Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

2

3 Jente 13 år: «Hun sa rare ting. Hun sa hun kom til å dø. Hun hadde egentlig ikke noen forklaring for det. Hun husket ikke på at hun hadde sagt det engang. Når hun er på det verste husker hun aldri hva hun har sagt etterpå.» (Osen, 2012) Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

4 Gutt, 12 år: «For hun ble jo syk da jeg ble født da… så da tror jeg kanskje at det var noe som jeg gjorde eller sånn der da….» (Osen, 2012) «For hun ble jo syk da jeg ble født da… så da tror jeg kanskje at det var noe som jeg gjorde eller sånn der da….» (Osen, 2012) Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge

5 Gutt 12 år: «Når jeg spiller fotball, da glemmer jeg, da tenker jeg ikke noe på mamma eller noe sånt, da er jeg skikkelig positiv!» (Osen, 2012) Regionalt modellkommuneseminar, Midt-Norge

6 Hva sier barn som pårørende at de ønsker i møte med voksenpsykiatrien? Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge Å få en forklaring på forelderens psykiske lidelse Å få komme på besøk og se hvor forelderen er Å få mulighet til å snakke med personalet alene uten foreldrene tilstede At det blir brukt et konkret, direkte, alderstilpasset og udramatisk språk. ( Fra intervju med barn av psykisk syke foreldre, i alder år, Osen, 2012)

7 Familietilbudet ved Tiller DPS Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge Kartlegging av barn og barns omsorgssituasjon ved innleggelse 2.Foreldresamtaler 3.Barne- og familiesamtale(r) 4.Samarbeid med nettverk og førstelinjetjeneste

8 Hvem hjelper mamma eller pappa? Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

9 Hvem hjelper meg? Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

10 Samarbeid – vi er ikke alene! Spesialisthelsetjeneste, nettverk, barnehage, skole, fastlege, helsestasjon, psykiatritjenesten i kommunen, barnegrupper, barnevern…… Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

11 Møte med de små barna Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

12

13

14 Å la de større barna snakke med personalet alene Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

15 Familiesamtale – felles forståelse/historie Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

16 Individuelle forskjeller «Hvert enkelt barn og dets familie utgjør en helt unik kombinasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Det blir praktikerens utfordrende oppgave å skaffe innsikt i og utnytte disse på best mulig måte i de aktuelle situasjonene.» Trine Waaktaar: «Samme risiko – ulikt utfall», Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

17 Når foreldre ikke ønsker tiltak for barna Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge Ulike grunner: Snakker med barna om sykdommen selv Skam Usikkerhet Ønsker ikke belaste barna Tror ikke barna merker noe Har ikke sykdomsinnsikt Å motivere – vise respekt – vise omsorg – være ærlig og direkte – prøve ulike innfallsvinkler – gi tid

18 Referanser Fagprosedyrer for barn som pårørende (2015) Haugland, B.S.M., Bugge, K.E., Trondsen, M., Gjesdal, S. (Red.)(2015): Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget. Havåg, Endre (2013): Rapport, Sørlandet sykehus. Helsedirektoratet (2010): Barn som pårørende. Når mor eller far er syk. Rundskriv / Helsepersonelloven §10a Killén, K. (2009): Sveket I Kommuneforlaget. Lauritzen, C. (2013): Implementing new routines …. Doktorgradsavhandling, UiT. Osen, N (2012): «Og så kom det noen og spurte: Har mamma’n din blitt gal?...» Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien – sett med barn og unges øyne. Masteroppgave i psykisk helsearbeid, HiNT. Osen, N., Relling, M.H., Overvik, M., Glørstad, T. (2015): Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne. En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige. Kommuneforlaget. Rabås, A. og Rygvik, J. (2015): Arbeid med barn som pårørende. Rapport, St.Olavs Hospital HF Raundalen, M. og Schultz, (2009): Kan vi snakke med barn om alt? Rygvik, J. (2015): Familier med en psykisk syk mor eller far. Hvilken betydning har barne- og familiesamtalen hatt for deltagende familier? Masteroppgave i psykisk helsearbeid, HiNT. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a Øvreeide, Haldor (2009): Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kunnskapsforlaget. Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge

19 Presentasjon ved: Nina Lien Osen Marit Hegstad Relling Marit Overvik Torhild Glørstad Barneansvarlige ved Tiller DPS’ døgnenhet, St.Olavs Hospital HF - i samarbeid med Kathrine Nesshaug, mor og tidligere pasient i psykisk helsevern Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller DPS. Regional konferanse Midt-Norge


Laste ned ppt "Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne Erfaringer fra Tiller DPS Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern. Erfaringer fra Tiller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google