Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teorier om lesing LUB 07.10.08. Lesing, en definisjon L=A X F.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teorier om lesing LUB 07.10.08. Lesing, en definisjon L=A X F."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teorier om lesing LUB 07.10.08

2 Lesing, en definisjon L=A X F

3 (Engen, 2001)

4 Å lese – hva er det? Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier

5 Kognitive teorier De kognitive teoriene tar utgangspunkt i at lesing kan beskrives som to delprosesser:  Avkoding  Omkode symboler til noe lydlig  Forståelse  Trekke mening ut av det vi leser

6 Avkoding Ordgjenkjenning To mulige veier inn i leksikonet:  Fonologiske strategier  Ortografiske strategier (Høien og Lundberg 2000)

7 Fonembevissthet Fonem- bevissthet Formell bokstavkunnskap Funksjonell bokstavkunnskap Foundation Period Lese- utvikling Redusert aktiv leseinnstilling Forsterket aktiv leseinnstilling Visuell representasjon Fonemisk representasjon

8 Automatisering En automatisert prosess er overlært og skjer uten vår bevisste refleksjon. En kontrollert prosess krever at vi retter oppmerksomheten mot det som foregår.

9 Språkleker Daglig dose, 15 min. Eks:

10 Forståelse Leseren må selv bidra aktivt til å konstruere mening ved hjelp av informasjon i teksten og ved å utnytte sine egne bakgrunnskunnskaper (Kulbrandstad 2003:29)  Mentalt leksikon  Skjemaer

11 Utviklingsorienterte perspektiver Lesing – en ferdighet som utvikler seg Chall 1983, Chall mfl 1990):  Førlesing/pseudolesing (1/2-6 år)  Begynnende lesing og avkoding (6-7 år)  Stadfesting og flyt (7-8 år)  Lese for å lære noe nytt (9-14 år)  Lese med ulike synspunkt (15-17 år)  Lesing som konstruksjon og rekonstruksjon (18+)

12 Lesetrappa (Salen 2003) Trinn 1: Respons og aktiv deltakelse  Språklig bevisstgjøring  Bokstav/lyd  Kartleggingsmateriell

13 Lesetrappa (Salen 2003) Trinn 2: Multimetodisk utforsking  Lære bokstaver (lyder og grafemer)  Automatisere lyd/bokstavforbindelsen  Mestre syntesen

14 Lesetrappa (Salen 2003) Trinn 3: Sosial prosess  Mestrer syntesen  Gjenkjenner flere ord  Mer fart og flyt  Leser med forståelse

15 Lesetrappa (Salen 2003) Trinn 4: Lesemestring  Fart og flyt  Tekster med liten skrift  Ortografisk-morfemisk lesing  Kritisk fase!

16 Sosiokulturelle teorier Bygger på et sosiokulturelt syn på læring, der språket sin rolle, samtalen sin rolle, ”jevnalderlæring” og nærmeste utviklingssone (Vygotsky) er viktige begreper og prinsipper. Å lære å lese og skrive handler om mer enn det å ”knekke koden”  Mengingsskaping  identitetsbygging

17

18 Abc-er og leseopplæringsmetoder Sentrale aktiviteter:  Analyse av talespråket  Syntese av talespråket  Analyse av skriftspråket  Syntese av skriftspråket  Helordslesing

19 Nedenfra-opp/overfra-ned Phonics (lyd- og bokstavbaserte metoder) Teknikken må læres Trinnvis utvikling Avkoding av enkeltord Whole-language (helordsmetoder) Lesing – som å lære å snakke Lesing er kommunikasjon Meningsfulle tekster Balansert undervisning (Frost 2003: 20)

20 Syntetiske metoder Lydmetoden  Fra stavelsesmetode og bokstavmetode til lydmetode Mus-i-mur (?)  Vi ser på Safari (Kverndokken og Solstad)

21 Analytiske metoder Utgangspunkt i en betydningsbærende del av skriftspråket LTG

22 Tur i skogen Vi tente bål, sa Heidi. Vi så en firfisle, sa Lars. Jørgen tråkket nesten i elgebæsj, sa Maria. Jeg fikk gnagsår, sa Olav. LTG – Lesning på talets grunn

23 Fem faser, ca 1 uke Samtalefasen Dikteringsfasen Arbeidsfasen (dag 2) Gjenlesingsfasen, repetisjonsfasen Etterarbeidsfasen

24 Fordeler vs ulemper Tur i skogen Vi tente bål, sa Heidi. Vi så en firfisle, sa Lars. Jørgen tråkket nesten i elgebæsj, sa Maria. Jeg fikk gnagsår, sa Olav.

25 Lekende læring opplevings-/inntrykksfasen, eller stimulerings-/motiveringsfasen Samtalefasen Dikteringsfasen Arbeidsfasen (dag 2) Gjenlesingsfasen, repetisjonsfasen Etterarbeidsfasen

26 Abc-er Bokstavrekkefølge Bokstavlæring Arbeid med forståelsesstrategier Bruk av IKT

27 Lettlestbegrepet De tre L-ene og lettlestbegrepet:  Lesverdighet  Leselighet  Lesbarhet

28 Tilpassede tekster (adaptasjon) Ulike adaptasjonsformer:  Stoffvelgende adaptasjon  Formvelgende adaptasjon  Stilvelgende adaptasjon  Mediumvelgende adaptasjon

29 Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa Vil arbeidet med oppgaven hjelpe barna til å legge merke til språket og slik legge grunnlaget for innsikt i språkets struktur og natur?

30 Blir skrift synliggjort i arbeidet med oppgaveheftet, og vil arbeidet med oppgaven hjelpe barna til å skjønne sammenhengen mellom tale og skrift? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)

31 Legger oppgaven opp til flere løsningsalternativer, eller til ”ett rett svar”? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)

32 Stimulerer oppgavene til videre arbeid, til samtale, estetiske aktiviteter, lek? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)

33 Legger oppgavene opp til individuelt eller kollektivt arbeid, til samarbeid eller konkurranse? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)

34 Kan løsingen av oppgaven bli negativt påvirket av at barn har ulik bakgrunn sosialt, geografisk, kulturelt eller språklig? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.) Eks: Finn ord som rimer på ”bøtte”

35 Representerer oppgavene passelige utfordringer for barna i den aktuelle aldersgruppa? Oppgavehefter i den første lese- og skriveopplæringa (forts.)


Laste ned ppt "Teorier om lesing LUB 07.10.08. Lesing, en definisjon L=A X F."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google