Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUA-SEMINARET 2015 Jane M.A. Hellerud, ledende vernepleier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUA-SEMINARET 2015 Jane M.A. Hellerud, ledende vernepleier"— Utskrift av presentasjonen:

1 PUA-SEMINARET 2015 Jane M.A. Hellerud, ledende vernepleier
Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme PUA-SEMINARET Jane M.A. Hellerud, ledende vernepleier

2 ”Å stå utenfor” - om mobbing og ekskludering
Jane Hellerud PUA 2015

3 Program Hva er mobbing Hvorfor er funksjonshemmede utsatt?
Konsekvenser av mobbing Hva kan vi gjøre? Pasienteksempler Jane Hellerud PUA 2015

4 Hva er mobbing? Ekskludering?
Mobbing kan beskrives som en negativ og aggressiv eller manipulerende handling overfor en person eller en gruppe av en eller flere personer, som regel over en tidsperiode. Mobbing er basert på ubalanse i maktforhold (Rose m.fl.2011) Ekskludering: ”stenge ute, holde utenfor, støte ut” Jane Hellerud PUA 2015

5 Enda flere med Autismespekterforstyrrelser?
Forekomst: ca. 50% Enda flere med Autismespekterforstyrrelser? - I en spørreundersøkelse av mødre til ungdommer med Asperger opptil 95 % Små avvik fra ”normalen” er nok Jane Hellerud PUA 2015

6 Hvordan arter det seg? Fysiske angrep Sosial / emosjonell mobbing
Mobbing har mer fysisk karakter jo yngre barna er Ekskludering i tillegg svært vanlig, ikke enten – eller. NB! Utviklingshemmede mobber også Jane Hellerud PUA 2015

7 Mobbing via sosiale medier rammer også utviklingshemmede
Jane Hellerud PUA 2015

8 RISIKOFAKTORER Kommunikasjonsvansker Dårlige sosiale ferdigheter
Lite venner Uoppmerksomme voksne Nedsatt eksekutiv funksjon Jane Hellerud PUA 2015

9 Hva skjer med utviklingshemmede som mobbes?
Noen mobber selv Utvikling av negativt selvbilde Ensomhet Somatiske plager Senere: Depresjon Selvmordstanker Angstlidelser Relasjonstraumer Jane Hellerud PUA 2015

10 KARI 39 år,moderat utviklingshemming
Ble oppfattet av personalet som en ”sinna og ufordragelig” jente. Kunne også være trist og lei seg Veldig opptatt av rutiner Hadde blitt utsatt for mye mobbing, særlig på barneskolen. Fysiske angrep. Utviklet en depressiv lidelse. Tålte ikke egne eller andres følelser. Autisme Tiltak: Økt forståelse for hennes historie og konsekvensene av denne Kunnskap om emosjonsregulering Behandling for depresjon Jane Hellerud PUA 2015

11 HELENE 28 år,lett utviklingshemming Massiv selvskadende atferd
Svært svingende i humør Funksjonsfall Uforståelig og disorganisert atferd Mistanke om psykose eller bipolar lidelse Historien viste omfattende plaging fra Jevnaldrende siden barneskolealder. Plutselige relasjonsbrudd Hadde utviklet en Traumelidelse. Flashbacks og dissosiasjon. Tiltak: Kjennskap til hennes historie Traumeforståelse og stabilisering Tilpasning til reelt funksjonsnivå Jane Hellerud PUA 2015

12 Hva kan vi gjøre? Målrettede tiltak overfor utviklingshemmede på skoler Oppmerksomhet blant lærere og helsepersonell Informasjon til medelever Informasjon til pårørende Helsepersonell må vite om senvirkninger Kunnskap om bakgrunnen til den enkelte Det finnes få studier på intervensjoner Jane Hellerud PUA 2015

13 Jane Hellerud PUA 2015

14 Litteratur Bakken, T.L. (2015) Utviklingshemming og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. Gyldendal Akademisk. Blood, G.W. og Blood I.M. (2004). Bullying in adolescents who stutter: communicative competence and self-esteem. Con Issues Communication Sci Disorders, 31: Didden R. etal (2009). Cyberbullying among students with intellectual and developmental disability in special education settings. Developmental neurorehabilitation, 12(3): Kloosterman P. H. etal (2013) Executive functioning as a predictor of peer-victimization in adolescents with and without Autism Spectrum Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders 8(2014), Little, L. (2002). Middle-class mothers perceptiom of peer and sibling victimization among children with Asperger`s syndrome and nonverbal disorders. Issues in comprehensive Pediatric Nursing 25: Rose, C.A., Monda-Amaya, L.E., og Espelage, D.L. (2011). Bullying perpetration and victimization in special education: A rewiew of the litterature. Remedial and Special Education, 32:2, Shtayerman, O. (2007). Peer victimization in adolecents and young adults diagnosed with Asperger`s syndrome: a link to depressive symptomatology, anxiety symptomatology and suicidal ideation. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 30, Jane Hellerud PUA 2015


Laste ned ppt "PUA-SEMINARET 2015 Jane M.A. Hellerud, ledende vernepleier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google