Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm

2 1. forelesning Sentrale begreper: Språk Bevissthet Kunnskap Hverdagens virkelighet Kunnskapssosiologi Fenomenologisk analyse Symbolsk interaksjonisme

3 Kunnskap - om hva?

4 Fokus 2. forelesning: Samfunnet som objektiv virkelighet To sentrale forhold og begreper: 1. Institusjonalisering 2. Legitimering

5 1. Institusjonalisering Mennesket må forstås ut fra den sosiale sammenheng de inngår i. Menneskets oppfatning av seg selv, skjer i en balansegang mellom det å være en kropp og det å ha en kropp. Vi skaper oss selv i en sosial sammenheng Vanedannelse: en viktig psykologisk gevinst, fordi valgmulighetene innsnevres

6 Institusjonalisering En institusjonell verden: oppfattes som en objektiv virkelighet Eksempler: Samfunn, skole, familie, fengsel

7 NBNB: Institusjoner: Menneskeskapt objektivitet Familiens hytte Symbolske univers Hvilken mening- innhold gis dette univers? Av hvem?

8 Familie Fortid Nåtid Framtid

9 Institusjonalisering Forholdet mellom menneske, produsent og den sosiale verden,produkt: er og blir et dialektisk forhold. Hva betyr det?

10 Dialektisk prosess mellom Internalisering (overføring av sosial verden til neste generasjon) 2.Objektivering (en handling blir tydelig for mennesker) 3.Eksternalisering (mennesket utspiller seg gjennom handling) Institusjonalisering: ethvert atferdsområde som har kollektiv betydning

11 Roller Roller representerer den institusjonelle orden I felles kunnskapsforståelse finnes det standarder for rolleutførelse Viktig forutsetning: Aktiviteten må opprettholdes av aktører Institusjoner: Mennesker oppnår kunnskap og ferdighet i normer, verdier og følelser

12 Forholdet roller og kunnskap? Lærerrollen- relevans Elevrollen-relevans Hvordan er det om vinteren? Hvordan er det i januar i Norge? Hvordan er det i januar i Thailand?

13 Institusjonalisering Forestilling: Institusjonaliseringen er total: Alt er felles for alle Hele det sosiale kunnskapslager blir aktualisert i hvert individs biografi

14

15 Institusjonalisering Reifikasjon: tingliggjøring av menneskelige handlinger Ekstrem objektivering av handlinger Reifikasjon av roller: forminsker den subjektive distanse, som individet kan opprette mellom seg selv og sitt rollespill. Konsekvens: Ansvarsfraskrivelse

16 2. Legitimering Gi aksept, gi støtte, bygge opp under Legitimering i institusjon: Objektivt tilgjengelig og subjektivt troverdig- kunnskap først så verdier Legitimering: Erkjennelse og normativt element

17 Legitimering 4 sentrale forhold: 1.Institusjon: Kunnskap først så verdier 2.Teoretisk fremstilling i uutviklet form 3.Eksplisitte teorier 4.Symbolske universer (et betydningsfullt tema, betydningsgivende prosesser)

18 Symbolsk univers Det symbolske univers utgjør: Alle sosiale objektiverte hendelser Alle subjektivt virkelige betydninger Hele det historiske samfunn Hele individets biografi

19 Symbolsk univers: Bringer orden i historien Bringer orden i den subjektive forståelse av de personlige opplevelser Identitet legitimeres ved at den plasseres i et symbolsk univers` sammenheng Hierarki av symbolske universer Eks.: Lokalisering av døden

20 Universvedlikeholdelse Språk Makt Produsere virkelighet Eksempel: Kosthold Kropp Trening no/ned_i_vekt/

21 Oppsummering Samfunnet som objektiv virkelighet Herunder: Institusjonalisering og legitimering Sentrale begreper: Symbolsk univers, reifikasjon, språk, objektivert og subjektiv opplevelse av handling


Laste ned ppt "Den samfunnskapte virkelighet (2) Berit Bratholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google