Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Alle mennesker sosialiseres inn i en kultur, som skaper orden, forutsigbarhet og mening for den enkelte” (Jacobsen og Thorsvik, 2002:118).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Alle mennesker sosialiseres inn i en kultur, som skaper orden, forutsigbarhet og mening for den enkelte” (Jacobsen og Thorsvik, 2002:118)."— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Alle mennesker sosialiseres inn i en kultur, som skaper orden, forutsigbarhet og mening for den enkelte” (Jacobsen og Thorsvik, 2002:118).

2 sier noe om ”måten vi gjør tingene på her hos oss” felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger sier noe om ”det som møter deg i døra” atmosfæren og omgangsformene

3 for å kalle noe kultur: 1)Flere personer må dele samme oppfatning og handlemønster 2)Overføres til andre gjennom en sosialiseringsprosess 3)Kulturen opprettholdes bare så lenge den oppfattes som ”god”

4 Grunnleggende antakelser – tatt for gitt Verdier og normer – høyere grad av bevissthet Artefakter – synlige uttrykk for kultur, må tolkes

5 Verdier – ”stjernene en styrer livet etter” Hva som er godt, ønskelig, fint. Noe foretrekkes framfor noe annet Normer – retningslinjer for adferd Hva som er ”passende ”

6 Artefakter er observerbare. Innbefatter fysiske gjenstander, det som blir sagt og det som blir gjort. Blir til symboler når de tillegges en bestemt mening

7 Noen sentrale mekanismer:

8 Integrert: Organisasjonen har en felles, enhetlig kultur Differensiert: Organisasjonen har flere kulturer, som er hver for seg er ulike og samtidig klart avgrensete (”subkulturer”) Fragmentert: En og samme person kan være medlem av flere kulturer

9 3 medvirkende forhold: 1) Rekruttering og demografi Utdannelsesbakgrunn. Kjønn. Generasjonsforskjeller 2) Virkninger av organisasjonsstruktur Spesialisering. Profesjonskulturer 3) Trekk ved omgivelsene Trekk ved nasjonale kulturer

10 Undersøkelser: Sterke, enhetlige kulturer oppnådde bedre økonomiske resultater enn org. med svake kulturer (bl.a. Peters og Waterman)

11 Sterke kulturer kan avføde … og Overvurdering av hvor mye makt gruppen har, manglende evne og vilje til å forstå kritikk, press mot ensartet tenkning

12 Vanskelig, men ikke umulig Mulighetene styrkes; - når det oppstår en uventet krise - ved lederskifte - når organisasjonen er ”ung” og liten - når kulturen er generelt svakt forankret


Laste ned ppt "” Alle mennesker sosialiseres inn i en kultur, som skaper orden, forutsigbarhet og mening for den enkelte” (Jacobsen og Thorsvik, 2002:118)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google