Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk arbeidsliv – ti år etter østutvidelsen De Facto – Roar Eilertsen Faglig konferanse Nei til EU, 24.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk arbeidsliv – ti år etter østutvidelsen De Facto – Roar Eilertsen Faglig konferanse Nei til EU, 24.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk arbeidsliv – ti år etter østutvidelsen De Facto – Roar Eilertsen Faglig konferanse Nei til EU, 24.04.2015

2 Et tredelt arbeidsliv Rapportens hoveddeler: 1.Utviklingen i arbeidsinnvandring siste 10 år 2.Utfordringer i fire utvalgte bransjer – Pleie- og omsorg, transportbransjen, anlegg og fiskeri 3.Bemanningsbransjens rolle – tredelingen 4.EØS-avtalens betydning og rolle

3 Situasjonen Fritt arbeidsmarked med enorme lønnsforskjeller

4 Situasjonen Fritt arbeidsmarked med enorme forskjeller i arbeidsløshet

5 Situasjonen Sterk vekst i innvandrerandelen i norsk arbeidsliv

6 Situasjonen Særlig sterk vekst fra Øst-Europa

7 Ikke bosatte 2008K42009K42010K42011K42012K42013K4 Sysselsatte Norden ellers316413049328728284323260535572 Vest-Europa ellers882282447290727189689288 EU-land i Øst-Europa296182541022418241603070334253 Øst-Europa ellers104011181007110811521461 Nord-Amerika, Oseania506566507682615659 Asia251226112722258220112105 Afrika10521108932643483433 Sør- og Mellom-Amerika148144171182245256 Statsløse og uoppgitt497441841129111741187

8 Polakker ikke fast ansatte Bygg og anleggRenholdAnnet 200620102006201020062010 Fast ansatt15193172048 Midlertidig545211254442 Illegal322886583710 Sum100

9 Høy andel innvandrere i mange bransjer BransjeAlleInnv.% 81.2... Rengjøringsvirksomhet243531554563 56... Serveringsvirksomhet577802166637 55... Overnattingsvirksomhet277551028837 78.2... Utleie av arbeidskraft395711435636 49.3... Annen landtransport med passasjerer29777846128 78... Arbeidskrafttjenester286176826 10... Produksjon av nærings- og nytelsesmidler456131218526 81... Tjenester tilknyttet eiendomsdrift24713590123 41... Oppføring av bygninger696301566922

10 Vekst i helse- og sosialsektoren

11 Eksempel 2: Godstransport

12 Fiskeindustrien * Opus Balticum er et firma som leier ut arbeidskraft. I fjor leide de ut 400 utenlandske arbeidere til norske bedrifter. Bedriften tjener i gjennomsnitt 236 000 kr i året for hver utenlandske arbeider de leier ut. Av dette blir bare 103 000 kr utbetalt til arbeiderne. * I tillegg får arbeiderne dekket kost, losji og hjemreise. Men hvem er det som innkasserer husleien? Jo, det er Opus Nor, som er morselskap til Opus Balticum og som har samme leder. I et toetasjes hus i Herøy er 16 arbeidere innkvartert. Hver av dem trekkes 3.600 kr. i måneden i husleie. Samlet inntekt på dette huset er altså vel 57.000 kr i måneden.

13 Eksempel: anlegg

14 Bakgårdsfirmaer?

15 Bemanningsbransjen vokser

16 Bemanningsbransjen struktur

17 Bemanningsbransjen Vikarbyrådirektivet førte ikke til mindre utleie – I 4. kv 2013 var ca 57 500 arbeidstakere leid ut fra bemanningsforetakene. Ca. 17 500 var på korttidsopphold fra andre land. – På årsbasis var det ca 90 000 på korttidsopphold i Norge, ca 33 000 var tilknyttet bemanningsbransjen; 50 % økning fra 2010 – Antallet bemanningsselskaper økte fra ca 200 i 1999 til 1 256 i 2014 – 10-20 000 tilknyttet NUF-er og småselskaper

18 Bemanningsbransjen Likebehandlingen undergraves: – Prisene økte ca 5 % i 1. kv. 2013 – Innenfor allmenngjorte områder: Minstesatsene brukes før og etter 01.01.2013 – Ett lønnsnivå for østeuropeere, ett for T/D/S og ett for norske = likebehandling?? – «Ansettelse uten garantilønn» – Østeuropeere trekkes 5-6 000 kr for bolig

19 Bemanningsbransjen Fra innleie til underentreprise hos «de store» Enda mer innleie hos underentreprenørene – Hvor det ikke er tariffavtaler – Hvor likebehandling er ukjent, i beste fall allmenngjorte minstesatser Innleien bryter med kravene om tariffavtale og avtale med tillitsvalgte – Arbeidstilsynet gjør ingen ting

20 Bemanningsbransjen Innleie og bruk av underentreprenører undergraver lærlingeordningen – Hvert år avlegges det bare halvparten så mange fagprøver som nødvendig for å møte fremtidas etterspørsel – Peab Bygg Oslo har drøyt 100 egne bygningsarbeidere. Har ikke tatt inn en eneste lærling verken i 2013 eller 2014

21 EØS Negative virkninger av EØS-avtalen store, seriøse bedrifter og offentlige virksomheter bruker utenlandsk arbeidskraft til å presse ned lønns- og arbeidsbetingelsene; bl.a. gjennom undergraving av likebehandlingsprinsippet og fiktiv bruk av underentreprenører der hvor tariffavtaler ikke er allmenngjort arbeides det ofte på hjemlandets, eller markedets, vilkår (= sosial dumping) arbeidslivskriminaliteten har fått et omfang som truer hele det seriøse arbeidsmarkedet, og både sysselsettingsgrad og organisasjonsgrad er på vei nedover i Norge.

22 EØS og bemanningsbransjen Inn- og utleie kan bare innskrenkes i lover og forskrifter hvis det begrunnes i «allmenne hensyn, mv» Tariffbestemmelser som begrenser inn-/utleie må også begrunnes i «allmenne hensyn, mv» Dommen i Finland: «Kompetent myndighet» skal kontrollere om restriksjonene er innenfor ESAs brev til norske myndigheter Efta-domstolen avgjør

23 EØS Norske lover og regler må være innenfor EØS- retten: Allmenngjøringen under press – Utstasjoneringsdirektivet som maksimum: Bare minstesatser kan allmenngjøres – EØS driver frem et todelt lønnsregime og press mot norske tariffsatser – EFTA-domstolen provosert av verftsdommen, men HR presiserer at den «er innenfor EU-retten» – ESA kan angripe tariffavtalebestemmelser

24 EØS begrensninger Pensjon: – Ikke en del av utstasjoneringsdir. «harde kjerne» – Pensjon kan ikke allmenngjøres – Partene kan avtale pensjon – myndighetene kan ikke sette det som vilkår

25 EØS – offentlige innkjøp Norge presset til å bryte ILO 94 – ESA mente lovendringen i 2008 var i strid med EØS-retten – krevde endringer – Den rødgrønne regjeringen bøyde unna: Fra tarifflønn / «normal lønn for sted og yrke» til kun tariffavtalenes minstesatser for lønn – Ikke lov å kreve tilsvarende pensjonsavtaler – Regjeringen godtok at EØS-retten skal overordnes ILO-forpliktelsene

26 Tiltak: Ut av EØS Arbeidstillatelser basert på tilbud om jobb på norske lønns- og arbeidsvilkår Det offentlige må bare kjøpe fra firmaer hvor det er tariffavtale – ILO 94 Opprettholde begrensningene på midlertidige Grenser for innleie og reell likebehandling ved innleie


Laste ned ppt "Norsk arbeidsliv – ti år etter østutvidelsen De Facto – Roar Eilertsen Faglig konferanse Nei til EU, 24.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google