Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Info om barn og begreper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Info om barn og begreper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Info om barn og begreper
Ca. 8 – 10 mnd : det første ordet Ca. 4 år : 1500 ord Ca. 7 år : fullt utviklet setnings-bygging (ideelt m/språkstimulering)

2 MÅLSETTING Å øke elevens aktive ordforråd

3 Begrepsinnlæring, - en del av en større helhet
Generelle språkstimulerende øvelser Øvelser i språklig bevissthet Motoriske-/sansemotoriske øvelser Direkte leseinnlæring: a) bokstavinnlæring b) syntesen c) begrepsinnlæring d) setningslæring

4 Begrepsinnlæring og leseinnlæring
Forutsetning for vellykket leseinnlæring: Elevene må kunne begrepene for de ordene som skal læres. Begrepskunnskap: Sterkeste motiverende faktor for en effektiv leseinnlæring. Når ord er lært som ordbilde, vil eleven ALDRI senere bruke syntese fordi innlæring ALLTID skjer rasjonelt.

5 4 forhold av betydning ved valg av de første begrepene:
Vent med ord m/plosiver (b-p, k-g, t-d) og ikke-syngbare konsonanter. Lett les- og uttalbare(to-,tre-firelydsord) med konsonantforbindelsen: konsonant – vokal – konsonant – vokal. Relevant ordvalg, og de trykte ordene må bli gj.gått og innlært på forhånd. Ordvalget må være affektivt nøytralt.

6 De første begrepene: Ordgrupper som må læres tidlig: slektskapsord ord for kroppsdeler ord for mat ord for dyr Dette må kunnes godt før utvidelse av ordforrådet finner sted.

7 Ord sett fra barnets ståsted
Ord er i starten generelle for alle barn (differensieres ikke). ”Stol” = alle typer stoler, ”bil” = alle typer biler, ”mat” = alt som kan spises. Alle barn må oppleve begrep brukt i meningsfylte sammenhenger.

8 Begynnerboka må inneholde
Bokstaver i logisk rekkefølge i forhold til det å lære enkle ord. Tekster som tar ordene i bruk etter hvert som nødvendige bokstaver/lyder er lært. Klare, enkle bokstaver med gode, støttende tegninger+plakater av tegninger til oppheng. Ark med bokstaver som kan klippes ut, slik at elevene kan bruke dem til ”å skrive” ord med, - ord de selv har muligheten for å lese.

9 Begynnerboka forts.. Tekstsider etter at noen bokstaver er innlært slik at nybegynnere kan roe seg med noe kjent før nye utfordringer strømmer på. ”Kjellertekster” nederst på enkelte sider (Må gi utfordringer til de som kan lese). Supplere med bøker hvor skriving tas i bruk, - skriving en naturlig vei inn i lesingens verden.

10 Begrepstrening Bildearkiv med nye ord delt inn i ordklasser samt bevisstgjøre ordklasser (verb = gjøre-ord, substantiv = tingord, adj. = ser-ut-ord) Bevisstgjøre lange / korte ord (”hus” er et kort ord med stort å se på) (”knappenål” er et langt ord med lite å se på) Bevisstgjøre sammensatte ord ved å la elevene ”hete” ordene.

11 Lek i begrepstreningen
Lotto m/bilde av begreper (legg/navngi) Memory (som lotto) Kortspill (finne par av ordbilder) Ordgjetteleker (en elev forklarer hvordan en ting ser ut – en annen elev gjetter hvilket ord som menes) Alle typer rollespill.

12 Multisensorisk begrepstrening
Høreområdet Lage – skriveområdet Uttaleområdet Synsområdet


Laste ned ppt "Info om barn og begreper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google