Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011

2 Mål for ukene: Studentene skal selvstendig og i fellesskap: – ha kunnskap om og kunne anvende ulike former for vurdering for og av læring – ha kunnskap om ulike vurderingsformer, samt reflektere over utfordringer og dilemmaer med å anvende vurderingsformene i praksis (Fra PEDU600 000 Pedagogikk i lærerutdanning for ungdomsstrinnet) Camilla Wiig2 29.06.2015

3 Temaer for perioden med Vurdering TemaFokusLitteratur Sentrale begreper innen vurdering Formativ, summativWittek, St. meld. 16, Vurderingsforskriften Vurdering for/av læringModell i kap 6T. Slemmen, R. Engh MappevurderingUngdomsskolenDysthe, M. Øhra Kriterier for vurderingWittek Digitale mapperForskning på feltet.Engelstad, Smith, M. Øhra, B. Bratholm, ITU Camilla Wiig3 29.06.2015

4 Mappeoppgave; Vurdering for læring Omfang: 6- 8 sider eks. litteraturliste Innlevering: fredag 4.Nov/mandag 7. nov. Student veileder student: – Deltagerne i praksisgruppene veileder hverandre – 24.10 Avtale ansvar, fordele oppgaver, idemyldring på faglig innhold og struktur – 25.10 Veiledning på disposisjon og valg av faglig innhold – 31.10 Veiledning på første utkast av medstudenter – 2.11. Veiledning på andre utkast – 4.11 Innlevering innen midnatt eller 7.11 kl. 06.59 29.06.2015 Camilla Wiig4

5 Respons fra medstudenter Når: mandag 31. oktober 1200-1600 Hvor: Den første på hver gruppe finner rom/møtested Hvordan: Send siste utkast av deres egen oppgave til hverandre etter avtale. Velg om dere vil bruke tid til å lese på forhånd eller om dere vil begynne med å lese når dere møtes. Line Wittek og Camilla Wiig 20115

6 Responsregler (basert på Bjørke 2006, s. 100): Forfatteren sier litt om: – Hvordan det var å legge frem dette stoffet – Hva du synes du har fått til og hva du synes er vanskelig – Hva du ønsker tilbakemelding på Tilbakemelding: – Gi tilbakemelding ut ifra det forfatteren har bedt om – Trekk frem det du synes er bra, begrunn hvorfor du synes det er bra (se punkt d) – Bruk jeg form (f. eks. det jeg registrerer er…., det jeg oppfatter er…), eller spørsmålsform (hva mener du når du skriver at…., kan du utdype…?) Line Wittek og Camilla Wiig 20116

7 Responsregler (forts) – Tilbakemeldingen kan dreie seg om: Er fokus i oppgaven klart presentert? Går det klart frem hvilke begreper som er sentrale og er de presist definert Blir de sentrale begrepene brukt på en analytisk måte? Hvordan er innledning og avslutning? Henger de ulike delene i oppgaven sammen? Line Wittek og Camilla Wiig 20117

8 Responsregler (forts) Når det blir gitt tilbakemelding forholder forfatteren seg taus, noter de innspillene du får …………………………………………………….. Når alle forfatterne har lagt frem og fått respons, diskuter: – Hvordan var det å ta imot tilbakemelding? – Hva kan eller vil du bruke av de innspillene du fikk? – Hvordan vil du jobbe videre med mappeoppgaven? Line Wittek og Camilla Wiig 20118


Laste ned ppt "Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google