Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…………….. klinikk, Dato og årstall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…………….. klinikk, Dato og årstall."— Utskrift av presentasjonen:

1 …………….. klinikk, Dato og årstall

2 KVALITETSREVISJON En systematisk, uavhengig prosess med formål å bekrefte at praksis er i tråd med planlagt praksis, som bygger på myndighetskrav og interne krav (Den kan omfatte fagforhold eller/og system)

3 KVALITETSREVISJON Revisjonen gjennomføres som beskrevet i
kvalitetssystemet. Revisjonen består av 5 deler: 1 Dokumentgjennomgang ( Av tilsendte dokumenter) 2 Intervjuer 3 Verifikasjon 4 Rapportskriving 5 Oppfølging av eventuelle funn

4 REVISJONSGRUPPE Revisjonsleder Medrevisor Fagrevisor

5 OMFANG ” Kravelementene i NS-ISO 9001”

6 EKSTERNE OG INTERNE KRAV
NS ISO 9001 * Interne krav

7 ROLLER OPPDRAGSGIVER: REVIDERT PART:
Organisasjon eller person som ber om en revisjon NS-ISO 19011: 2002 Eks. Klinikkleder, klinikk, Levanger REVIDERT PART: Organisasjon som blir revidert NS-ISO 19011: 2002 Eks. Klinikk/avdeling

8 ROLLER (KVALITETS)REVISOR: REVISJONSLEDER:
Person som har kompetanse til å utføre en revisjon NS-ISO 19011: 2002 REVISJONSLEDER: Revisor som er utpekt til å lede en kvalitetsrevisjon NS-ISO : 1,92

9 REVISJONSFUNN Resultatet fra bedømmelsen av innsamlede revisjonsbevis mot revisjonskriterier NS-ISO 19011:2002 Revisjonsfunn kan indikere enten overensstemmelse med, eller avvik i forhold til revisjonskriterier, eller muligheter for forbedringer NS-ISO 19011:2002

10 AVVIK Mangel på oppfyllelse av et krav NS-ISO 9000: 2000

11 HOVEDFASER I REVISJON Initiativ Forberedelse Revisjonsbesøk
Rapportering Korrigerende tiltak

12 MØTEPLAN Eks. Tirsdag 20. november 08.00 – 08.30 Åpningsmøte
08.35 – 09.05 09.10 – 09.40 09.45 – 10.15 10.20 – Verifikasjon 11.00 – Lunsj 11.30 – Forberedelse av sluttmøte 14.30 – Sluttmøte


Laste ned ppt "…………….. klinikk, Dato og årstall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google