Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elfrid Kartveit1 Psykoemosjonelle behov Psycho-gresk : sjæl Emovere-latinsk : bevege Motio- lat. : bevegelse, sinnsbevegelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elfrid Kartveit1 Psykoemosjonelle behov Psycho-gresk : sjæl Emovere-latinsk : bevege Motio- lat. : bevegelse, sinnsbevegelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elfrid Kartveit1 Psykoemosjonelle behov Psycho-gresk : sjæl Emovere-latinsk : bevege Motio- lat. : bevegelse, sinnsbevegelse

2 Elfrid Kartveit2 Mål Å forstå pasienten som et helt menneske Å være en god sykepleier – å handle uten baktanker og samtidig å handle faglig – er å våge å møte den andres utleverthet, å ta imot den andre som en gave, det er å våge å være opptatt av situasjonen mer enn av resultater, det er å vise i praksis at mennesket har mer verdi enn ytelser. Martinsen, 1991

3 Elfrid Kartveit3 Litteratur Pensum: Sykepleieboken 2, Knutstad og Nielsen Annbefalt litteratur:Generell Sykepleie 2/Nina Jahren Kristoffersen(red.) Kap. 11-15 Hovedfagsoppgave, Addy Anne Langeland, God omsorg gjør forskjellen- den letter byrdene. Håp og livskvalitet- en utfordring for sykepleieren : Tone Rustøen Helsearbeid i flerkulturell sammenheng : Tone Horntvedt

4 Elfrid Kartveit4 Psykisk krise Når man er kommet i en livssituasjon hvor tidligere erfaringer og innlærte reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelig til at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situasjon. Utviklingskrise Traumatisk krise

5 Elfrid Kartveit5 krisereaksjoner sjokkfase Reaksjonsfase Bearbeidingsfase nyorienteringsfase

6 Elfrid Kartveit6 krise Kan føre til: Ny innsikt Nye muligheter Stagnasjon Tilbakegang Fysisk og psykisk sykdom

7 Elfrid Kartveit7 Sykepleietiltak Aktiv innsats – vise vilje-gi tid Omsorg - nødvendig avlastning Være tilstede, lytte –gi kontakt / nærhet Bearbeiding av følelser – sette ord på Lindre - empati Etikk – ikke manipuler Informasjon – små porsjoner, gjenta, ha med nærperson Gi informasjon om – sykdom / skade undersøkelser/behandling/opptrening - fremtidsutsikter

8 Elfrid Kartveit8 Aldring Summen av alle forandringer som i tidens løp skjer med den levende organismen og som fører til funksjonelt forfall og død. En prosess av uheldige, fremadskridende forandringer som vanligvis kommer i løpet av livet. – død. God forstand, autoritet, visdommens modenhet Aldring ser vi bare hos andre.

9 Elfrid Kartveit9 Alder Kronologisk alder = antall kalenderår Biologisk alder = Organismens fysiske kapasitet Psykologisk alder = Mål for opplevelse og adferd i forhold til krav Sosial alder = Mål for avnen til å mestre samfunnets krav Funksjonell alder = Den totale kapasitet Dvs. : Biologisk, psykologisk og sosial kapasitet sett i forhold til kronologisk alder.


Laste ned ppt "Elfrid Kartveit1 Psykoemosjonelle behov Psycho-gresk : sjæl Emovere-latinsk : bevege Motio- lat. : bevegelse, sinnsbevegelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google