Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015
Invitasjon til dialog om kompetansetiltak for prosjektstyring i offentlig forvaltning Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015

2 Formål og tiltak Vellykkede digitaliserings-prosjekter
Kurs og kompetansetilbud i markedet Vellykkede digitaliserings-prosjekter Virksomhetens kompetansetiltak Leverandør-utviklet verktøystøtte Finn veien elæring Kurs og brukermøter Rådgivning Faglige nettverk ….. Modenhets-undersøkelse Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere

3 Community and nettworks
Hovedkomponenter – kompetanseutvikling i prosjektledelse Community and nettworks Supporting tools 1 2 Classrom training Four full day courses each year High level introduction to the recommended project model. 3 E-learning Free online e-learning tool Based on the recommended project model 4

4 Direktoratet for forvaltning og IKT
Målbildet realiseres gjennom prosjekter Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Individuelt tilpasset kommunikasjon (Horisontal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter Ledelsens strategiske mål Portefølje Program Prosjekt Nå- situasjon Nytte Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

5 god praksis – erfaring og forskning!
Ulik tilnærming til prosjektstyring i offentlig sektor i dag Fragmentert bilde også innad i den enkelte virksomhet; det kan være stor prosjektmodenhet i IT-enheter, men svært lav modenhet i fagavdelingene. Status for prosjektgjennomføring i offentlig sektor: IT i praksis 2012; 68% har ikke en enhetlig, helhetlig prosjektmetodikk i sin virksomhet Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom prosjektmodenhet og hvor vellykkede digitaliseringsprosjektene er

6 Prosjektveiviseren.no En foil også som viser prosjektveiuvoisrene med noen morsomme og kule ting

7 Helhetlig styring fra idé til praksis
Gjennomføring er målet – Porteføljestyring styrker gevinstrealisering ? ! Behov for noe NYTT Utviklet noe NYTTIG Ny løsning er NYTTIGGJORT ? Behov for noe NYTT ! Utviklet noe NYTTIG Ny løsning er NYTTIGGJORT

8 Mål med prosjektveiviseren
Prosjektveiviseren bidrar til bedre planlegging, prosjekteierstyring, fokus på gevinstrealisering mv Den er dermed ett av flere virkemidler som bidrar til flere vellykkede prosjekter Felles modell for offentlig sektor gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere, og retningslinjer som gjelder for prosjekter med offentlig finansiering integreres i modellen. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene En felles prosjektmetodikk legger også til rette for porteføljestyring Digitaliseringsrundskrivet; Er det noen som vet hva det er? Hva formålet er? Hvilke type føringer som ligger i rundskrivet? Eksempler?? Rundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Det inneholder viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og beslutninger sentralt, for å lette oversikten for virksomhetene. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer i 2015-budsjettet. Direktoratet for forvaltning og IKT

9

10 Direktoratet for forvaltning og IKT
PV – 4 hedagskurs i året Se; Neste kurs 15 september og 17 november. Utviklingen 2013 – 2015 Fler og fler deltagere (ca 60 på siste kurs) Gode evalueringer Fler og fler kompetansemiljøer involveres som innledere Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Støtte fra leverandører (med fokus på verktøy)
Altså, verktøy er gode ha, helst fler enn ett, helst en full kasse, og vi er veldig glade for at leverandørmarkedet nå har startet med å tilby verktøy for å støtte opp under metodikken i Prosjektveiviseren. Det kommer stadig flere på banen, og her skal du få en rask titt på noen av dem. ??

12 Eks; et nettverket DIFI DnK DFØ NSB Lyse Energi Statens jernbanetilsyn
DSS Helsedirektoratet Arbeidstilsynet Friprogsenteret Asker kommune

13

14 E-læring Finn Veien (lansert mai 2015)
Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Deltakere i porteføljenettverket

16 Direktoratet for forvaltning og IKT

17 2. Presentasjon av e-læringskurset Finn Veien

18 Formål og tiltak Vellykkede digitaliserings-prosjekter
Kurs og kompetansetilbud i markedet Vellykkede digitaliserings-prosjekter Virksomhetens kompetansetiltak Leverandør-utviklet verktøystøtte Finn veien elæring Kurs og brukermøter Rådgivning Faglige nettverk ….. Modenhets-undersøkelse Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere

19 Fakta om kurset 6 moduler, ca 10 min/modul Struktur
Animasjoner, Flervalgsoppgaver, Informasjonssider og Oppgaver Vi veiledes gjennom kurset av Finn Veien, en erfaren prosjektleder, og maur…

20 Ønsket virkning inspirasjon til å ta i bruk en felles metodikk for prosjektstyring inspirasjon til å snakke om digitalisering hjelpe virksomheten i gang med Prosjektveiviseren forståelse for sentrale temaer i styring av digitaliseringsprosjekter

21 Målgrupper Prosjekteiere Prosjektledere Avdeling / seksjon /virksomhet
Dep/ Virksomhetstyring Prosjekteiere Prosjektledere Avdeling / seksjon /virksomhet Prosjekter Virksomhetsledelse Prosjekteiere Prosjektledere Prosjektmedarbeidere

22 Moduler Digitalisering og digitaliseringsprosjekter
Til Moodle Digitalisering og digitaliseringsprosjekter Prosjektveiviseren – hva og hvorfor Konseptfasen Planleggingsfasen Gjennomførings- og avslutningsfasen Realiseringsfasen

23 Anbefalt gjennomføring
HR-funksjonen samarbeider med «ildsjel» prosjektmetodikk / virksomhetsutvikling Systematisk gjennomføring Legg til rette for faglige drøftinger og oppgaveløsning God ledelsesforankring Få ledelsen med: snakk om dette med gjennomføring av prosjekter, digitalisering, erfaringer fra dig prosjekter …. Systematisk: Vurder avdelinger/ seksjoner, prosjekter eller hele virksomheten, se det i sammenheng med andre tiltak og kurs dere gjennomfører

24 Distribusjon av programmet
Virksomhetens eget LMS Difi’s LMS Samarbeidspartnere (KS/KommIT) Leverandører av kurs/kompetanse på prosjektstyring

25 Støttemateriell Teaser Prosessveileder
Presentasjon som kan tilpasses (ppt) Oppgaveark Tegneseriestriper med 4 budskap som kan benyttes i presentasjon mm. Lastes ned på Difi.no

26 3. Diskusjon om blant annet..
mulige måter dette kan inkluderes og integreres i kurs-/kompetanseutviklingstjenester andre typer kurs basert på prosjektveiviseren kurs rettet mot avgrense målgrupper, for eksempel prosjekteiere eller styringsgrupper .. Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Formål og tiltak Vellykkede digitaliserings-prosjekter
Kurs og kompetansetilbud i markedet Vellykkede digitaliserings-prosjekter Virksomhetens kompetansetiltak Leverandør-utviklet verktøystøtte Finn veien elæring Kurs og brukermøter Rådgivning Faglige nettverk ….. Modenhets-undersøkelse Rådgivning og kvalitetssikring Kompetansetiltak ledere

28 Er det behov for dette da?
Riksrevisjonen: «Virksomhetene jobber ikke målrettet med gevinstrealisering» Kompetanse på gevinststyring er for lav Simula – forskning: Et forsiktig anslag tyder på at ca. 4 milliarder av investeringene resulterer i små eller ingen nytteeffekter Difi’s kartlegging høst 2014 viste stort behov/etterspørsel - kompetansetiltak for ledere It i praksis Tilbakemeldinger på aktiviteter og kurs Regjeringen utålmodighet Direktoratet for forvaltning og IKT

29 Status nå – vår vurdering/hypoteser
Godt tilbud prosjektledelse generelt For lite tilbud tilpasset offentlig sektor Sterk økende etterspørsel etter kurs/sertifisering PRINCE2 Økende etterspørsel fra det offentlige på etter komp utvikling MSP / MOP Tydeligere forventninger til sammenhenger mellom rammeverkene Det finnes ikke noe godt og tilpasset tilbud til prosjekteiere og oppover i styringsvertikalen Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

30 Deres syn på offentlig sektors behov?
Type kurs Generelle åpne kurs Tilpasset virksomhet / prosjekt Hva sier tilbakemeldinger dere får? Behov for vekttall/sertifisering? Mulighet for synergier mellom dagens tilbud og Prosjektveiviseren? Målgruppetilpasning? Prosjekteier Prosjektleder Styringsgrupper …. Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

31 Direktoratet for forvaltning og IKT
Veien videre Samarbeid med Difi som eier av PV? Eget oppfølgingsmøte – en-til-en Som en del av kompetansetilbudet Mulig å koble tilbud med videreutvikling PV (læringssløyfte) Samarbeid med akademia/andre? Vekttall Sertifisering Nettverk for porteføljestyring og behov for MoP-kurs? Dato Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Jens Nørve og Hans Nilsson 8. Juni 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google