Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Intro Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Intro Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS
Intro Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

2 Kathrine Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

3 Jente 13 år: «Hun sa rare ting. Hun sa hun kom til å dø. Hun hadde egentlig ikke noen forklaring for det. Hun husket ikke på at hun hadde sagt det engang. Når hun er på det verste husker hun aldri hva hun har sagt etterpå.» (Osen, 2012) Nina Barnesitater fra masterundersøkelsen Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

4 Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge 17.09.2013.
Gutt, 12 år: «For hun ble jo syk da jeg ble født da… så da tror jeg kanskje at det var noe som jeg gjorde eller sånn der da….» (Osen, 2012) Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge

5 Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge 17.09.2013.
Gutt 12 år: «Når jeg spiller fotball, da glemmer jeg, da tenker jeg ikke noe på mamma eller noe sånt, da er jeg skikkelig positiv!» (Osen, 2012) Nina Barnesitater Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge

6 Hva sier barn som pårørende at de ønsker i møte med voksenpsykiatrien?
Å få en forklaring på forelderens psykiske lidelse Å få komme på besøk og se hvor forelderen er Å få mulighet til å snakke med personalet alene uten foreldrene tilstede At det blir brukt et konkret, direkte, alderstilpasset og udramatisk språk. (Fra intervju med barn av psykisk syke foreldre , i alder år, Osen, 2012) Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

7 Familietilbudet ved Tiller DPS
Kartlegging av barn og barns omsorgssituasjon ved innleggelse Foreldresamtaler Barne- og familiesamtale(r) Samarbeid med nettverk og førstelinjetjeneste Marit O Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

8 Hvem hjelper mamma eller pappa?
Marit O Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

9 Hvem hjelper meg? Marit O
Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

10 Samarbeid – vi er ikke alene
Samarbeid – vi er ikke alene! Spesialisthelsetjeneste, nettverk, barnehage, skole, fastlege, helsestasjon, psykiatritjenesten i kommunen, barnegrupper, barnevern…… Nina Viktigheten av samarbeid på tvers av etater og nivåer. Viktige barnehagekontakter og lærere! Voksenpersoner som barna treffer hver dag - trygge forutsigbare voksne. Pos. erf.m.samarb. Utfordring: psykiatri og barnevern – begge etater må utvikle en tradisjon / kultur for samarbeid = 3 Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

11 Møte med de små barna Torhild – barnesamtalen – eks med små barn
Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

12 Torhild Tegning av tankesykdom mm Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

13 Torhild Tegning av tankesykdom Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

14 Å la de større barna snakke med personalet alene
Marit R – eksempel Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

15 Familiesamtale – felles forståelse/historie
Marit O - eksempel Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

16 Individuelle forskjeller
«Hvert enkelt barn og dets familie utgjør en helt unik kombinasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Det blir praktikerens utfordrende oppgave å skaffe innsikt i og utnytte disse på best mulig måte i de aktuelle situasjonene.» Trine Waaktaar: «Samme risiko – ulikt utfall», 2011. Mennesker med psykiske lidelser er like forskjellige som folk flest. Fra fokusert på barna - via manglende sykdomsinnsikt - til at rollene er snudd på hodet voksen/barn, - til ekstreme ytterligheter som er vold og overgrep. Familiesituasjon, omsorgspersoner, nettverk, nærmiljø. Barnets egne ressurser og sårbarhet. Ikke alle barn blir «knust» av vonde opplevelser(!) Eks med I og B på den ene siden og R og E på den andre Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

17 Når foreldre ikke ønsker tiltak for barna
Ulike grunner: Snakker med barna om sykdommen selv Skam Usikkerhet Ønsker ikke belaste barna Tror ikke barna merker noe Har ikke sykdomsinnsikt Å motivere – vise respekt – vise omsorg – være ærlig og direkte – prøve ulike innfallsvinkler – gi tid Marit R - eks Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

18 Referanser Fagprosedyrer for barn som pårørende (2015) Haugland, B.S.M., Bugge, K.E., Trondsen, M., Gjesdal, S. (Red.)(2015): Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget. Havåg, Endre (2013): Rapport, Sørlandet sykehus. Helsedirektoratet (2010): Barn som pårørende. Når mor eller far er syk. Rundskriv / 2010. Helsepersonelloven §10a Killén, K. (2009): Sveket I Kommuneforlaget. Lauritzen, C. (2013): Implementing new routines …. Doktorgradsavhandling, UiT. Osen, N (2012): «Og så kom det noen og spurte: Har mamma’n din blitt gal?...» Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien – sett med barn og unges øyne. Masteroppgave i psykisk helsearbeid, HiNT. Osen, N., Relling, M.H., Overvik, M., Glørstad, T. (2015): Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne. En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige. Kommuneforlaget. Rabås, A. og Rygvik, J. (2015): Arbeid med barn som pårørende. Rapport, St.Olavs Hospital HF Raundalen, M. og Schultz, (2009): Kan vi snakke med barn om alt? Rygvik, J. (2015): Familier med en psykisk syk mor eller far. Hvilken betydning har barne- og familiesamtalen hatt for deltagende familier? Masteroppgave i psykisk helsearbeid, HiNT. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a Øvreeide, Haldor (2009): Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kunnskapsforlaget. Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

19 Presentasjon ved: Nina Lien Osen Nina.Osen@stolav.no
Marit Hegstad Relling Marit Overvik Torhild Glørstad Barneansvarlige ved Tiller DPS’ døgnenhet, St.Olavs Hospital HF - i samarbeid med Kathrine Nesshaug, mor og tidligere pasient i psykisk helsevern Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge


Laste ned ppt "Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Intro Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google