Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sirkulasjon Høsten 2003 Espen Hope Nygaard. Blod -oppgaver Transport av næringstoffer Fjerne avfallsstoffer Transportere O 2 og CO 2 Fordele varme Kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sirkulasjon Høsten 2003 Espen Hope Nygaard. Blod -oppgaver Transport av næringstoffer Fjerne avfallsstoffer Transportere O 2 og CO 2 Fordele varme Kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sirkulasjon Høsten 2003 Espen Hope Nygaard

2 Blod -oppgaver Transport av næringstoffer Fjerne avfallsstoffer Transportere O 2 og CO 2 Fordele varme Kommunikasjon i kroppen Forsvarssystem Stabilisere organismens indre miljø

3 Blodets sammensetning Blodceller og blodplater –45% Plasma -55% -vann –90% -proteiner -næringsstoffer og salter -gasser -avfallsstoffer

4 Erytrocytter –røde blodceller Dannes i rød beinmarg Stamcelle – erytroblast - reticulocytt – erytrocytter Produksjon reguleres av erytropoietin: -øker ved lav O 2 eller lavt ant rbc Nødvendig med tilstrekkelig jern, folinsyre og vitamin B 12 for produksjon

5 Erytrocytter -levetid Levetid ca 120 dager (mangler cellekjerne og dermed DNA og RNA) Nedbrytes i milt samt lever og beinmarg Hemoglobin nedbrytes til: -jern: nydannelse av rbc + lagres i lever -bilirubin: skilles ut med galle

6 Erytrocytter -oppgave Hemoglobin: består av -globin -fire hemgrupper med jernatomer Binder O 2 og transporterer ut til vev -gir blodet den røde fargen (i arteriene) Binder CO 2 fra vev til lungene

7 Leukocytter –hvite blodceller Immunforsvarsceller Stamcelle i beinmarg – modnes i beinmarg (granulocytter og monocytter) og i lymfevev 1. Granulocytter: tre typer: basofile,eosinofile, nøytrofile 2. Monocytter 3. Lymfocytter

8 Trombocytter -blodplater Avrevne cellebiter fra store celler, megkaryocytter, i rød beinmarg Mangler kjerne, men har celleorganeller og enzymer som produserer viktige produkter for hemostase Inneholder og aktin og myosin ->kan trekke seg sammen

9 Hemostase –blodets koagulering Hemostasens tre trinn: kontraksjon – plugg - koagulasjon A. Karkontraksjon ->reduserer blodtilstrømming og dermed blødning B. Dannelse av blodplateplugg: blodkar skades -> blodplatene i kontakt med kollagen og binder seg til dette. ->utløser tømming av platenes sekresjonsvesikler

10 Hemostase Dette fører til: 1. Nærliggende blodplater blir klissete og fester seg lettere til hverandre (ADP) 2. Tromboxan A 2 dannes fra arakidonsyre. Dette forsterker sammenklumpingen Dermed dannes en midlertidig plugg som stanser blødningen

11 Hemostase Pluggen holdes lokalt ved at uskadde endotelceller skiller ut prostasyklin som hemmer blodplateaggresjon C. Koagulasjon: en kjedereaksjon som ender med at proteinet fibrinogen omdannes til fibrin, katalysert av trombin Fibrin danner så nettverk av fibrintråder over skaden. Fanger opp blodceller og blodplater som forsterker

12 Hemostase Bindevevsceller vandrer inn i koagelet, slik at dette erstattes med bindevev -> dannes arr Koagelet løses opp (fibrinolyse) fibrinnettverket løses opp av et enzym, plasmin. Koagulasjonsfaktorene er plasmaproteiner som dannes i lever

13 Hjertet –anatomi  Hjertet er en todelt pumpe: -høyre og venstre hjertehalvdel delt med septum -atrium (forkammer) og ventrikler (hjertekammer) Omsluttet av perikard, som består av to lag: viscerale (indre) og parietale (ytre) med perikardhulen mellom

14 Hjertet -anatomi Veggene består for det meste av muskulatur = myokard Tykkelsen på myokard avh av arbeidsbelastningen til hjertet Endokard utgjør den indre overflaten AV-klaffer mellom atrier og ventrikler, samt klaffer mellom ventrikler og aorta og truncus pulmonalis, sikrer at blodet bare kan strømme en vei

15 Hjertet -blodstrøm Det lille kretsløpet: -fra kroppens vener til høyre side av hjertet til lungene -O 2 -fattig blod Det store kretsløpet: -fra lungene til venstre side av hjertet til hele kroppen -O 2 -rikt blod Koronarkretsløpet: -sørger for forsyning av blod til hjertet

16 Hjertet -impulsledning 1. Sinusknuten (”hjertets pacemaker”) -evne til å skape spontane aksjonspotensialer; ca 100 pr minutt -ligger i høyre atrium 2. AV-knuten -ligger i nedre del av høyre atrium -forsinker impulsen slik at atriene tømmes før ventriklene

17 Hjertet -impulsledning 3. His-bunt og Purkinjefibre -leder impuls fra AV-knuten, gjennom septum ned til apex og forgrenes i ventrikkelveggen Ledningssystemet sikrer hurtig spredning av impulser samt koordinering av hjertets kontraksjon

18

19 Hjertefrekvensen Impulsproduksjon i sinusknuten påvirkes av nerveimpulser og hormoner: A. Økt sympatisk aktivitet gir økt frekvens Økt parasympatisk aktivitet gir nedsatt frekvens B. Økt adrenalin/noradrenalin i blodet gir økt frekvens I hvile dominerer parasympatisk aktivitet (Nervus Vagus) og gir en ”hvilepuls” på 60-70/min

20 Hjertesyklusen Diastole: ventriklene er i hvile og fylles med blod fra atriene. AV-klaffer er åpne, mens aortaklaffen er lukket Systole: ventriklene kontraherer. AV- klaffer lukkes. Aortaklaffen åpnes og blod strømmer ut Forskjell mellom systolisk og diastolisk trykk kjennes som ”puls”

21 Hjertets minuttvolum (MV) minuttvolum = hjertefrekvens x slagvolum Normalt MV i hvile er 5 liter Slagvolumet kan endres ved økt tilbakestrøm fra venene, økt blodvolum og økt tømming av hjertet. Dette skjer ved fysisk aktivitet

22 Åresystemet Arterier: fraførende årer. Tykk vegg, høyt trykk. Deles til stadig mindre diameter til: Arterioler: mye glatt muskulatur. Diameterregulering Kapillærer: utveksling av næringsstoffer Venyler: små vener - tilførende Vener: tynn vegg, lavt trykk. Tømmes i hjertet

23 Lymfedrenasje Lymfeårer tar hånd om væskeoverskudd fra filtrasjonen Lymfeårene går gjennom lymfeknuter som er viktige i infeksjonsforsvaret

24 Blodtrykk Systolisk trykk: høyeste trykket i hjertesyklusen. Normalt 120mmHg Diastolisk trykk: laveste trykket i hjertesyklusen. Normalt 80mmHg Arteriene utvides under systolen og trekkes sammen under diastolen Trykkfallet fra hjertet tilbake til hjertet er stort, og er nesten 0 i hø atrium

25 Blodtrykk -regulering Økt minuttvolum gir økt blodtrykk Økt blodvolum gir økt blodtrykk Strekkbarhet av arteriene Perifer motstand: økt sympatisk aktivitet gir økt blodtrykk Fysisk aktivitet Psykiske forhold

26 Blodtrykk Autoregulering = organene kan selv forandre arteriolediameter avh av behov Spesielt viktig for å holde blodtilførsel konstant til hjerne samt justere til muskler som jobber Venøs tilbakestrøm til hjertet ved: -veneklaffer -vene muskelpumpen

27 Hjernens blodforsyning Blodforsyning er stabil uavhengig av mental aktivitet Sikres med autoregulering inntil ca 60mmHg systolisk trykk Dette er viktig da hjernen trenger konstant tilførsel av O 2

28 Diffusjon Utveksling av næringsstoffer, avfallsstoffer og gasser Skjer mellom kapillærene og vevet rundt I tillegg filtrasjon- og absorpsjons- prosesser for å regulere fordelingen av den ekstracellulære væsken

29 EKG Registrering av den elektriske aktiviteten i hjertet vha elektroder Elektrisk strøm mot en elektrode gir positivt utslag – vekk fra elektroden gir negativt utslag Brukes for å diagnostisere ledningsfeil, arytmier, hjerteinfarkt/AP og enkelte lungesykdommer

30 EKG: P-QRS-T komplekset P= atrienes depolarisering QRS= ventriklenes depolarisering T= ventriklenes repolarisering

31

32 Immunologi -uspesifikt Ytre forsvar: -hud, slimhinne, tårer, cilier, magesyre Indre forsvar: 1. Det uspesifikke celleforsvar -utøves av nøytrofile granulocytter og makrofager -raskt innsettende -vasodilatasjon og økt kapillærpermeabilitet

33

34 Immunologi -uspesifikt Fremmede organismer gjenkjennes Den fremmede organismen produserer stoffer som tiltrekker seg NG og MC Den fremmede organismen fagocyteres (=cellespising) For eksempel ved betennelsesreaksjon

35 Immunologi -spesifikt 2. Det spesifikke celleforsvar -utvikles etter fødselen -rettet spesielt mot bakt/viruset -involverer lymfocytter -basert på kjemisk identifikasjon i form av molekyler i membranen som kalles antigener -antigenene bringes til lymfocyttene i lymfeknutene for at disse skal aktiveres makrofager er eks på antigenpresenterende celler


Laste ned ppt "Sirkulasjon Høsten 2003 Espen Hope Nygaard. Blod -oppgaver Transport av næringstoffer Fjerne avfallsstoffer Transportere O 2 og CO 2 Fordele varme Kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google