Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LCP – Liverpool Care Pathway Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud. 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LCP – Liverpool Care Pathway Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud. 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 LCP – Liverpool Care Pathway Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud. 2014

2 Prosjekt plan med kriterier for prosjekt Medikamentskrin Refleksjon Pårørendekonvolutt Samarbeid med andre

3 Hva er Lcp?  En tiltaksplan og verktøy til benyttelse i palliativ fase (de siste levedager)  Standardisert skjema og en systematisk tilnærming til døden  Internasjonalt anerkjent kvalitetssikring av omsorg til døende og deres pårørende  Hensikten er å bedre symptombehandling av palliative pasienter  Er fleksibel i bruk – anvendes i sykehus og i kommunehelsetjeneste  Kan benyttes ved alle forventede dødsfall  Diagnoseuavhengig  Fleksibel - uavhengig av oppholdssted  Sikrer dokumentasjonsrutiner og bevissthet hos alle personalgrupper  Omdiskutert – ikke «norsk» navn og faglig omdiskutert

4  Verktøy som støtter opp om god pleie og omsorg til døende og deres pårørende  Et hjelpemiddel og ikke en erstatning for noe annet  Ved kunnskapsøkning via LCP kan optimal behandling gis  Dette fordrer kunnskap, kompetanse, empati og engasjement hos alle involverte parter  Kan bedre kvalitetssikring, men kan ikke være bedre en de som bruker den!  Tas i bruk når pasienter er diagnostisert som døende, og det forventes at døden kan inntreffe i løpet av dager eller timer  Erstatter all annen dokumentasjon og er den eneste skiftelige rapport som benyttes

5

6 Palliativ kultur kjennetegnes ved: Helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasiente og hans/henns pårørende Respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste Aktiv og målretta holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer

7 Se til Vestfold  Nettverksarbeid og kompetanseheving innen lindrende har vært et satsingsområde siden oppstart av Undervisningssykehjem i 2008.  Undervisningssykehjemmet i Vestfold fikk i 2010 tilskuddsmidler til å gjennomføre et kompetanseprogram i lindrende behandling og omsorg. Dette avdekket mangelfull dokumentasjon på områder som dekker pasientens behov og tilstand i livets sluttfase.

8


Laste ned ppt "LCP – Liverpool Care Pathway Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud. 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google