Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

og følgende litteratur: (se litteraturlisten)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "og følgende litteratur: (se litteraturlisten)"— Utskrift av presentasjonen:

1 og følgende litteratur: (se litteraturlisten)
Hva er pedagogikk og hva gjør pedagoger? Ped september Bjørn Damsgaard Forelesning og innledende betraktninger med utgangspunkt i egne erfaringer og følgende litteratur: (se litteraturlisten) Berg, Nina (2005):Elev og menneske. Oslo:Gyldendal Bråten, Ivar (2002): Læring. Oslo:Cappelen Damsgaard, Hilde L (2003): Med åpne øyne. Oslo: Cappelen Lingås, Lars G (1999):Yrkesetikk. Oslo: Kommuneforlaget Løvlie, Lars (2000): Mot et utvidet danningsbegrep. Oslo: Pax (De to siste er å finne i kompendium for H-08)

2 Hva betyr ordene? Er du bevisst i din bruk av dem?
Pedagogikk / Pedagog Teori Knyttet til verbet se, anskue, gjennomskue, avsløre med mer Praksis Knyttet til handling, valgt væremåte, sedvane / ”folkeskikk” mm Erfaring Opplevelser omkring Teori-Praksis som dialektisk prosess Handling Læring vs. Aktivisme Bevissthet

3 Noen sentrale begrep - og valg:
Utdanning og Dannelse Kopi eller oppdagelse Kvalifiseringsaspekter Sosialiseringsaspekter Kjennskap eller kunnskap Viten og vett Skolens og/eller Samfunnets mål ? Forandring forstått som kritikk og overskridelse

4 Noen grunnleggende perspektivvariasjoner
Dialektisk, danningteoretisk perspektiv Påvirkning og læring, undervisningsteknologisk perspektiv Konstruktivistisk perspektiv, kritisk teori Sosio-kulturelt perspektiv

5 Didaktisk relasjonsmodell Skolens mål 1) og 2)
Elev-forutsetninger Vurdering Mål Innhold Ramme-faktorer Arbeidsmåter

6 Forventede forutsetninger og mål
En grunnleggende respekt for det uferdige + erkjent usikkerhet Erfaringsrikdom i forhold til utfordringer i ulike former for samarbeid Erfaringsrikdom i forhold til konflikter mellom barn, mellom barn og voksne og mellom voksne

7 Flere forutsetninger og mål
Referanserikdom og (en viss) kildebevissthet og historisitet Et greitt forhold til at det ikke fins oppskrifter og lette løsninger, hvis en holder på med viktige og interessante problem. (Men muligens allikevel et håp om at det fins en allvitende guru som har slike løsninger på lur/lager)???

8 Fins det noen allmenne og kloke leveregler for undervisere (f
? Fins det noen allmenne og kloke leveregler for undervisere (f.eks basert på manges mange erfaringer ?) Det er lurt å la deltakerne delta / mennesket er et sosialt vesen (aktivitet og ansvar) Den som fokuserer på alt på en gang ser svært dårlig (Fokus og konsentrasjon)

9 ? forts Bevisstheten rettes mot sammenheng og mening ( kontekstbevissthet) Organiseringen tar hensyn til deltakernes læringsstrategier forutsetninger og læringshistorie (Individualisering, TOP, IOP) Bevisstheten rettes mot forholdet mellom undervisning og læring

10 ? forts Klasser er administrative enheter, elever er seg selv uten behov for å være bare en brøkdel Rekkefølgene av temaer og arbeids-oppgaver betyr svært mye for elever (Sekvenser i fag og tema, sekvenser i innsats og hvile) Ros og ris på grunnlag av kjente og aksepterte kriterier (Evaluering og tilbakemelding som læringsprosess - ikke bare kontroll)

11 Hva skal man kreve av en profesjonell pedagog?
Samspillsbevissthet og samspillsferdigheter, Dvs. kommunikasjonsevne Tydelig og Sosialt synlig Ikke for kravstor (bare) i forhold til andre

12 Krav til profesjonelle pedagoger
Kunnskaper og ferdigheter, men også vilje til terskelklatring Kritisk sans og endringsfantasi, en forutsetning for fleksibilitet Utholdenhet, ”turbulenstoleranse” / mobiliseringsevne i motgang Innsikt i de faktiske begrensninger i egen kompetanse Imøtekommenhet

13 Krav til profesjonelle pedagoger forts.
Hensynsfull, men ikke Bortgjemt Solidarisk / Lojalitetsbevisst Identitetsbevisst, men ikke Egoistisk Balansen mellom personlig og privat Moralsk og Klar, men ikke Moralistisk og Selvrettferdig ”Budbringer” og Forteller (Villig til å dele kunnskaper osv) Nysgjerrig og Undersøkende

14 Krav til profesjonelle pedagoger
Ansvarlig Ansvar som konsekvensbevissthet I og ll Ansvarlig – Skyldig – Offer (et komplisert trippel) Ærlighet og å ha sine ord i behold (et komplisert par) Selvkritikk som speil ikke som vaskemaskin Respekt for den store menneskelige variasjonsbredden

15 Oppsummering av Krav Perspektivrikdom og vilje til se én gang til på egne sannheter, for ikke å snakke om ”evige” sannheter. Kunnskapsrikdom som gjerne deles og foredles i samarbeid, og kombineres med gleden over DE ANDRES suksess !! Toleranse, en evne til å mobilisere vett og visdom når det ”går hardt for seg”

16 Oppsummering forts Omsorg og kunnskapsutvikling er to alen av samme stykke. Inkludering i et fellesskap er ikke en tilfeldig og uforklarlig hendelse, men resultat av våkne menneskers vilje og valg menneskelighet - profesjonalitet - elevomsorg - skolepreg humor ! hva er det motsatte av humor ?


Laste ned ppt "og følgende litteratur: (se litteraturlisten)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google