Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm

2 1. forelesning Sentrale begreper: Språk Bevissthet Kunnskap Hverdagens virkelighet Kunnskapssosiologi Fenomenologisk analyse Symbolsk interaksjonisme

3 Kunnskap - om hva?

4 Fokus 2. forelesning: Samfunnet som objektiv virkelighet To sentrale forhold og begreper: 1. Institusjonalisering 2. Legitimering

5 1. Institusjonalisering Mennesket må forstås ut fra den sosiale sammenheng de inngår i. Menneskets oppfatning av seg selv, skjer i en balansegang mellom det å være en kropp og det å ha en kropp. Vi skaper oss selv i en sosial sammenheng Vanedannelse: en viktig psykologisk gevinst, fordi valgmulighetene innsnevres

6 Institusjonalisering En institusjonell verden: oppfattes som en objektiv virkelighet Eksempler: Samfunn, skole, familie, fengsel

7 NBNB: Institusjoner: Menneskeskapt objektivitet Familiens hytte Symbolske univers Hvilken mening- innhold gis dette univers? Av hvem?

8 Familie Fortid Nåtid Framtid

9 Institusjonalisering Forholdet mellom menneske, produsent og den sosiale verden,produkt: er og blir et dialektisk forhold. Hva betyr det?

10 Dialektisk prosess mellom 1-3 1.Internalisering (overføring av sosial verden til neste generasjon) 2.Objektivering (en handling blir tydelig for mennesker) 3.Eksternalisering (mennesket utspiller seg gjennom handling) Institusjonalisering: ethvert atferdsområde som har kollektiv betydning

11 Roller Roller representerer den institusjonelle orden I felles kunnskapsforståelse finnes det standarder for rolleutførelse Viktig forutsetning: Aktiviteten må opprettholdes av aktører Institusjoner: Mennesker oppnår kunnskap og ferdighet i normer, verdier og følelser

12 Forholdet roller og kunnskap? Lærerrollen- relevans Elevrollen-relevans Hvordan er det om vinteren? Hvordan er det i januar i Norge? Hvordan er det i januar i Thailand?

13 Institusjonalisering Forestilling: Institusjonaliseringen er total: Alt er felles for alle Hele det sosiale kunnskapslager blir aktualisert i hvert individs biografi

14

15 Institusjonalisering Reifikasjon: tingliggjøring av menneskelige handlinger Ekstrem objektivering av handlinger Reifikasjon av roller: forminsker den subjektive distanse, som individet kan opprette mellom seg selv og sitt rollespill. Konsekvens: Ansvarsfraskrivelse

16 2. Legitimering Gi aksept, gi støtte, bygge opp under Legitimering i institusjon: Objektivt tilgjengelig og subjektivt troverdig- kunnskap først så verdier Legitimering: Erkjennelse og normativt element

17 Legitimering 4 sentrale forhold: 1.Institusjon: Kunnskap først så verdier 2.Teoretisk fremstilling i uutviklet form 3.Eksplisitte teorier 4.Symbolske universer (et betydningsfullt tema, betydningsgivende prosesser)

18 Symbolsk univers Det symbolske univers utgjør: Alle sosiale objektiverte hendelser Alle subjektivt virkelige betydninger Hele det historiske samfunn Hele individets biografi

19 Symbolsk univers: Bringer orden i historien Bringer orden i den subjektive forståelse av de personlige opplevelser Identitet legitimeres ved at den plasseres i et symbolsk univers` sammenheng Hierarki av symbolske universer Eks.: Lokalisering av døden

20 Universvedlikeholdelse Språk Makt Produsere virkelighet Eksempel: Kosthold Kropp Trening http://www.nuform.no/ no/ned_i_vekt/0107- 64

21 Oppsummering Samfunnet som objektiv virkelighet Herunder: Institusjonalisering og legitimering Sentrale begreper: Symbolsk univers, reifikasjon, språk, objektivert og subjektiv opplevelse av handling


Laste ned ppt "Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google