Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å lære innenfor og utenfor rammen Hva vet vi om hva barn lærer, når de lærer og hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å lære innenfor og utenfor rammen Hva vet vi om hva barn lærer, når de lærer og hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å lære innenfor og utenfor rammen Hva vet vi om hva barn lærer, når de lærer og hvordan?

2 Om å lære innenfor og utenfor rammen Hva vet vi om hva barn lærer, når de lærer og hvordan 1.Hvordan definere læring? 2.Hvilke konsekvenser har dette læringssynet for pedagogisk virksomhet i barnehagen? 3.Hvilke faglige utfordringer gir dette førskolelærere?

3 Førskolebarn lever i læringens gullalder Education for all/ EFA (Unesco) avdekker at i alle land er politiske ledere mer opptatte av elevers skoleresultater enn å utvikle kvalitativt gode førskoleprogram og barnehager som forskning viser fører til gode skoleresultater.

4 Læring i og utenfor rammen Læring innenfor rammen: Planlagt/ Formell læring Læring utenfor rammen: Uformell læring

5 VER: Kari - vet du hva - ? [ = høy, ivrig stemme] VER: atte jeg har # når jeg var på en tur # så vippte jeg utenfor butikken - [= høy ivrig stemme] VER: og jeg og mamma skulle kjøpe noe - VER: og så så jeg en pusekatt [!] - [= roper ut pusekatt] VER: og da stikk han ikke av gårde -! [= glad tonefall] VER: og da løp han til meg [!] -! [= blir mer og mer ivrig] FØR: gjorde han det - ? [= engasjert] FØR: han ville vel ha kos da - ? FØR: e: he: - [= nikker. smiler og ler] VER: han ville hjem til meg og -! [= høy og sikker stemme] FØR : han ville hjem til -! [= nikker, smiler] VER: -! [= ser på førskolelæreren] FØR : men du kunne ikke ta med deg den katten -? FØR : det kunne jo være noen andre -! [= rolig, vennlig stemme] VER: -! [= ser sint på førskolelæreren] VER: men den kunne ikke fordi -! # [= høres mer usikker ut] VER: # atte vi skulle +... te # besøke mormor - [= forklarende] FØR: mm å ja:: ja -! [= nikker og smiler]

6 Hva er læring? Læringsbegrepet omtales på minst 4 måter 1. Læring er omtrent det samme som undervisning. 2. Resultatet av læring (rammeplanen) 3. Kognitive prosesser som forutsetning for læring (for eksempel begrepsforståelse, hukommelse) 4. Læring som deltakelse i aktiviteter sammen med andre

7 1. Hva er så læring? - Hva vi mener om barns læring er avhenger av hva slags teoretiske perspektiver vi har på læring: 1.Individperspektiver 2.Sosiale/ kulturelle perspektiver - INDIVIDPERSPEKTIVER: Læringsteorier/ behaviorisme Individkognitive perspektiver

8 Sosiale og kulturelle prosesser i læring 1. Barns læring skjer gjennom samhandling i kulturelle kontekster. 2. Deltakelse i interaksjoner og samarbeid med andre er grunnleggende for læring, ikke bare positivt for læring. 3. Læring er situert i spesifikke fysiske og sosiale kontekster.

9 Læring gjennom språk Språk og kommunikasjon er hele fundamentet for at læring og utvikling skjer, og et redskap for å lære. Språk og kommunikasjon er forbindelsesleddet mellom kultur og menneskets tenking.

10 Språk skaper forbindelse mellom omverdenen og vår tenking Vygotsky: Språket har en dobbel funksjon: 1.Først brukes språk i samtale med andre. 2.Deretter i indre dialog med en selv. 3. Læring som appropriering

11 2. Hvilke konsekvenser har dette for pedagogisk virksomhet i barnehagen? Barn lærer gjennom deltakelse. Samtale er en sentral deltakelsesform

12 Veiledet deltakelse Veiledet deltakelse betyr at et barn, i samarbeid med voksne, bygger bro mellom barnets nåværende forståelse og ferdigheter, og tilrettelegger for ny forståelse og nye ferdigheter (Rogoff 1990).

13 Å tenke sammen og tenke alene 1FØR: hemmelighet er å ikke fortelle det -! [= bestemt, formanende stemme, rister på hodet] 2ÅGE: nei: - skal jeg ikke fortelle det -? [= rister på hodet ser spørrende opp på førskolelærer] 3FØR: det er hemmelig -! [= dramatisert, fortrolig stemme] 4ÅGE: og så skal jeg åpne -? [= høres usikker, ser alvorlig og spørrende ut] 5FØR: mamma [!] få åpne den på julaften -! [= belærende tonefall] 6FØR: for det er sånne julehemmeligheter - 7FØR: vet du - sant -? [= smiler, nikker] 8ÅGE: jeg skal ikke hviske det -? [= snakker langsomt, rister på hodet, ser spørrende på førskolelærer] 9FØR: nei -! [= rister energisk på hodet] 10ÅGE: for a::t det er hemmelig -? [= smiler, nikker] 11FØR: vi må:[!] ikk:e si hva som er inni julepakkene, da er det ikk:e noe morsomt på julaften -! 12ÅGE: å: # jeg skal ikke si det – [= lavt, ser fremfor seg, har forstått et nytt ord?]

14 Om å lære gjennom deltakelse og erfaring 1. Use before meaning 2. Meaning from use (Nelson 1996)

15 Ruqaiya Hasan (2002) Semiotisk mediering foregår i enhver samtale, og samtaler mellom voksne og barn foregår hele tiden i en barnehage - Åpenbar mediering - Ikke-åpenbar mediering

16 R. Hasan: 2 grunnleggende forskjellige kommunikasjonsformer vi har med barn 1.Inviterende spørsmål 2. Tatt-for-gitt spørsmål

17 Mari 4,6 år og førskolelærer FØR: hei Mari - feiret dere bursdag i går -? [= snakker henvendt mot Mari som akkurat kom] MAR: ja -! [= nikker og smiler, ser stolt på førskolelæreren] FØR: spiste dere -? [= engasjert og høy stemme] MAR: ja - ![= smiler til førskolelærer, ser seg rundt etter Ine?] FØR: og farmor fikk pakke da? [= ser smilende på Mari] FØR: da tenker jeg hun ble glad -? [= engasjert, smiler] MAR: [= nikker og ser på førskolelæreren, ser seg rundt igjen] FØR: hadde du fin kjole på deg også -? [= litt mindre engasjert?] MAR: [= nikker og smiler] FØR: det var en fin bursdag tenker jeg -? [= nikker og smiler til Mari] MAR: mm -[= svarer mens hun ser på førskolelæreren og går inn på naborommet]

18 Mønstre for språklig samspill Hasan mener at i løpet av barns tre til fire første leveår vil erfaringer med de to spørsmålsformene, og deres påfølgende samhandlingsmønstre, etablere mønstre for hvordan barn vil samtale og samhandle med sin omgivelse.

19 Caroline 3,6 år og førskolelærer 1FØR: du lager et -? 2CAR: spøkelse -! [= hviskende spøkelsesstemme, ser med store øyne på førskolelæreren] 3FØR: spø:::kelse: ja -? [= etterligner spøkelsesstemmen til Caroline] 4CAR: blir du redd -? [= ser fortrolig på førskolelæreren] 5FØR: om jeg blir redd -? [= ser tenksom på Caroline] 6CAR: [= nikker] 7FØR: Nei:: jeg er ikke så innmari redd for spøkelser jeg – [= ser på Caroline] 8FØR: er du -? [= inviterende] 9CAR: ja - kommer spøkelser så blir jeg redd - [= alvorlig] 10FØR: syns du de er skumle -? 11CAR: [= nikker] 12FØR: har du sett noen spøkelser da Caroline -? [= ser engasjert på Caroline] 13CAR: der hvor jeg kom fra:: [= ser taust på førskolelærer før hun fortsetter] 14CAR: der var jeg redd et spøkelse -![= høyt, ivrig, forskrekket] 15FØR: ja men har du sett noe spøkelse da -? [= ivrig, spørrende] 16CAR: [= nikker] 17FØR: hvor da -? [= høyt, engasjert] 18CAR: hjemme -! [= alvorlig] 19FØR: nei: -? [= inviterende] 20CAR: på lørdag [!] så ringte det – [= dramatisk tonefall, ser taust på førskolelærer] 21FØR: et spøkelse -? [= engasjert, klarte ikke å vente?] 22CAR: [= nikker]

20 Barnehagens unike plass i barns læring 1. I barnehagen må barn lære å skaffe seg oppmerksomhet 2. I barnehagen finnes mange å lære av og sammen med

21 Så hva kan vi si om hva, når og hvordan barn lærer Hva Når Hvordan


Laste ned ppt "Om å lære innenfor og utenfor rammen Hva vet vi om hva barn lærer, når de lærer og hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google