteret (M). GM er et viktig parameter som sier noe om tverrskips initialstabilitet. GM = KB + BM – KG

10 PRAKTISK EFFEKT AV GM VERDIEN
Metasenterhøyden avgjør hvor mye og hvor hurtig et fartøy ruller. LAV GM = Skipet krenger lett, men langsomt. HØY GM = Skipet blir stivt, rullingen blir krapp og ubehagelig. I verste fall kan dette resultere i skader på fartøy. Sikkerheten krever at GM er stor nok, men ikke for stor. Målet må derfor være å ha en GM som tilfredsstiller aktuelle krav, har gode marginer til sikkerhet, men er lav nok til å gjøre bevegelsene mest mulig behagelig for skip, personell og operasjon.

11 KRAV TIL GM VERDIER For skip/lasteskip samsvarer myndighetenes krav med de retningslinjer som settes i SOLAS. Kravet er satt til 0,15 meter. For fiskefartøy er kravet 0,35 meter. For innretninger av skipstype og oppjekkbare innretninger skal metasenterhøyden minimum være 0,5 meter. For halvt nedsenkbare innretninger skal metasenterhøyden være minst 1,0 m for alle operasjons- og forflytningstilstander, samt sikkerhetstilstanden. Metasenterhøyden skal aldri være mindre enn 0,3 m i temporære tilstander. Særkravet kom som følge av Aleksander Kielland ulykken, selv om årsaken var en konstruksjonsfeil.

12 DEPLASEMENT Volumdeplasement: Vektdeplasement:
Forteller hvor stort volum av skroget som er under vann. Ut fra dette kan vi også si at volumdeplasementet er den væskemengden som skroget fortrenger. Vektdeplasement: Vekten av den fortrengte væskemengden eller fartøyets vekt.

13 VARIABELT DEPLASEMENT/ VARIABLE VESSEL BUOYANCY
Når vi nå vet de grunnleggende prinsippene for stabilitet, hvordan vil dette endre seg dersom et fartøy sitt skrog ikke er lukket mot elementet? Volumdeplasement og vektdeplasement vil ved en slik tankegang kunne varieres og styres kontrollert ved hjelp av nytt design, teknologi og innovative styringssystem. Vi er i ferd med å gå ut av tradisjonell stabilitetstankegang og inn i fremtiden. Her ligger det muligheter for noe som har vært menneskets drøm helt siden begynnelsen; Å kontrollere omgivelsene istedenfor at de setter begrensninger for oss.

14 ENDRING AV GM Tar vi last om bord og plasserer den over tyngdepunktet, vil stabiliteten reduseres. Det vil si at KG blir større. Volum og vekt i tanker over tyngdepunktet G vil ha den samme effekten. Dette forutsetter at tankene har mulighet for fylling over tyngdepunktet G. MRPC sine innovative løsninger gir oss mulighet til å kontrollert regulere GM verdien etter type operasjon og operasjonskrav. Dette gjør oss i stand til å legge til rette for ulike typer operasjoner på en helt annen måte enn det som tradisjonelt har vært tilfelle.

15 PITCH & ROLL High effect Verified 79,8 % active damping (1m HS)
Verified 36,9 % controlled passive damping Patenterte løsninger. Energy effective solution Effective during all weather conditions

16 UTFORDRINGER TIL SJØS

17 FREMTIDENS UTFORDRINGER
Kompliserte kran og tungløft innen offshore sektoren, hovedsakelig subsea operasjoner. Hvordan kontinuerlig kunne drive service og vedlikehold på subseainstallasjoner? Hvordan sikre kontinuerlig drift på fullskala kompresjonsanlegg subsea, samt håndtere uforutsette hendelser til enhver tid? Hvordan kunne kontrollere omgivelsene?

18 SAMSPILLET OG MÅLET Innovative løsninger for løfteinnretninger og utstyr er på plass og i konstant endring. Innretninger og fartøy beveger seg like mye, designet er så å si uforandret. Vi har som hovedmål å redusere bevegelser på selve fundamentet, enten det er fartøy eller innretning. Da vil de andre brikkene i samspillet falle på plass. Kombinasjonen mellom reduserte bevegelser på selve fundamentet, og innovative løfteinnretninger ved kran og løft vil kunne gjøre oss i stand til å utføre de oppgaver operatørene har behov for.

19 MRPC AS Å tilby løsninger for å sikre reduserte bevegelser på fundamentet for operasjonene. Å tilby løsninger som gjør fremtidens drift robust og sikker for aktører i ulike bransjer, noe som medfører økt effektivitet og reduserte kostnader. Øke operasjonstiden for innretninger og fartøy, gjennom å kunne kontrollere naturkreftene. Vi ønsker å se inn i fremtiden, og møte de faktiske utfordringer som er tilstede.

20 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
For mer informasjon og utdypende dokumentasjon, besøk våre hjemmesider


Laste ned ppt "Varidep and anti-heeling documentation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google