Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig språkutvikling  Hovedmomenter i normal språkutvikling  Hva skal tilegnes? En enkel språkmodell  Form  Innhold  Bruk  Oppsummering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig språkutvikling  Hovedmomenter i normal språkutvikling  Hva skal tilegnes? En enkel språkmodell  Form  Innhold  Bruk  Oppsummering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig språkutvikling  Hovedmomenter i normal språkutvikling  Hva skal tilegnes? En enkel språkmodell  Form  Innhold  Bruk  Oppsummering

2 Hva kan du?  Språk i verden  En spesiell takk til venstre hjernehalvdel  Eksempler  Barnet skrev brev.  The child wrote letters  To setninger med samme betydning, ingen av ordene ligner hverandre, den engelske setningen har ett ord  Noen egenskaper som er felles for alle språk

3 Kjennetegn for det muntlige språket  Akustisk medium  Lydbølger som er satt i gang av taleorganene, og som oppfattes gjennom øret  Ikke-permanent – lydene varer kun et øyeblikk  Planlegge og snakke samtidig  Dialog  Utnytter her-og-nå  Tilegnes uten undervisning

4 Fra pludring til språk  0-3 måneder – de første lyder  3-8 måneder – det første bablestadium  8-15 måneder – det andre bablestadium  1 år – Hva kan ettåringen?  Når oppdager du at barnet ditt er tunghørt?

5 Den første språkutvikling  Språklyd i alle situasjoner  Intenst sosialt samspill  Foretrekker menneskelige stemmer – særlig morens  Foretrekker ansikter fremfor andre gjenstander Starte – opprette – avslutte samspill

6 Det tidlige samspillet  barnets tidlige signaler  den voksnes signaler  kommunikasjonen kan deles i tre  innhold - den som snakker snakker om noe  følelser i forhold til innholdet - gester mimikk, blikk, tonehøyde...  forholdet til mottaker - «jeg liker deg», «jeg er glad i deg», «sint på deg»

7 Utvikling gjennom samspill  turveksling - når den ene slutter, begynner den andre  protodialog  Den voksne og barnet ser på hverandre hele tiden  De «snakker» vekselvis (turveksling)  De lytter til hverandre Vokalisering - fra ca 1 mnd

8 Barnets tidligste språk  Første bablestadium 3-6 mnd  rø-rø-samtaler - turveksling lyder produseres som ikke forsterkes i omgivelsene  Andre bablestadium 6-8/12 mnd - bekreftelse av lyder i omgivelsene første ord: mamma, pappa, dadda - tostavelsesord  Tredje bablestadium - 10-14 mnd

9 Barnetilpasset tale  Endrer seg med barnets alder  høyt stemmeleie, stor stemmevariasjon sterkere trykk på enkeltord tydelig uttale, langsommere tempo  Syntaktiske trekk  korte setninger, velformede setn, få verb, få leddsetninger  Ordvalg –  konkrete ord, her-og-nå, gakk-gakk gjentagelse, spørsmål

10 1 år-ettordshelheten -her og nå  Ord eller setning? far, pus, ball - holofrase  Ord har innhold, f eks bamse generalisere, klassifisere  Ord er symboler - representerer (står for) det det viser til signal - kan ikke representere noe utenfor seg selv, f eks gest, ansiktsuttrykk, betoning, stemmestyrke –  Tolkningen ligger her og nå - uløselig knyttet til selve signalet. Spedbarnets signal: gråt, smil, lyder

11 2 år – toordsytringen -her og nå  Barnet - innhold OG form  TOY  universell utpeking - der ball  gjentakelse - mer mekk  forsvinning - basse borte  TOY - har oftest innholdsord, sjelden funk. Originalitet, men også regelmessighet mamma komme, kjøre bil, Ola mat

12 2-3 år - Treordsytringer +++  mamma komme hjem, Anne ete gøt, pappa tomme nart  Straks barnet har 3 ord, kan det straks uttrykke langt flere forhold.  Trykktunge innholdsord som sjelden er bøyd Lite preposisjoner og konjunksjoner, ev. og (så), eller

13 3-4 år - en rivende utvikling - der og da  Fonologi - læren om lydene i et bestemt språk  Vokaler - /a/ - senere /i/ /o/  Konsonanter - b/p, m... g/k...r...sj/kj  Problemlyder 4-åringer - feil med r-lyd (ikke skarre-r), s/kj, sp/st  Erstatningslyder l for r, t for k  7 år - de fleste fonemene på plass største problem- skille kj-lyd fra sj-lyd

14 3-4 år - en rivende utvikling - der og da  Morfologi - lære om ord/ordbøyninger  Glansperiode for overgeneraliseringer  Verb spiste syngte, jidde holdte  gikk > gådde > gikk bærte  Subst  fotene, håndene

15 3-4 år - en rivende utvikling - der og da  Syntaks - lære om setningsoppbyggingen - fra ord til setningsledd og fra setningsledd til setning  Grunnleggende strukturer kommer gradvis på plass 3-ordsytringer -> «7-ordsytringer» ->«18- ordsytringer»  Bamse sitte stol -> Den store bamsen skal sitte på stolen


Laste ned ppt "Muntlig språkutvikling  Hovedmomenter i normal språkutvikling  Hva skal tilegnes? En enkel språkmodell  Form  Innhold  Bruk  Oppsummering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google