Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Profiler! Case-analyse Basert på søknader til førstelektoropprykk og kommisjonsvurderinger Vibeke Bjarnø, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Profiler! Case-analyse Basert på søknader til førstelektoropprykk og kommisjonsvurderinger Vibeke Bjarnø, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Profiler! Case-analyse Basert på søknader til førstelektoropprykk og kommisjonsvurderinger Vibeke Bjarnø, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo 28.11.07

2 Datagrunnlag: søknader og vurderinger etter gammel ordning l Grunnlaget vurderinger: KUFs rundskriv F-14-95 l En bred faglig vurdering av søkerens samlete kvalifikasjoner. l Spesielle kvalifikasjoner innenfor –Undervisning –Annen pedagogisk virksomhet –Relevant yrkespraksis

3 § 5 i gammelt reglementet bygde vurderingen på følgende områder: 1. Vitenskapelige arbeider 2. Ledelse og deltaking i forskningsprosjekt, forsøks- og utviklingsarbeid 3. Utarbeiding av lærebøker, forelesningshefter, laboratorieøvinger, audiovisuelle midler 4. Pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskoler eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag 5. Dokumentert kunstnerisk virksomhet og faglig utviklingsarbeid innen for det aktuelle arbeidsfelt 6. Oppbygging og ivaretaking av vitenskapelige samlinger.

4 Hovedtrekk i søknadene l Undervisnings- og veiledningsprofil l Pedagogisk ståsted, profesjonskunnskap, teori og praksis, pedagogiske erfaringer l Kompetanseprofiler som det ikke er reflektert rundt l Prosjektdeltakelse og –ledelse: Utviklingsarbeider l Fagplan- og studieplanarbeid, utvalg, råd, styrer, organisasjonsarbeid, tillitsvalgt, kursutvikling (etter- og videreutdanning) l Dokumentasjon; læringsressurser, kompendier, rapporter, papere, artikler, lydopptak, kunstnerisk arbeid, konferansepresentasjoner l Internasjonalt arbeid/samarbeid l Studentevalueringer l PhD. arbeid og kurs, vitenskaplig erfaring/arbeid l Relevant yrkeserfaring l Utdanning

5 ”Kritisk blikk” på søknadene l Oppramsende kronologiske framstillinger l Alt behandles kun overfladisk, ikke reflekterende behandlet i noen av søknadene -> ingen selvbåren tekst l Sannsynligvis masse flott arbeide med det kommer ikke fram i fremstillingene! l En god del doktorgradsarbeide – er det nødvendigvis meritterende etter nye kriterier? l Foreløpig konklusjon: Veldig klart andre kriterier for vurdering enn gjeldende!

6 Hovedtrekk i vurderingene l NB! Kommisjonene har fått mer info. Fordi hatt tilgang til alle vedleggene l Bredde nok – dybde nok l For flere har de ikke vitenskaplig produksjon nok til å fylle kravene alene, men kan legge fram dokumentasjon på omfattende utviklingsretta pedagogisk arbeid med bredde og kvalitet l Om søkeren har dokumentert eget bidrag i samarbeid med andre (noen får avslag der egen rolle ikke er dokumentert og reflektert) l Gode samarbeidsevner l Vitenskaplig produksjon, Pedagogiske kvalifikasjoner l Deltakelse i kollektive oppgaver l Initiert endring og utviklingsarbeid, ledet dette l Om det er en rød tråd, sammenheng mellom ulike arbeider l Både praktiske og teoretiske kvalifikasjoner l Ikke nok å snakke om at en har brukt modeller og teorier, må tydeliggjøre også hvordan dette har fått konsekvenser i undervisning, veiledning etc. l Kun av interesse det utover hovedfagsoppgaven ellers må det reflekteres over hvorfor dette er relevant for en høyere kvalifisering

7 Annen vurdering med nye kriterier for opprykk? l Nå forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (9.februar 2006)

8 1.lektorkvalifisering: krav

9 Glem gamle kriterier og tenk nytt! 1. Fortid CV 2. Gruppere 3. Presenter på et reflekterende nivå 4. Summen av forskningsrapporter etc. max. 1/3. Resten utviklingsarbeid + vitenskapliggjøring av utviklingsarbeidet Profileringsdokumentet en bærende selvstendig tekst!

10 FORTID - NÅTID - FRAMTID


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Profiler! Case-analyse Basert på søknader til førstelektoropprykk og kommisjonsvurderinger Vibeke Bjarnø, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google