Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er du bare pixler på en skjerm? Video som verktøy for å fremme sosial tilstedeværelse i nettbasert undervisning Kine Dørum Result, UiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er du bare pixler på en skjerm? Video som verktøy for å fremme sosial tilstedeværelse i nettbasert undervisning Kine Dørum Result, UiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er du bare pixler på en skjerm? Video som verktøy for å fremme sosial tilstedeværelse i nettbasert undervisning Kine Dørum Result, UiT

2 Den neste halvtimen: Bakgrunn Sosial tilstedeværelse Video Eksempler fra Result Bakgrunn Sosial tilstedeværelse Video Eksempler fra Result

3 Utgangspunktet/utfordringen Høyt frafall blant nettstudenter (bl.a. Allen & Seaman 2013) Manglende forpliktelse Lavt engasjement Lite aktivitet (Cho & Cho, 2014; Miller, 2015)

4 Hva ligger bak? Nettbaserte omgivelser kan framstå som «upersonlige" Mangel på fysisk tilstedeværelse, vanskeligere å etablere bekjentskaper og nettverk (Dorum et al., 2012; Kirkland & Harvey, 2006) Nettstudenter rapporterer om manglende tilhørighetsfølelse. Føler seg isolerte og ensomme – fysisk og mentalt (Campbell & Yates, 2005; Nandeshwar et al., 2011)

5 Vi er sosiale vesener Sosial interaksjon og kommunikasjon er viktig “Human beings have a pervasive drive to form and maintain at least a minimum quantity of lasting, positive, and significant interpersonal relationships” (Baumeister & Leary, 1995)

6 Vi er sosiale vesener “Learners need to engage and communicate with each other in a community of learners to build knowledge together” (Berk, 2008) … også når det kommer til læring Bygger også på Tintos modell om sosial og akademisk integrering. (Tinto, 1975)

7 Ansikt til ansikt Via et eller annet medium Mediert kommunikasjon

8 Sosial tilstedeværelse Oppfatter man hverandre som her/tilstede i en kommunikasjonssituasjon? Telekommunikasjon på 70-tallet (Short et al., 1976)

9 Community of inquiry Social presence Cognitive presence Teaching presence Supporting discourse Regulating learning Setting climate Educational experience (Garrison et al., 2000)

10 Sosial tilstedeværelse Signaler Intimacy Immediacy (Gunawardena, 1995; Aragon, 2003; Mackey & Freyberg, 2010)

11 Sosial tilstedeværelse og mediert kommunikasjon Tekst inneholder som vi vet altså hverken lyd eller bilde… Cuelessness og Media richness-teoriene: tilgang på sosiale, symbolske og nonverbale signaler («rich» vs. «lean» media) (Daft & Lengel, 1984; Rutter, 1987)

12 Men: vi er som sagt sosiale vesener Menneskets sosiale natur er den samme i datamediert kommunikasjon som ansikt-til-ansikt Walther (1992,1994) Vi finner måter å kompensere for manglende sosiale signaler

13 Video og sosial tilstedeværelse “Moving images add authenticity and reality to the learning context, and can bring the course alive“ (Thornhill et al., 2002) Tja…

14 Talking heads

15

16 Så hva kan vi gjøre? Bygge et læringsmiljø/kultur på nett! Oppmuntre til sosial tilstedeværelse på et tidlig stadium (Kilgore & Lowenthal, 2015) Introduksjon Tørre å prøve!

17 Takk for meg!

18 Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. Berk, L. (2008). Exploring lifespan development. Boston, Mass: Pearson Allyn and Bacon. Cho, M-H. & Cho, Y. J. (2014). Instructor scaffolding for interaction and students' academic engagement in online learning: Mediating role of perceived online class goal structures. The Internet and Higher Education, 21, 25-30. Daft, R. L. & Lengel, R. H. (1984). Information richness: A new approach to managerial behavior and organization design. I B. M. Staw & L. L. Cummings (Red), Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press. Dørum, K. Bartle, C. & Pennington, M. (2012). Social Media Encourages Sense of Belonging among Off-Campus University Students. I H. Yang & S. Wang (Red), Cases on Formal and Informal E-Learning Environments. Hershey, PA: IGI Global. Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. The Internet and Higher Education 2(2-3), 87–105. Kilgore, W. & Lowenthal, P. R. (2015). The Human Element MOOC: An experiment in social presence. I R. D. Wright (Ed.), Student-teacher interaction in online learning environments (s. 373-391). Hershey, PA: IGI Global. Rutter, D. R. (1987). Communicating by Telephone. Oxford, UK: Pergamon Press. Short, J.A., Williams, E., & Christie, B. (1976). The social psychology of telecommunications. New York: John Wiley & Sons. Thornhill, S., Asensio, M. & Young, C. (2002). Video streaming: a guide for educational development. Manchester, UK: JISC. Tinto,V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45, 89-125. Walther, J. B. (1992). Interpersonal effects in computer-mediated interaction: A relational perspective. Communication Research, 19, 52–90. Walther, J. B. (1994), Anticipated Ongoing Interaction Versus Channel Effects on Relational Communication in Computer-Mediated Interaction. Human Communication Research, 20, 473–501. Referanser


Laste ned ppt "Er du bare pixler på en skjerm? Video som verktøy for å fremme sosial tilstedeværelse i nettbasert undervisning Kine Dørum Result, UiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google