Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivepedagogikk POS som metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivepedagogikk POS som metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivepedagogikk POS som metode
A1A/B

2 Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43)
”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære”

3 Noen kompetansemål (LK06 s.44-48)
2. kl: bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping 4. kl: skrive fortellinger, dikt, brev og sakspreget tekst vurdere og sammenlikne egne og andres tekster

4 7. kl: bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving
vudere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 10. kl: lese og skrive tekster i ulike sjangrer, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikler, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri vudere egne tekster og egen språkutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

5 Ulike tilnærminger til skriveopplæring
Lære å skrive gjennom å studere hvordan andre skriver. Fokus på tekstmønstre Lære å skrive ved å skrive. Kreativ skriving, 70-/80-tallet i norsk skole, fra am. ekspressiv skriving Lære å skrive med veiledning når vi skriver. Fokus på skriveprosessen, fra am. POS – prosessorientert skriving Introdusert for lærere i Norge på midten av 80-tallet av Mary K. Healy (am. skrivepedagog) POS ble implementert i L97, og den prosessorienterte innstillingen til skriving ligger til grunn for L97 og LK06

6 Et eksempel fra 3. trinnet
Prosessorientert skriving om eventyr:

7 En modell for skriveopplæring: Prosessorientert skriving (POS)
Det pedagogiske og språkteoretiske grunnlaget Det konstruktivistiske kunnskapssynet som grunnlag: Eleven er aktiv "bygger" av kunnskap. Fokuset ligger på den enkelte elevs individuelle læring. Det sosiokulturelle perspektivet: Skriving og læring som sosial samhandling. Viktige begreper er Den proksimale utviklingssonen (vekstsonen) (Vygotsky) og Stillasbygging (Bruner)

8 Hva er en tekst? Inngår i kommunikasjon eller språklig samhandling
Bærer av mening Sammenheng Styrt av tekstnormer (eller sjangrer) (Vagle m.fl. 1993)

9 Tekst i kontekst Kontekst Diskurs: tekst i kontekst Situasjonskontekst
Kulturell kontekst Tekstuell kontekst - intertekstualitet Diskurs: tekst i kontekst

10 Skriving som sosial samhandling – noen konsekvenser
Barnet skal få oppdage at skrift er kommunikativt Eleven – eller forfatteren - eier teksten Forfatteren skal få skrive ”faktiske tekster” Teksten skal ha en reell mottaker

11 Mottakeren bør ha mulighet til respons
Læreren som tilrettelegger og språkkonsulent

12 POS som metode Å lære å skrive (se vedlegg) Å skrive for å lære
Førskriving Skriving - omskriving Respons - evaluering Publisering Hva gjør vi med rettingen? Å skrive for å lære Tenkeskriving Presentasjonsskriving

13 Et viktig poeng er at prosessen i skrivearbeidet er viktigst i pos, ikke produktet. Dysthe (1993) karakteriserer denne måten å arbeide på som en skapende virksomhet som skrider fram gjennom fem deler eller stadier: ”Førskriving, Utkast, Revidering, Tekstskriving, Evaluering” (Dysthe, 1993). Dysthe, Olga Ord på nye spor 2.utgave – Innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Det Norske Samlaget, Oslo 1993

14 Prosessen Et eksempel:

15 Utfordringer: Prosessen tar tid Elevrespons oppleves som vanskelig
Mange synes det er vanskelig å dele ”sin uferdige tekst” med andre Mange blir lei av sin egen tekst Og kanskje læreren blir lei også?


Laste ned ppt "Skrivepedagogikk POS som metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google