Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Invitasjon til dialog om kompetansetiltak for prosjektstyring i offentlig forvaltning Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Invitasjon til dialog om kompetansetiltak for prosjektstyring i offentlig forvaltning Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Invitasjon til dialog om kompetansetiltak for prosjektstyring i offentlig forvaltning Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015

2 Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere Finn veien elæring Finn veien elæring Faglige nettverk Modenhets- undersøkelse Kurs og brukermøter Rådgivning Leverandør- utviklet verktøystøtte Vellykkede digitaliserings- prosjekter Formål og tiltak Virksomhetens kompetansetiltak Kurs og kompetansetilbud i markedet …..

3 Community and nettworks Classrom training 1.Four full day courses each year 2.High level introduction to the recommended project model. Supporting tools E-learning 1.Free online e-learning tool 2.Based on the recommended project model HOVEDKOMPONENTER – KOMPETANSEUTVIKLING I PROSJEKTLEDELSE 1 2 3 4

4 Direktoratet for forvaltning og IKT Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Kompleksitet Nytte MÅLBILDET REALISERES GJENNOM PROSJEKTER Nå- situasjon Prosjekt Program Portefølje Ledelsens strategiske mål

5 GOD PRAKSIS – ERFARING OG FORSKNING!

6 PROSJEKTVEIVISEREN.NO

7 HELHETLIG STYRING FRA IDÉ TIL PRAKSIS ?!  Behov for noe NYTT Utviklet noe NYTTIG Ny løsning er NYTTIGGJORT ? Behov for noe NYTT ! Utviklet noe NYTTIG  Ny løsning er NYTTIGGJORT

8 MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN 1.Prosjektveiviseren bidrar til bedre planlegging, prosjekteierstyring, fokus på gevinstrealisering mv Den er dermed ett av flere virkemidler som bidrar til flere vellykkede prosjekter 2.Felles modell for offentlig sektor gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. 3.En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere, og retningslinjer som gjelder for prosjekter med offentlig finansiering integreres i modellen. 4.En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene Direktoratet for forvaltning og IKT

9 AXELOS - GLOBAL BEST PRACTICE9

10 PV – 4 hedagskurs i året Se; http://www.difi.no/kurs/2015/05/hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter-i-offentlig- sektor-prosjektveiviserenno http://www.difi.no/kurs/2015/05/hvordan-lykkes-med-digitaliseringsprosjekter-i-offentlig- sektor-prosjektveiviserenno Neste kurs 15 september og 17 november. Utviklingen 2013 – 2015 Fler og fler deltagere (ca 60 på siste kurs) Gode evalueringer Fler og fler kompetansemiljøer involveres som innledere Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Støtte fra leverandører (med fokus på verktøy) ??

12 Eks; et nettverket

13

14 E-læring Finn Veien (lansert mai 2015) Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Deltakere i porteføljenettverket

16 Direktoratet for forvaltning og IKT

17 2. Presentasjon av e- læringskurset Finn Veien

18 Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere Finn veien elæring Finn veien elæring Faglige nettverk Modenhets- undersøkelse Kurs og brukermøter Rådgivning Leverandør- utviklet verktøystøtte Vellykkede digitaliserings- prosjekter Formål og tiltak Virksomhetens kompetansetiltak Kurs og kompetansetilbud i markedet …..

19 Fakta om kurset 6 moduler, ca 10 min/modul Struktur Animasjoner, Flervalgsoppgaver, Informasjonssider og Oppgaver Vi veiledes gjennom kurset av Finn Veien, en erfaren prosjektleder, og maur…

20 Ønsket virkning inspirasjon til å ta i bruk en felles metodikk for prosjektstyring inspirasjon til å snakke om digitalisering hjelpe virksomheten i gang med Prosjektveiviseren forståelse for sentrale temaer i styring av digitaliseringsprosjekter

21 Målgrupper Prosjekteiere Prosjektledere Avdeling / seksjon /virksomhet Prosjekter Virksomhetsledelse Prosjekteiere Prosjektledere Prosjektmedarbeidere Dep/ Virksomhetstyring

22 Moduler Digitalisering og digitaliseringsprosjekter Prosjektveiviseren – hva og hvorfor Konseptfasen Planleggingsfasen Gjennomførings- og avslutningsfasen Realiseringsfasen Til Moodle

23 Anbefalt gjennomføring HR-funksjonen samarbeider med «ildsjel» prosjektmetodikk / virksomhetsutvikling Systematisk gjennomføring Legg til rette for faglige drøftinger og oppgaveløsning God ledelsesforankring

24 Distribusjon av programmet Virksomhetens eget LMS Difi’s LMS Samarbeidspartnere (KS/KommIT) Leverandører av kurs/kompetanse på prosjektstyring

25 Støttemateriell Teaser Prosessveileder Presentasjon som kan tilpasses (ppt) Oppgaveark Tegneseriestriper med 4 budskap som kan benyttes i presentasjon mm. Lastes ned på Difi.no

26 Direktoratet for forvaltning og IKT 3. Diskusjon om blant annet.. mulige måter dette kan inkluderes og integreres i kurs-/kompetanseutviklingstjenester andre typer kurs basert på prosjektveiviseren kurs rettet mot avgrense målgrupper, for eksempel prosjekteiere eller styringsgrupper..

27 Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere Finn veien elæring Finn veien elæring Faglige nettverk Modenhets- undersøkelse Kurs og brukermøter Rådgivning Leverandør- utviklet verktøystøtte Vellykkede digitaliserings- prosjekter Formål og tiltak Virksomhetens kompetansetiltak Kurs og kompetansetilbud i markedet …..

28 Er det behov for dette da? Riksrevisjonen: «Virksomhetene jobber ikke målrettet med gevinstrealisering» Kompetanse på gevinststyring er for lav Simula – forskning: Et forsiktig anslag tyder på at ca. 4 milliarder av investeringene resulterer i små eller ingen nytteeffekter Difi’s kartlegging høst 2014 viste stort behov/etterspørsel - kompetansetiltak for ledere It i praksis Tilbakemeldinger på aktiviteter og kurs Regjeringen utålmodighet Direktoratet for forvaltning og IKT

29 Status nå – vår vurdering/hypoteser Godt tilbud prosjektledelse generelt For lite tilbud tilpasset offentlig sektor Sterk økende etterspørsel etter kurs/sertifisering PRINCE2 Økende etterspørsel fra det offentlige på etter komp utvikling MSP / MOP Tydeligere forventninger til sammenhenger mellom rammeverkene Det finnes ikke noe godt og tilpasset tilbud til prosjekteiere og oppover i styringsvertikalen DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

30 Deres syn på offentlig sektors behov? Type kurs Generelle åpne kurs Tilpasset virksomhet / prosjekt Hva sier tilbakemeldinger dere får? Behov for vekttall/sertifisering? Mulighet for synergier mellom dagens tilbud og Prosjektveiviseren? Målgruppetilpasning? Prosjekteier Prosjektleder Styringsgrupper …. DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

31 Veien videre Samarbeid med Difi som eier av PV? Eget oppfølgingsmøte – en-til-en Som en del av kompetansetilbudet Mulig å koble tilbud med videreutvikling PV (læringssløyfte) Samarbeid med akademia/andre? Vekttall Sertifisering Nettverk for porteføljestyring og behov for MoP- kurs? DatoDirektoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Invitasjon til dialog om kompetansetiltak for prosjektstyring i offentlig forvaltning Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google