Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging og observasjon 2008 Tone Sunde. OBSERVASJON er et bindeledd som kobler teoretisk innsikt til praktisk erfaring (Gunnestad 1993. s 77)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging og observasjon 2008 Tone Sunde. OBSERVASJON er et bindeledd som kobler teoretisk innsikt til praktisk erfaring (Gunnestad 1993. s 77)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging og observasjon 2008 Tone Sunde

2 OBSERVASJON er et bindeledd som kobler teoretisk innsikt til praktisk erfaring (Gunnestad 1993. s 77)

3 Tone Sunde Hvorfor bør vi skille mellom iaktaglese og observasjon Persepsjonens betydning for det vi oppfatter / tolker Observasjon - en måte å bearbeide/tolke det vi ser - slik at vi blir i stand til å bedre vår yrkeskompetanse

4 Tone Sunde Målet med observasjon og kartlegging En hypotese for hvordan en kan legge til rette undervisningen på bakgrunn av resultatet Målet er gode læringserfaringer for hver enkelt elev Gode læringserfaringer er avhengig av opplevd mestring, tilhørighet og trivsel innenfor skolens arenaene. (Eid og Winger 1998)

5 Tone Sunde Observasjon en undersøkelsesmetode i vitenskaplig sammenheng Vitenskapsmetoder deles inn i kvantitative og kvalitative metoder Humanistiske tradisjoner vil ha en tredje vei fenomenologisk metode / hermeneutisk metode

6 Tone Sunde Ulike kartleggings- og observasjonsmetoder Kvantitative og kvalitative metoder Usystematisk – systematisk Feilkilder

7 Tone Sunde Observatørens rolle Persepsjon Tolkning Feilkilder

8 Tone Sunde Tester – hvordan bruke dem til elevens beste. Hva tester vi – ferdigheter som mestres – vi må finne frem til mestrings nivået for så å finne frem til neste skritt

9 Tone Sunde Innhenting av informasjon Flere til å tolke Bruken av informasjon Tilrettelegging av undervisningen

10 Tone Sunde Samtalen som del av kartleggingen Viktig kilde til kunnskap om situasjonene og om hvilke motivasjonsfaktorer som er viktig for eleven SETT FRA ELEVENS STÅSTED – DETTE PERSPEKTIVET VIL GÅ TAPT

11 Tone Sunde Samarbeid med foreldre Etablering av et godt samarbeidsklima Betydningen av informasjon fra foreldrene Bruken av informasjonene Tilbakemelding til foreldrene

12 Tone Sunde Bruken av kartleggingsmaterialet – observasjonene. Helhetlig vurdering og tolkning Konsekvenser for undervisningen Finne de gode tiltakene

13 Tone Sunde Hvordan gjøre observasjon til et verktøy i det daglige arbeidet i skolen Tone Sunde

14 Åpenhet for det uferdige og usikre kan være viktig som grunnholdning når en skal studere andre mennesker. Løkken, G og Søbstad, F (1995) s 34


Laste ned ppt "Kartlegging og observasjon 2008 Tone Sunde. OBSERVASJON er et bindeledd som kobler teoretisk innsikt til praktisk erfaring (Gunnestad 1993. s 77)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google