Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 14.10.2004 Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 14.10.2004 Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 14.10.2004 Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet

2 2 2 Fokus på beste praksis og på hvilke forbedringstiltak som bør settes i verk Styrets interne prosesser og forbedringsagenda Kommunikasjon og samhandling mellom styret og administrasjon Styrets sammensetning og valgkommiteens arbeid Fremragende styrearbeid

3 3 3 Noen synspunkter……. “Styret må bruke mer tid på å evaluere egne prestasjoner, priortere tiltak og faktisk gjennomføre dem” “Det er nok lover og reguleringer. Det står om den enkeltes adferd rundt styrebordet” “Det er nødvendig å få bedre innsikt i selskapets styrker og svakheter, samt markedets trender” “What distinguishes exemplary boards is that they are robust, effective social systems” Jefferey A. Sonnenfeld “Dette ville vært dekkende for situasjonen i norske styrer også” “Independence is an attitude of mind rather than a list of business credentials” The Economist March 20th 2004

4 4 4 Vilje til selvkritikk er grunnleggende for å forbedre seg?  Kontinuerlig “forbedringsiver” med vilje til å uttale egne mål  Vilje til å forbedre “internklimaet” i styret  Vilje til å gjennomføre forbedringstiltak  Årskalender  Info-portaler  Definisjon av involvering i strategiprosessen  Eksterne innlegg av bransjeeksperter  Etc.  Tar selvkritisk refleksjon og har vilje til å bruke tid til selvevaluering  Tid til opplæring  Evaluering av adm.dir. er en transparent prosess som hele styret står bak

5 5 5 Hva kjennetegner diskusjonen i et velfungerende styre?  Åpen og reell  Alle viktige diskusjoner skjer i styrerommet  Basert på ny/oppdatert og relevant informasjon  Ikke hierarkisk, men demokratisk møteledelse  Aksept og rom for å stille kritiske spørsmål

6 6 6 Hva kjennetegner en beste praksis- relasjon mellom styre og administrasjon?  En distinkt og klok rolleforståelse  Mot til å stille spørsmålet – Hvordan kan vi samspille for å utøve rollene våre bedre?  Holdninger preget av romslighet og gjensidig respekt for hver av rollene  God forståelse av at konstruktivt samspill tjener begge parter bedre enn maktspill og ”revir”beskyttelse  Aksept for styrets utøvelse av rollene både som korrektiv og som støttespiller for administrasjonen

7 7 7 Prosessen for etablering av ”beste praksis” styrearbeid gir noen helt sentrale sluttprodukter 1.Institusjonalisering av en veldefinert årlig forbedringssyklus for styret (Gjentas årlig) 2.Veldefinerte roller og samhandlingsmønstre for styret og CEO (Uttalte spilleregler) 3.Spesifikke forbedringsinitiativ og eksplisitte mål for styrets arbeid og egen-evaluering påfølgende år 4.Omforent styreagenda (overordnet tidsbruk og prioritering av temaer) og forbedrede instrukser 5.Evaluering av CEO bør være en del av styrets årlige definerte prosess

8 8 8 Hvilke rolle skal styret spille innen ulike områder? Kilde: Harvard Business Review. Building better Boards, David A Nadler, Eli Sætersmoen analyse

9 9 9 Viktigste tiltak for å øke tilgangen på relevant informasjon til styret Bruk av underkomiteer –Revisjonskomite –Avlønningskomite –Organisasjonsutvikling –Annet. Definisjon av hele styrets involvering i strategiutviklingen –Tidlig “input” –Presentasjon av dilemmaene/veivalgene Møter med bransje-eksperter og analytikere Styreportal med konkurrent-informasjon, analyser, chat room, etc.

10 10 Mitt råd…… Institusjonaliser en årlig forbedringsprosess med fokus på forbedring for styret og styret/administrasjon


Laste ned ppt "1 14.10.2004 Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google