Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i HMS arbeidet Hva er HMS egentlig? Av Bent Danielsen HMS & Sikkerhetsleder Heli-One.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i HMS arbeidet Hva er HMS egentlig? Av Bent Danielsen HMS & Sikkerhetsleder Heli-One."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i HMS arbeidet Hva er HMS egentlig? Av Bent Danielsen HMS & Sikkerhetsleder Heli-One

2 Hva skal til? Hva trenger vi som mennesker, for å være motivert til å gå på jobb? GODE KOLLEGER

3 Hvordan får vi gode kolleger? Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg

4 Fysiologiske behov. Sult, tørst etc Behov for trygghet Føle seg sikker og trygg, utenfor fare Behov for aktelse, utrette noe, være kompetent Høste anerkjennelse og ros Intellektuelle behov Vite, forstå og utforske Estetiske behov Symmetri, orden og skjønnhet Behov for å realisere seg selv, utnytte sine evner og muligheter Behov for kjærlighet og samhørighet; slutte seg til andre, bli akseptert, høre til For hva er det vi trenger?

5 Hva er læring? Når har du lært noe? Læring = Endring av adferd

6 Arbeidsmiljø Av over 2 mill. arbeidstakere er det 450 000 som opplever arbeidet som psykisk krevende Undersøkelse fra Arbeidsmarkedsetaten 2002

7 ARBEIDSMILJØ TRIVSEL Økt jobbtrivsel kan føre til høyere livskvalitet og bedre helse +++ økt produksjon, bedre omdømme osv

8 Sosialt klima Jobbtilfredsheten påvirkes i stor grad av kolleger, det sosiale miljøet generelt og av kulturen i organisasjonen. Sosialt klima inneholder en viktig faktor; Sosial støtte – fungerer som støtpute mot stress og utilfredshet verdsatt akseptert Vist omsorg

9 Depressiv? NAVAJO WISDOM An old Navajo was telling his grandson about the fight that is going on inside himself. He said it is between two wolves: one is evil, anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, superiority, etc,) and the other is good, joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, empathy, etc. The grandson tough about it and asked, ”Which wolf wins? The simple reply, ”The one I feed”

10 Du får mer av det du snakker om De ansatte bruker mye tid til å snakke om hvor vanskelig ting er, og hvorfor ting oppleves så frustrerende. –Effekten er ofte at problemopplevelsene forsterkes. Siden man har en tendens til å finne det man leter etter, er det ikke vanskelig å finne tegn på at man har rett. ”You get more of whatever you pay attention to!” Bushe 1998

11 Utfordringer ”Endringslivet” Hva er bakgrunnen for de store endringene?

12 Trender Info/Internet Revolusjon –Teknologi forandrer måten vi arbeider og lever på Økonomiske omveltninger Store forandringer for de fleste bransjer skaper usikkerhet i arbeid og finans markedet “Baby Boomers” / Befolkningen blir eldre Globaliseringen av handel

13 1900 - 1970 1970 - 2000 2000 - PRODUSENT GROSSISTDETALJISTFORBRUKER PRODUSENT KJEDER PRODUSENTFORBRUKER INTERNETT ”Den største forretningsmuligheten vil i tiden fremover ikke ligge i produksjon, men i distribusjon av varer og tjenester” - Paul Zane Pilzer, forfatter av ”The Next Trillion” Kundelojalitet er viktigere enn noensinne Utvikling innen markedsføring

14 Berømte utsagn “I think there is a world market for maybe five computers.” Thomas Watson, IBM 1943 “Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.” Popular Mechanics, 1949 “There is no reason anyone would want a computer in their home.” Ken Olson, Founder of DEC, 1977 “640K ought to be enough for anybody.” Bill Gates, Microsoft,. 1981 “We will never run out of IP (internet) addresses.” Vint Cerf (father of TCP/IP), 1991

15 Akselererende endring År Internet Brukere (Millioner) Internet hastighet (Tid for å laste ned 5MB digitalt bilde) Moore’s Law (transistors/circuit) 1980037 timer 29,000 19901012 minutt 1,180,000 200050025 sekund42,000,000 20102,000< 1 sekund2,688,000,000 *Pc en`s Prosessor Hastighet (I forbindelse med mere kompliserte programmer, endre filmer, spill, etc.)

16 Konsekvenser Hva gjør dette med oss?

17 Før og nå Da bestefar var ung –I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød –Medalje for lang og tro tjeneste –Vær lojal mot bedriften –Arbeidet adler mannen –Hva kan jeg gjøre for bedriften? –En for alle. Alle for en –Ansiennitet –Gjør din plikt - krev din rett Dagens barnebarn –What`s in it for me –Må jeg bli fast ansatt –Lojal? –Ta vare på deg selv –Utviklingsmuligheter takk –Min karriere kommer først –Plikt???

18 Tiden har forandret seg for alle. Godta at tiden har forandret seg - se fremover og se utfordringene. Støtt hverandre !

19 Faktorer som ”forsurer” arbeidsmiljøet Ulike grupperinger. Beskyldninger og baksnakking. Såre følelser - Frustrasjoner og irritasjon. Opplevelse av ulik behandling av de ansatte

20 ”Klikker” For å stoppe undergravings-virksomhet må de som har makten sette seg sammen. En medarbeider må ikke stå alene –Samle Leder Tillitsvalgte Verneombud Medarb.

21 Arbeidsrelatert stress Konstant mas, uoverkommelige krav, ensidig negativt fokus, egne ambisjoner, oppjaget eller stressende arbeid

22 Stress situasjoner -At vi har liten påvirkningsevne i situasjonen -At ting skjer for raskt -Manglende kunnskaper -At vi er redde for å feile -At vi blir pålagt for stort ansvar

23 Reaksjoner på stress Aggresjon – redusert toleranse Skylde på Uforklarlig tretthet Søvnmangel Muskelspenninger Depresjoner Glemsomhet Fordøyelsesproblemer

24 Stress - mestring Det er ikke selve situasjonen et individ befinner seg i, som avgjør stress - eller belastningsnivået, men individets vurdering av situasjonen ut fra sine egne ressurser

25 ”Folkeskikk og uskikk på jobben” av psykolog Jan Atle Andersen Den ubehagelige følelsen (frustrasjoner - sinne) kan fremkalles av en grimase, mimikk, tonefall etc! ” det var ikke det han sa, men det var måten han sa de på” Kari Diesen i en sang Vi blir sarkastiske, nedlatende– det skaper konflikter. Selve FORMEN – MÅTEN det blir sagt på.

26 Strategier Hanna Kvanmo; ” Jeg prioriterer nøye før jeg irriterer meg” Haugli ” Jeg er meget kresen mht til hvem jeg lar fornærme meg” (Disse har skjønt det…) Disse gir styring i eget liv. ” Ikke være så opptatt av å bli akseptert, men å akseptere.

27 Kritikk - behov Alle bebreidelser tilslører udekte behov. NB! I stedet for å bebreide/kritisere - si hva du trenger. Da kommer folk til å lytte.

28 Kommunikasjon Jeg sa ikke at hun stjal smykkene

29 Kommunikasjon På mail I telefonen Øyekontakt Ansikt til ansikt Kroppsspråk Interesse Lytter

30 Kommunikasjon: å se på den som snakker å lytte med hele kroppen, ikke bare ørene å vise at du er interessert å vise at du forstår å få tak i hva som blir sagt å få tak i hvilke følelser som er tilstede ikke avbryte

31 Trygde-kommentarer Det byråkratiske språket i trygdeetaten... Denne er klippet fra intranettsidene til trygdeetaten. Eksemplene stammer fra saksmapper og legejournaler ifm behandling av trygdesaker:  Pasienten har ikke vært gift, forlovet eller på annen måte straffet fra før.  Pasienten har tidligere vært aktiv, men har nå gått over til rollen som husmor.  Pasienten er oppegående og sengeliggende.  Pasienten var i ferd med å løpe etter Briskebytrikken, da hun plutselig falt på kne foran domkirken.  Pasienten arbeidet på et tak, han mistet taket og falt.  Det er sannsynlig at pasienten ikke kan bære ølkasser med fingeren så han sykemeldes i 2 uker.  Pasienten er potetskreller og bruker sin finger til dette.

32 Årsaker til konflikt: Ansvarsfraskrivelse Folk tar ikke ansvar selv! Hadde det ikke vært for de andre, hadde jeg hatt det bra……… Hvis han ikke var der, hadde alt vært annerledes………………. Den som tar ansvar styrker seg selv. Den som skylder på andre, den svekker seg selv

33 Konflikt Saksorientert - fokus på å løse saken, opptrer på lovlige arenaer, alliansebygging for å løse Personorientert - fokus dreid fra sak til person, opptrer også på uformelle arenaer, aktiv alliansebygging hvor hensikten er å få andre til å forstå hvor farlig / slem / ond / slu motparten er Full krig - ingen vei tilbake, full konfrontasjon som medfører at begge parter raskt bringes opp på samme nivå, ”det er enten han eller meg”

34 Ansvar Det er ikke parlamentarisk demokrati på en arbeidsplass. Lederen står til ansvar for sine overordnede. Leder har styringsrett. Ledere som mangler tydelighet er en fare. Ledere må sette grenser. Man trenger de som setter foten ned. Vi er betalt for å gjøre et arbeid.

35 Humor bidrar til å takle vanskelige situasjoner

36 Kjemiske helsefarer Hjernen består av 80% fett. –Alkohol er løsningsmiddel og fjerner fett


Laste ned ppt "Utfordringer i HMS arbeidet Hva er HMS egentlig? Av Bent Danielsen HMS & Sikkerhetsleder Heli-One."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google