Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Akuttpsykiatri» sett fra Psykiatrisk klinikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Akuttpsykiatri» sett fra Psykiatrisk klinikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Akuttpsykiatri» sett fra Psykiatrisk klinikk
Innherred Medisinske Forum 27.Mai 2015 Kst.avdelingsoverlege Jostein Nordvoll

2 Innledning Kritikk! Bakgrunn for møtet
Overraskende, dette må vi finne ut av! Hvor trykker skoen? Behov for skomaker eller kanskje nye sko? Forventninger og realiteter.

3 Agenda Innledning Psykiatrisk klinikk. Hvem er vi? Vaktlegeenheten
Hva gjør vi? . Hvilke henvendelser får vi? Utvikling . Hva gjør vi med henvendelsene? Tvangsinnleggelser Rett-inn-liste Rusakutt Samarbeidserfaringer

4 Psykiatrisk klinikk HNT. Hvem er vi?
Sør: Levanger, Steinkjer, Stjørdal Levanger: Seng: akutt, allmenn, psykose, RKSF,ARA Poliklinikk:ARA, allmenn, alder, HAVO,EFG,RKSF Steinkjer: allmenn poliklinikk Stjørdal: DPS allmenn sengepost og poliklinikk.RKSF Nord: Namsos og Kolvereid

5 Vaktlegeenheten: organisering
Leder: avdelingsoverlege N.H.Dahl 2 sjikt i vakt: 1.LIS, turnus, studenter m. lisens - varierende erfaring. 2.Overleger/spesialister -erfarne. Ansvar for §-PHVL Dels aktiv tilstedevakt -dels hjemmevakt.

6 Akutt psykiatri: Vaktlegeenheten
Ansvar for innlagte. Levanger og Stjørdal Øhj-vurderinger på henviste 24/7. sørdelen av fylket (ikke ST) Psykiatriske hastevurderinger(tilsyn) av pasienter innlagt somatiske avdelinger . Ansvarlig for mottak, pasientbehandling og ivaretagelse av lovverk - spesielt Psykisk helsevernloven Rådgivning til fastleger.

7 Vaktlegeenheten- arbeidsdeling
Vaktsjikt 1 tar i mot telefoner, pasienter til akutt poliklinisk vurdering og innleggelse . Erfarne LIS : tilsyn med pasienter på somatisk og psykiatrisk Vaktsjikt 2: Spesialist i psykiatri. Faglig ansvar, råd og veiledning til sjikt 1 eksterne leger. Tilsyn på somatisk. Vurdere §-innleggelser innen 24 timer

8 Kontakt/henvisning fra ekstern lege
Råd og drøfting ( psyk.ø-hjelp/krevende saker) Tlf. dagtid: (Psykiatrisk sentralbord) Utenfor ordinær arbeidstid: (Sykehusets sentralbord) Rådgivning pr telefon med anbefales primært med forvakt. Men også om nødvendig med spesialist/bakvakt Fastleger som ringer skal prioriteres høyt

9 Akutt vurdering i vaktlegeenheten
Pasienter som allmennlegen henviser akutt vil i hovedsak vurderes av forvakt. Psykiatriske vurdering tar tid og det hjelper med en god henvisning. Primærlegens egen vurdering-et must. Vår vurdering kan ende i: avslutning, avklart tilstand videre poliklinisk tiltak, innleggelse akutt melding tilbake til fastlegen

10 Spesielle forhold Rett inn-liste:
Noen pasienter har tilstander som gjør at de er vurdert til å kunne få lavterskel innleggelse uten henvisning. De er på forhånd kjent og registrert. § 3-3 pasienter utenfor institusjon Er pr. definisjon spesialisthelsetjenestens ansvar og behøver ikke henvisning Rusakutt: nytt tilbud.

11 Spesielle forhold- Stjørdal DPS.
OBS:Forskjell nedslagsfelt dag og vakt akutt! Pasienter som vurderes kunne vente til neste dag og sokner til DPS Stjørdal vil gjennom kontakt med vaktlegeenheten kunne få time på DPS dagen etter

12 Tvangsinnleggelse etter PHVL §3
Hovedregel: behandling er frivillig! Noen ganger er tvang rett og helt nødvendig. Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep i et menneskes frihet og vil kunne oppfattes traumatisk. Jus (PHVL),ikke psykiatrien, setter grensene! Leger i psykiatri kan ikke tvangsinnlegge i egen institusjon

13 Tvangsinnleggelse etter PHVL §3
§ 3-2- observasjonsparagraf. Inntil 10 dager. når overveiende sannsynlig at vilkår for 3-3 tilstede. § 3-3 tvangsinnleggelse Vilkår: hovedkriterium: psykose tilleggskriterium: behandlingskriteriet farekriteriet

14 Tvangsinnleggelse. Alltid : personlig undersøkelse av innleggende lege
korrekt formulert henvisning(jfr.lovtekst) Anbefalt: skjema med ferdige formuleringer (eks NEL, Helsebiblioteket) .

15 Rusakutt.

16 Henvisninger

17 Avslag

18 . r

19 .

20

21 100 siste vakthenvendelsene
57 dager = 1,75 henvendelser per dag. M 45%, K 55% Suicidalitet som første henvisningsårsak: 40% Rusakutt: 13% Fører til innleggelse: 74% Spesialist konferert: > 95% per telefon.

22 Hva ønsker vi av primærlegene?
Vanlig samvittighetsfullt legearbeid Vurdering av psykiatri (suicidalvurderinger) somatikk rus,kriminalitet Gode henvisninger- ikke bare skjermdump Kan fastlegen vurdere bedre?

23 Hva ønsker vi av primærlegen?
Kjennskap til psykisk helsevernloven- muligheter og begrensinger. Nasjonalt mål: redusere tvang Kjennskap til vår organisering og vårt tilbud Kjenne til at vi har nasjonal prioriteringsveileder Telefonnummeret!

24 Hva gjør vi for å bli bedre?
Godkjent av Veritas- vi revideres jevnlig eksternt og internt. Kurs internt og eksternt- for flere yrkesgrupper Tar imot hospitanter( godkjent i legers etterutd) 1 år psykiatri som sideutdanning Fagmøter med og uten legemiddelindustri Veiledning av fastleger mm Lav terskel for telefonisk kontakt Praksiskonsulent Pasienttilfredshetsundersøkelse

25 Mythbusters? Myte1: «Psykiatrisk tar ikke imot pasientene»
Realitet: Stadig flere pasienter blir behandlet, poliklinisk og ved innleggelse, inkl. akutt. Myte 2: « Psykiatrisk tar ikke inn causa sosiale så lett som andre klinikker» Realitet: Det finnes ikke tall som bekrefter dette. Vi har økt tilbudet, bl.a. rusakutt. Causa sosiale hører primærhelsetjenesten til. Prioritering må til for å gi plass for de sykeste. Myte 3: «Psykiatrisk klinikk har mye å forbedre» Realitet: Ja, det har vi. Hjelp oss med det!

26 SLUTT Diskusjon Hva og hvordan kan vi sammen bli bedre for pasientene?
Hvordan melde samarbeidsutfordringer og forbedringsforslag?


Laste ned ppt "«Akuttpsykiatri» sett fra Psykiatrisk klinikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google