Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Definisjon av ulike HMS-begreper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Definisjon av ulike HMS-begreper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Definisjon av ulike HMS-begreper
H-verdi: Antall fraværsskader pr million arbeidstimer F-verdi: Totalt antall fraværsdager, samt antall omplasserte dager som følge av skade, pr million arbeidstimer. M-verdi: Sykefravær konkret knyttet til arbeidsforhold (identifiseres av personen selv eller lege) Uttrykkes i prosent av utførte dagsverk pluss fraværsdager. S-verdi: Totalt sykefravær i prosent av utførte dagsverk, pluss fraværsdager. RS-verdi: Angir pr. million arbeidstimer (event. pr ), = (antall fraværsskader) + (antall skader som har ført til alternativt arbeid) + (totalt antall fraværsdager) + (totalt antall dager omplassert i alternativt arbeid)

2 Ulykke: Nesten ulykke: Risiko: Risikoanalyse:
En uønsket hendelse som medfører tap av liv, personskade, store miljøskader eller stort økonomisk tap. Nesten ulykke: En uønsket hendelse uten tap av liv og personskader, og små skader og tap forøvrig, men som kunne ha resultert i en ulykke ved mindre endringer i situasjonene eller i systemtilstanden. Risiko: Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Risikoanalyse: En systematisk analyse (studie, kartlegging) av risiko.

3 Sikkerhet: Sikkerhetsstyring: HMS-ledelse:
Evnen til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser. Sikkerhetsstyring: Alle systematiske tiltak som iverksettes for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de mål og krav som er satt. HMS-ledelse: Styring/ledelse av sikkerhet.

4 Definisjoner på helse:
Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon: «Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet» Begrepet helse inkluderer bl.a. forhold slik som bolig, vannkvalitet, kosthold, miljøfaktorer, forebyggende helsetjeneste, arbeid og skolegang. Videre har vi fysiske forhold som sykdom, vekt, fysisk aktivitet, søvn og hvile, røyking og rusmidler, og til slutt psykiske forhold slik som mental stabilitet, trygghet, frihet og stress.

5 Definisjoner på helse:
Eksempler på andre definisjoner: Helse er å oppnå balanse mellom dagliglivets krav, funksjonsevnen og eksterne ressurser på en slik måte at det fysiske og psykososiale velværet blir fremskyndet. Det må resultere i en livskvalitet som er tilfredsstillende. Helse er en tilstand hvor vi verken lider av sykdom eller er hindret i våre daglige funksjoner.


Laste ned ppt "Definisjon av ulike HMS-begreper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google