Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivepedagogikk POS som metode 11.09.08 A1A/B. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivepedagogikk POS som metode 11.09.08 A1A/B. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivepedagogikk POS som metode 11.09.08 A1A/B

2 Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære”

3 Noen kompetansemål (LK06 s.44-48) 2. kl: bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping 4. kl: skrive fortellinger, dikt, brev og sakspreget tekst vurdere og sammenlikne egne og andres tekster

4 7. kl: bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving vudere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 10. kl: lese og skrive tekster i ulike sjangrer, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikler, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri vudere egne tekster og egen språkutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

5 Ulike tilnærminger til skriveopplæring Lære å skrive gjennom å studere hvordan andre skriver. Fokus på tekstmønstre Lære å skrive ved å skrive. Kreativ skriving, 70-/80-tallet i norsk skole, fra am. ekspressiv skriving Lære å skrive med veiledning når vi skriver. Fokus på skriveprosessen, fra am. POS – prosessorientert skriving Introdusert for lærere i Norge på midten av 80-tallet av Mary K. Healy (am. skrivepedagog) POS ble implementert i L97, og den prosessorienterte innstillingen til skriving ligger til grunn for L97 og LK06

6 Et eksempel fra 3. trinnet Prosessorientert skriving om eventyr: http://utdanning.no/laering/eserv.php? pid=uno:ressursverksted_utdanning_n o_211&dsID=n0148M03.pdf http://utdanning.no/laering/eserv.php? pid=uno:ressursverksted_utdanning_n o_211&dsID=n0148M03.pdf

7 En modell for skriveopplæring: Prosessorientert skriving (POS) Det pedagogiske og språkteoretiske grunnlaget Det konstruktivistiske kunnskapssynet som grunnlag: Eleven er aktiv "bygger" av kunnskap. Fokuset ligger på den enkelte elevs individuelle læring. Det sosiokulturelle perspektivet: Skriving og læring som sosial samhandling. Viktige begreper er Den proksimale utviklingssonen (vekstsonen) (Vygotsky) og Stillasbygging (Bruner)

8 Hva er en tekst? Inngår i kommunikasjon eller språklig samhandling Bærer av mening Sammenheng Styrt av tekstnormer (eller sjangrer) (Vagle m.fl. 1993)

9 Tekst i kontekst Kontekst Situasjonskontekst Kulturell kontekst Tekstuell kontekst - intertekstualitet Diskurs: tekst i kontekst

10 Skriving som sosial samhandling – noen konsekvenser Barnet skal få oppdage at skrift er kommunikativt Eleven – eller forfatteren - eier teksten Forfatteren skal få skrive ”faktiske tekster” Teksten skal ha en reell mottaker

11 Mottakeren bør ha mulighet til respons Læreren som tilrettelegger og språkkonsulent

12 POS som metode Å lære å skrive (se vedlegg) Førskriving Skriving - omskriving Respons - evaluering Publisering Hva gjør vi med rettingen? Å skrive for å lære Tenkeskriving Presentasjonsskriving

13 Et viktig poeng er at prosessen i skrivearbeidet er viktigst i pos, ikke produktet. Dysthe (1993) karakteriserer denne måten å arbeide på som en skapende virksomhet som skrider fram gjennom fem deler eller stadier: ”Førskriving, Utkast, Revidering, Tekstskriving, Evaluering” (Dysthe, 1993). Dysthe, Olga Ord på nye spor 2.utgave – Innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Det Norske Samlaget, Oslo 1993

14 Prosessen Et eksempel: http://www.ressurssidene.no/view.cgi? &link_id=1270 http://www.ressurssidene.no/view.cgi? &link_id=1270

15 Utfordringer: Prosessen tar tid Elevrespons oppleves som vanskelig Mange synes det er vanskelig å dele ”sin uferdige tekst” med andre Mange blir lei av sin egen tekst Og kanskje læreren blir lei også?


Laste ned ppt "Skrivepedagogikk POS som metode 11.09.08 A1A/B. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google