Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Små barns vänskap - några utmaningar och dilemman Nationell familjecentralskonferens Svenska Mässan i Göteborg 20.5.15 Anne Greve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Små barns vänskap - några utmaningar och dilemman Nationell familjecentralskonferens Svenska Mässan i Göteborg 20.5.15 Anne Greve."— Utskrift av presentasjonen:

1 Små barns vänskap - några utmaningar och dilemman Nationell familjecentralskonferens Svenska Mässan i Göteborg 20.5.15 Anne Greve

2 © Anne Greve –2015 Hvem er jeg?

3 Vennskapsbegrepet — Hva betyr det å være en venn? — Hva betyr det å ha en venn? © Anne Greve –2015

4 Hvorfor vennskap? Vennskap er viktig fordi det handler om kvaliteten i barns (og voksnes) liv. Vennskap spiller en rolle for vår trivsel – og indirekte kanskje for vår helse. Vennskap spiller en viktig rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet. © Anne Greve –2015

5 Hva er vennskap? Et ønske om å være sammen med én eller flere bestemte personer. Venner kan ikke byttes ut. Nærhet og tilknytning Avstand Hver vennskapsrelasjon er unik Gjensidighet Aristoteles: vennskap som dyd © Anne Greve –2015

6 Møtet Gjentatte møter gjør det mulig å bygge opp vennskapsrelasjoner. Møtet er en forutsetning for å forstå andre. Opplevelse av et felles ”vi” © Anne Greve –2015

7 Lek – en arena for utvikling av vennskap? — Lek er en væremåte, barn MÅ leke. — Hvilke muligheter har barna for å gå inn i «dyp» lek med en eller to andre barn – og hvilken rolle spiller barnehagelæreren i barns lek? — Beskytte leken, slippe til nye barn. © Anne Greve –2015

8 Vennskapets kompleksitet Vennskapets unike karakter Ingen vennskap er mer betydningsfulle enn andre © Anne Greve –2015

9 Utfordringer og dilemmaer — Leken i barnehagen er truet pga. stort læringspress — Ferdige programmer hindrer utøvelse av profesjonelt skjønn — Rammevilkår: for mange barn i gruppene, for liten kompetanse hos de ansatte. — Personalet holdninger til barn. — Personalet som «mobbere» © Anne Greve –2015

10 Styringsdokumenter — Aktiviteten blir i større og større grad forventet å sørge for eller legge til rette for læring i snever forstand. — Tidlig innsats (barnehagen) — Også leken blir gitt verdi fordi den forventes å være en læringsstøttende aktivitet © Anne Greve –2015

11 Programmert vennskap — Diverse kartleggingsprogrammer og –verktøy (f.eks. TRAS) og programmer som skal føre til utvikling av barns sosiale kompetanse, anti-mobbeprogram, osv. — Slike program er dyre, bortkastede og i verste fall krenkende overfor barn. — Barnehagelærere må selv velge hvilke verktøy de vil bruke i sitt arbeid med barna. © Anne Greve –2015

12 Rammevilkår — Flere og flere barn i gruppene, stadig fler yngre barn — (For) lav kompetanse hos de ansatte © Anne Greve –2015

13 Holdninger til barn – pedagogisk plattform — Barn som objekt — Barn som subjekt — Barn som sårbart — Barn som kompetent — Barn som medvirkende deltaker i et demokrati — Barn som investering Enten – eller eller både og? Alt på en gang? Hva betyr barnesynet for den pedagogiske plattformen? Hva er barnehagens viktigste oppgave? © Anne Greve –2015

14 Personalet som «mobbere» — Mobbebegrepet i barnehagen: barnet får ansvaret. — Mobbing er ALDRI barnets ansvar, det er ALLTID de ansatte i barnehagen som har ansvaret. — Noen barn blir syndebukker — Personalets kroppsspråk — Irettesettelser i plenum — Eksempel med Nils og søppelbilen © Anne Greve –2015

15 Barnehagelærerens og assistentenes ansvar Hvor absolutte må reglene i barnehagen være? Å være nær barna både fysisk og psykisk Ta hensyn til vennskap i all planlegging. Ingen vennskap er mer betydningsfulle enn andre. Åpenhet, nysgjerrighet, refleksjon Ikke oppmuntre mobbing. © Anne Greve –2015

16 Barnehagelærere og assistenter med mot — Barn trenger barnehagelærere og assistenter med mot til å stå opp for det de mener er viktig i arbeidet med barn. — Barn trenger barnehagelærere og assistenter som har mye kunnskap, også om de yngste. — Barn trenger å bli sett og respektert. Ikke minst gjelder dette de yngste barna. © Anne Greve –2015

17 Holdninger til jobben — Hva er det viktigste i jobben som barnehagelærer/assistent? — Hva signaliserer vi til andre om jobben vår? — Hvordan er arbeidsfordelingen hos oss, forhold mellom barnehagelærere og assistenter/fagarbeidere? — Hvilke planlagte aktiviteter må gå ut ved sykdom? (Hva er «salderingsposten» hos oss?) © Anne Greve –2015

18 Holdninger til deg selv som barnehagelærer/assistent © Anne Greve –2015 Hvem er jeg?


Laste ned ppt "Små barns vänskap - några utmaningar och dilemman Nationell familjecentralskonferens Svenska Mässan i Göteborg 20.5.15 Anne Greve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google