Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk lederskap og demokratitiltak Kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Marte Winsvold KS, 18.05.15 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk lederskap og demokratitiltak Kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Marte Winsvold KS, 18.05.15 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk lederskap og demokratitiltak Kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Marte Winsvold KS, 18.05.15 1

2 www.samfunnsforskning.no Forskningsprosjekt om lederskap og medvirkning 1. Hva er godt politisk lederskap og god medvirkning? Internt lederskap Utadrettet lederskap Medvirkning 2. Hva fører til godt politisk lederskap og god medvirkning? Kontrollerbare faktorer Strukturelle og kontekstuelle faktorer 3. Hvordan få til godt politisk lederskap og god medvirkning? Tiltak oversatt til en norsk sammenslåings- kontekst

3 www.samfunnsforskning.no Dette skal jeg snakke om i dag: 1.Kjennetegn ved politisk lederskap (og demokratitiltak) 2.Sentrale utfordringer knyttet til politisk lederskap i norske kommuner 3.Utfordringer knyttet til og erfaringer med lederskap og medvirkning i ulike faser av kommunesammenslåingsprosesser (i Norge) 3

4 www.samfunnsforskning.no (1) Hva er politisk lederskap? ·Kan vise til subjektet – hvem som utøver lederskapet ·Utøves av politisk valgte representanter – på direkte mandat fra befolkningen ·Individuelt eller kollektivt ·Eller handlingen – selve utøvelsen av lederskapet ·«skape målrettet og varig endring på en effektiv og etisk forsvarlig måte som vinner oppslutning fra det politiske fellesskapet» ·Endring kan innebære å trygge og bevare eksisterende strukturer fra truende hendelser (bevarende lederskap) og å skape nye strukturer (innovativt lederskap).

5 www.samfunnsforskning.no (1) Hva er politisk lederskap? ·Fire kjernefunksjoner: 1.Tilby en problemdiagnose (sette dagsorden) 2.Peke ut en foretrukken løsning 3.Mobilisere støtte for den foretrukne løsningen 4.+ Bygge politisk fellesskap 5

6 www.samfunnsforskning.no (1) Hvordan lede når folket skal styre? Ledelse med deltakelse…. Offentlig debatt 1. Dagsorden Før: folkeavstemning? Etter: Rådsordninger, rådgivende utvalg…. 2. Peke ut løsning Gjennom involvering i 1 og 2? 3. Mobilisere oppslutning Gjennom involvering i 1 og 2? 4. Bygge politisk fellesskap 6

7 www.samfunnsforskning.no (2) Politisk lederskap i norske kommuner ·Utfordringer knyttet til hvem ·Kollektivt lederskap høyere i kurs enn individuelt lederskap ·Ordføreren - svak formell rolle og relativt liten innflytelse sammenliknet med ordførere i resten av Europa ·A-lag og B-lag ·Utfordringer knyttet til hvordan ·Strategisk lederskapsrolle stort gjennomslag ·Savner innsikt i administrative prosesser ·Utfordrer ombudsrollen ·Utfordringer knyttet til maktdeling og medstyring ·Samstyring og partnerskap har fått godt fotfeste ·Politiske lederskapet gjerne en fasilitatorpreget rolle. ·Rollen som politisk sponsor som aktivt promoterer og profilerer ulike partnerskap overfor befolkingen, næringslivet og andre offentlige aktører

8 www.samfunnsforskning.no (3) Utfordringer for og erfaringer med lederskap i sammenslåingsprosesser ·Hvordan det ledes før og underveis er bestemmende for hva man kan få til etter!! ·Dagsordensetting Før – problemdefinisjonen er helt avgjørende for hvorvidt man får folk med seg Etter – handler også om å kunne bygge politisk fellesskap ·Peke ut løsninger ·Før – er løsningen på problemene våre å slå oss sammen? ·Etter – involvere og bruke god tid uten å miste momentum ·Mobilisere ·Før – ja, men gi rom for uenighet ·Etter – ja, men gi rom for tilbaketrekning ·Bygge fellesskap ·Før – felles nettportal, felles utredergruppe ·Etter – tillate å beholde lokal identitet 8


Laste ned ppt "Politisk lederskap og demokratitiltak Kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Marte Winsvold KS, 18.05.15 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google