Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i HMS arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i HMS arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i HMS arbeidet
Hva er HMS egentlig? Av Bent Danielsen HMS & Sikkerhetsleder Heli-One

2 Hva skal til? Hva trenger vi som mennesker, for å være motivert til å gå på jobb? GODE KOLLEGER

3 Hvordan får vi gode kolleger?
Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg

4 For hva er det vi trenger?
Behov for å realisere seg selv, utnytte sine evner og muligheter Estetiske behov Symmetri, orden og skjønnhet Intellektuelle behov Vite, forstå og utforske Behov for aktelse, utrette noe, være kompetent Høste anerkjennelse og ros Behov for kjærlighet og samhørighet; slutte seg til andre, bli akseptert, høre til Behov for trygghet Føle seg sikker og trygg, utenfor fare Fysiologiske behov. Sult, tørst etc

5 Hva er læring? Når har du lært noe?
Læring = Endring av adferd

6 Undersøkelse fra Arbeidsmarkedsetaten 2002
Arbeidsmiljø Av over 2 mill. arbeidstakere er det som opplever arbeidet som psykisk krevende Undersøkelse fra Arbeidsmarkedsetaten 2002

7 ARBEIDSMILJØ TRIVSEL Økt jobbtrivsel kan føre til høyere livskvalitet og bedre helse økt produksjon, bedre omdømme osv

8 Sosialt klima Jobbtilfredsheten påvirkes i stor grad av kolleger, det sosiale miljøet generelt og av kulturen i organisasjonen. Sosialt klima inneholder en viktig faktor; Sosial støtte – fungerer som støtpute mot stress og utilfredshet Vist omsorg verdsatt akseptert

9 The simple reply, ”The one I feed”
Depressiv? NAVAJO WISDOM An old Navajo was telling his grandson about the fight that is going on inside himself. He said it is between two wolves: one is evil, anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, superiority, etc,) and the other is good, joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, empathy, etc. The grandson tough about it and asked, ”Which wolf wins? The simple reply, ”The one I feed”

10 Du får mer av det du snakker om
De ansatte bruker mye tid til å snakke om hvor vanskelig ting er, og hvorfor ting oppleves så frustrerende. Effekten er ofte at problemopplevelsene forsterkes. Siden man har en tendens til å finne det man leter etter, er det ikke vanskelig å finne tegn på at man har rett. ”You get more of whatever you pay attention to!” Bushe 1998

11 ”Endringslivet” Hva er bakgrunnen for de store endringene?
Utfordringer ”Endringslivet” Hva er bakgrunnen for de store endringene?

12 Trender Info/Internet Revolusjon
Teknologi forandrer måten vi arbeider og lever på Økonomiske omveltninger Store forandringer for de fleste bransjer skaper usikkerhet i arbeid og finans markedet “Baby Boomers” / Befolkningen blir eldre Globaliseringen av handel

13 Utvikling innen markedsføring
”Den største forretningsmuligheten vil i tiden fremover ikke ligge i produksjon, men i distribusjon av varer og tjenester” Paul Zane Pilzer, forfatter av ”The Next Trillion” PRODUSENT GROSSIST DETALJIST FORBRUKER Uten at vi som forbrukere kanskje har reflektert over det, har det skjedd en enorm endring innen distribusjon og markedsføring de senere årene. Tidligere var det slik at det var de som hadde tilgang til råvarer, til kapital og kunnskap som styrte markedet, det var tilbudstyrt. I vår globaliserte verden har de fleste land tilgang til disse ressursene, og konkurransen har eksplodert. Derfor er det nå de som kontrollerer forbrukerne som styrer markedet. Og hvordan kan man gjøre det? PRODUSENT KJEDER FORBRUKER 2000 - PRODUSENT INTERNETT FORBRUKER Kundelojalitet er viktigere enn noensinne

14 Berømte utsagn “I think there is a world market for maybe five computers.” Thomas Watson, IBM 1943 “Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.” Popular Mechanics, 1949 “There is no reason anyone would want a computer in their home.” Ken Olson, Founder of DEC, 1977 “640K ought to be enough for anybody.” Bill Gates, Microsoft,. 1981 “We will never run out of IP (internet) addresses.” Vint Cerf (father of TCP/IP), 1991

15 Akselererende endring
Internet Brukere (Millioner) Internet hastighet (Tid for å laste ned 5MB digitalt bilde) Moore’s Law (transistors/circuit) 1980 37 timer 29,000 1990 10 12 minutt 1,180,000 2000 500 25 sekund 42,000,000 2010 2,000 < 1 sekund 2,688,000,000 *Pc en`s Prosessor Hastighet (I forbindelse med mere kompliserte programmer, endre filmer, spill, etc.)

16 Konsekvenser Hva gjør dette med oss?

17 Før og nå Da bestefar var ung Dagens barnebarn
I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød Medalje for lang og tro tjeneste Vær lojal mot bedriften Arbeidet adler mannen Hva kan jeg gjøre for bedriften? En for alle. Alle for en Ansiennitet Gjør din plikt - krev din rett Dagens barnebarn What`s in it for me Må jeg bli fast ansatt Lojal? Ta vare på deg selv Utviklingsmuligheter takk Min karriere kommer først Plikt???

18 Tiden har forandret seg for alle.
Godta at tiden har forandret seg - se fremover og se utfordringene. Støtt hverandre !

19 Faktorer som ”forsurer” arbeidsmiljøet
Ulike grupperinger. Beskyldninger og baksnakking. Såre følelser - Frustrasjoner og irritasjon. Opplevelse av ulik behandling av de ansatte

20 ”Klikker” For å stoppe undergravings-virksomhet må de som har makten sette seg sammen. En medarbeider må ikke stå alene Samle Leder Tillitsvalgte Verneombud Medarb.

21 Arbeidsrelatert stress
Konstant mas, uoverkommelige krav, ensidig negativt fokus, egne ambisjoner, oppjaget eller stressende arbeid

22 Stress situasjoner At vi har liten påvirkningsevne i situasjonen
At ting skjer for raskt Manglende kunnskaper At vi er redde for å feile At vi blir pålagt for stort ansvar

23 Reaksjoner på stress Aggresjon – redusert toleranse Skylde på
Uforklarlig tretthet Søvnmangel Muskelspenninger Depresjoner Glemsomhet Fordøyelsesproblemer

24 Stress - mestring Det er ikke selve situasjonen et individ befinner seg i, som avgjør stress - eller belastningsnivået, men individets vurdering av situasjonen ut fra sine egne ressurser

25 ”Folkeskikk og uskikk på jobben” av psykolog Jan Atle Andersen
Den ubehagelige følelsen (frustrasjoner -sinne) kan fremkalles av en grimase, mimikk, tonefall etc! ” det var ikke det han sa, men det var måten han sa de på” Kari Diesen i en sang Vi blir sarkastiske, nedlatende– det skaper konflikter. Selve FORMEN – MÅTEN det blir sagt på.

26 Strategier Hanna Kvanmo; ” Jeg prioriterer nøye før jeg irriterer meg”
Haugli ” Jeg er meget kresen mht til hvem jeg lar fornærme meg” (Disse har skjønt det…) Disse gir styring i eget liv. ” Ikke være så opptatt av å bli akseptert, men å akseptere.

27 Kritikk - behov Alle bebreidelser tilslører udekte behov.
NB! I stedet for å bebreide/kritisere - si hva du trenger. Da kommer folk til å lytte.

28 Jeg sa ikke at hun stjal smykkene
Kommunikasjon Jeg sa ikke at hun stjal smykkene

29 Kommunikasjon På mail I telefonen Øyekontakt Ansikt til ansikt
Kroppsspråk Interesse Lytter

30 Kommunikasjon: å se på den som snakker
å lytte med hele kroppen, ikke bare ørene å vise at du er interessert å vise at du forstår å få tak i hva som blir sagt å få tak i hvilke følelser som er tilstede ikke avbryte

31 Trygde-kommentarer Det byråkratiske språket i trygdeetaten ...
Det byråkratiske språket i trygdeetaten ... Denne er klippet fra intranettsidene til trygdeetaten. Eksemplene stammer fra saksmapper og legejournaler ifm behandling av trygdesaker: ·         Pasienten har ikke vært gift, forlovet eller på annen måte straffet fra før. ·         Pasienten har tidligere vært aktiv, men har nå gått over til rollen som husmor. ·         Pasienten er oppegående og sengeliggende. ·         Pasienten var i ferd med å løpe etter Briskebytrikken, da hun plutselig falt på kne foran domkirken. ·         Pasienten arbeidet på et tak, han mistet taket og falt. ·         Det er sannsynlig at pasienten ikke kan bære ølkasser med fingeren så han sykemeldes i 2 uker. ·         Pasienten er potetskreller og bruker sin finger til dette.

32 Årsaker til konflikt: Ansvarsfraskrivelse
Folk tar ikke ansvar selv! Hadde det ikke vært for de andre, hadde jeg hatt det bra……… Hvis han ikke var der, hadde alt vært annerledes………………. Den som tar ansvar styrker seg selv. Den som skylder på andre, den svekker seg selv

33 Konflikt Saksorientert - fokus på å løse saken, opptrer på lovlige arenaer, alliansebygging for å løse Personorientert - fokus dreid fra sak til person, opptrer også på uformelle arenaer, aktiv alliansebygging hvor hensikten er å få andre til å forstå hvor farlig / slem / ond / slu motparten er Full krig - ingen vei tilbake, full konfrontasjon som medfører at begge parter raskt bringes opp på samme nivå, ”det er enten han eller meg”

34 Ansvar Det er ikke parlamentarisk demokrati på en arbeidsplass. Lederen står til ansvar for sine overordnede. Leder har styringsrett. Ledere som mangler tydelighet er en fare. Ledere må sette grenser. Man trenger de som setter foten ned. Vi er betalt for å gjøre et arbeid.

35 Humor bidrar til å takle vanskelige situasjoner

36 Kjemiske helsefarer Hjernen består av 80% fett.
Alkohol er løsningsmiddel og fjerner fett


Laste ned ppt "Utfordringer i HMS arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google