Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSLIVSFAG - ALF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSLIVSFAG - ALF."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSLIVSFAG - ALF

2 ARBEIDSLIVSFAG - ALF LK06 medførte bortfall av praktiske valgfag til fordel for språkfag. Tap for elever med svake forutsetninger for språk Færre muligheter for å oppleve mestringsfølelse. Ingen mestringsfølelse – dårligere motivasjon.

3 ARBEIDSLIVSFAG - ALF Pilot 2009 – 2010. 5 kommuner 16 skoler.
Veileder for faget ble skrevet 2010 Forsøksperiode Fra 2014: ordinært fag for alle ungdomsskoler.

4 ARBEIDSLIVSFAG - ALF Hva er ALF?
Praktiske fag, produsere varer og tjenester innenfor ett eller flere yrkesfag innen VGO Likestilt med fremmedspråk og fordypning i engelsk og norsk/samisk Vurdering med karakterene 1-6 Muntlig eksamen, individuell eller i gruppe

5 ARBEIDSLIVSFAG - ALF Praktiske oppgaver hentet fra VGO
Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Restaurant - og matfag Service og samferdsel Naturbruk Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfag Design og håndverk

6 ARBEIDSLIVSFAG - ALF Undervisningsforløp Bygge en bro.

7 Bygge en bro Prosjektoppgave
Bygge en trebro over en bekk (Fjetrebekken). MÅL Utvikle samarbeidsevner Praktisk problemløsning Bruk av verktøy innen tømrerfag og skogbruk Bruk av matematikk i praktiske beregninger som: materialberegninger, skruer, bolter, budsjettering HMS, farer ved produksjon, sikkerhet for endelig produkt.

8 Bygge en bro Tidsperiode Ide fase Vår- høstsemester 2012
Befaring av området Gruppediskusjoner for idemyldring Innhente forslag til utforming fra internett

9 Bygge en bro Planlegging Tegne skisser som forslag til løsning
Lage skalamodell i riktig målestokk Evaluere størrelse relatert til materialvalg Sette opp detaljerte innkjøpslister for alle materialer

10 Bygge en bro Produksjon Mål tagning på byggeplass i skogen
Prefabrikkering av byggeelementer på skolen Produksjonsenheter gruppevis. Kapping av materialer. Frakt av byggeelementer til byggeplass Montering på stedet

11 Bygge en bro Presentasjon Høytidelig åpning sammen med skolens ledelse
Pressedekning – lokal avis

12 Bygge en bro Evaluering
Gruppeevaluering, diskusjon av prosjektgjennomføring. Individuell egenvurdering av eget bidrag i idefase og ved gjennomføring/produksjon Loggskriving Evt. med elevenes egne foto dersom skrivelysten er mangelfull.

13 ARBEIDSLIVSFAG - ALF Elevene får en kompetanse de andre skolefagene ikke gir og utfordrer elevenes praktiske interesser og evner. Det jeg har erfart gjennom flere år med ALF er at dette er et særdeles godt fag for praktisk tilnærming til teoretisk kunnskap for teorisvake elever. ALF kan gi elevene mestringsfølelse som generer motivasjon

14


Laste ned ppt "ARBEIDSLIVSFAG - ALF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google