Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske erfaringer, oppdrett i Ghana

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske erfaringer, oppdrett i Ghana"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske erfaringer, oppdrett i Ghana
Halvor Kittelsen

2 Erfaringer fra industrielt oppdrett i Ghana, som opphav til NORGHATI
Fagutdanning er viktigst. Praktisk fagforståelse (teknikk og røkting av fidsk). Kompetansen importeres p.t Transport av yngel og sykdommer, et uregulert kapittel. Forhøyet dødelighet på yngel, manglende tilgang på god kvalitet Manglende kontroll ved transport av yngel fra elv til innsjø. Fiskevelferd. Mangel på anvendt forskning; fôr, yngel, teknikk og helse Videreforedling = Rund fisk på is Manglende reguleringer (execution) som brakklegging og tetthet. Tidsspørsmål med sykdommer og eutrofiering = Risiko Lederutdanning/Farm management med en helhetlig forståelse for driften er også mangelvare.

3 Praktisk opplæring, NORGHATIS skarpeste redskap

4 Simma Ltd: Industrielle partnere fra Olje og gass næringen og agrikultur
MoreFish-kontrakt, tre årig med opsjonen om utvidelse. Kontraktfesta ambisjoner: Biosikkert RAS klekkeri Sveising av moderne PE merder i Ghana for hele operasjonen Slambehandling av landoperasjonen ved aquaponics (MoreFish` partner er Pentair) Management for hire Protokoller for drift av anlegget 3000 t/y i løpet av første fase. Produksjonsstart q Ambisjoner: t/y på full kapasitet av første anlegg. Slambehandling ved aquaponics fra merdeavdelingen, utvikling av lukka merd for Afrikanske Innhav

5 MoreFish AS og Simma Ltd

6 Hvorfor høyere sannsynlighet for suksess i Ghana?

7 Hvorfor Ghana Fiskespisende marked: 25 kg/capita. Markedsunderskudd på fiskeriprodukter t/y Voltasjøen har beregnet totalkapasitet på mil t/y, uten å ta hensyn til eutrofieringsproblematikken (m2). Kan her erstatte importavhengighet og skape et fyrtårn for bærekraftig oppdrett av tilapia i Afrika. Eksisterende erfaring og løsninger fra Norge kan øke volumet enormt. Uten reguleringer for å håndtere dette vil det også øke problemene enormt. Teknologi og kunnskapsoverføring som program fra Norge har størst mulighet for å oppnå suksess i Ghana, p.g.a. oppdrettens bestående posisjon og markedsfordelene. Hjulet trenger ikke oppfinnes på nytt her, det ruller fint alle rede. Verdikjeden kan arbeides med, forløsning av potensial Ghana blir ”utstillingsvindu” For afrikanske nasjoner som ønsker å sikte mot bærekraftig industriell oppdrett For eksport av norsk kompetanse og teknologi

8 Hvorfor Ghana NORGHATI blir ett overføringsprogram for teknologi og kunnskap fra Norge, som bygger på egne praktiske erfaringer hos mottaker og sender. Andre relevante program (Thailand, Bosnia, Korea) Næringslivsdrevet Viktig å velge et område som vil gi suksess med tanke på å utvikle overføringsprogrammet videre. For å benytte det til andre og «vanskeligere» områder Fokus på bedrifters lønnsomhet, en bred og relevant satsning. Der Økologisk, Sosial og Økonomisk bærekraft er grunnlaget for en felles målsetting om langsiktig suksess.


Laste ned ppt "Praktiske erfaringer, oppdrett i Ghana"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google