Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…………….. klinikk, Dato og årstall. KVALITETSREVISJON En systematisk, uavhengig prosess med formål å bekrefte at praksis er i tråd med planlagt praksis,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…………….. klinikk, Dato og årstall. KVALITETSREVISJON En systematisk, uavhengig prosess med formål å bekrefte at praksis er i tråd med planlagt praksis,"— Utskrift av presentasjonen:

1 …………….. klinikk, Dato og årstall

2 KVALITETSREVISJON En systematisk, uavhengig prosess med formål å bekrefte at praksis er i tråd med planlagt praksis, som bygger på myndighetskrav og interne krav (Den kan omfatte fagforhold eller/og system)

3 KVALITETSREVISJON Revisjonen gjennomføres som beskrevet i kvalitetssystemet. Revisjonen består av 5 deler: 1 Dokumentgjennomgang ( Av tilsendte dokumenter) 2 Intervjuer 3 Verifikasjon 4 Rapportskriving 5 Oppfølging av eventuelle funn

4 REVISJONSGRUPPE Revisjonsleder Medrevisor Fagrevisor

5 OMFANG ” Kravelementene i NS-ISO 9001 ”

6 EKSTERNE OG INTERNE KRAV NS ISO 9001 * Interne krav

7 ROLLER OPPDRAGSGIVER: Organisasjon eller person som ber om en revisjon NS-ISO 19011: 2002 Eks. Klinikkleder, klinikk, Levanger REVIDERT PART: Organisasjon som blir revidert NS-ISO 19011: 2002 Eks. Klinikk/avdeling

8 (KVALITETS)REVISOR: Person som har kompetanse til å utføre en revisjon NS-ISO 19011: 2002 REVISJONSLEDER: Revisor som er utpekt til å lede en kvalitetsrevisjon NS-ISO 10011-1: 1,92 ROLLER

9 REVISJONSFUNN Resultatet fra bedømmelsen av innsamlede revisjonsbevis mot revisjonskriterier NS-ISO 19011:2002 Revisjonsfunn kan indikere enten overensstemmelse med, eller avvik i forhold til revisjonskriterier, eller muligheter for forbedringer NS-ISO 19011:2002

10 AVVIK Mangel på oppfyllelse av et krav NS-ISO 9000: 2000

11 HOVEDFASER I REVISJON Initiativ Forberedelse Revisjonsbesøk Rapportering Korrigerende tiltak

12 Eks. Tirsdag 20. november 08.00 – 08.30Åpningsmøte 08.35 – 09.05 09.10 – 09.40 09.45 – 10.15 10.20 – 11.00Verifikasjon 11.00 – 11.30Lunsj 11.30 – 14.30Forberedelse av sluttmøte 14.30 – 15.00Sluttmøte MØTEPLAN


Laste ned ppt "…………….. klinikk, Dato og årstall. KVALITETSREVISJON En systematisk, uavhengig prosess med formål å bekrefte at praksis er i tråd med planlagt praksis,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google