Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig språkutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig språkutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig språkutvikling
Hovedmomenter i normal språkutvikling Hva skal tilegnes? En enkel språkmodell Form Innhold Bruk Oppsummering

2 Hva kan du? Språk i verden En spesiell takk til venstre hjernehalvdel
Eksempler Barnet skrev brev. The child wrote letters To setninger med samme betydning, ingen av ordene ligner hverandre, den engelske setningen har ett ord Noen egenskaper som er felles for alle språk

3 Kjennetegn for det muntlige språket
Akustisk medium Lydbølger som er satt i gang av taleorganene, og som oppfattes gjennom øret Ikke-permanent – lydene varer kun et øyeblikk Planlegge og snakke samtidig Dialog Utnytter her-og-nå Tilegnes uten undervisning

4 Fra pludring til språk 0-3 måneder – de første lyder
3-8 måneder – det første bablestadium 8-15 måneder – det andre bablestadium 1 år – Hva kan ettåringen? Når oppdager du at barnet ditt er tunghørt?

5 Den første språkutvikling
Språklyd i alle situasjoner Intenst sosialt samspill Foretrekker menneskelige stemmer – særlig morens Foretrekker ansikter fremfor andre gjenstander Starte – opprette – avslutte samspill

6 Det tidlige samspillet
barnets tidlige signaler den voksnes signaler kommunikasjonen kan deles i tre innhold - den som snakker snakker om noe følelser i forhold til innholdet - gester mimikk, blikk, tonehøyde... forholdet til mottaker - «jeg liker deg», «jeg er glad i deg», «sint på deg»

7 Utvikling gjennom samspill
turveksling - når den ene slutter, begynner den andre protodialog Den voksne og barnet ser på hverandre hele tiden De «snakker» vekselvis (turveksling) De lytter til hverandre Vokalisering - fra ca 1 mnd

8 Barnets tidligste språk
Første bablestadium 3-6 mnd rø-rø-samtaler - turveksling lyder produseres som ikke forsterkes i omgivelsene Andre bablestadium 6-8/12 mnd - bekreftelse av lyder i omgivelsene første ord: mamma, pappa, dadda - tostavelsesord Tredje bablestadium mnd

9 Barnetilpasset tale Endrer seg med barnets alder Syntaktiske trekk
høyt stemmeleie, stor stemmevariasjon sterkere trykk på enkeltord tydelig uttale, langsommere tempo Syntaktiske trekk korte setninger, velformede setn, få verb, få leddsetninger Ordvalg – konkrete ord, her-og-nå, gakk-gakk gjentagelse, spørsmål

10 1 år-ettordshelheten -her og nå
Ord eller setning? far, pus, ball - holofrase Ord har innhold, f eks bamse generalisere, klassifisere Ord er symboler - representerer (står for) det det viser til signal - kan ikke representere noe utenfor seg selv, f eks gest, ansiktsuttrykk, betoning, stemmestyrke – Tolkningen ligger her og nå - uløselig knyttet til selve signalet. Spedbarnets signal: gråt, smil, lyder

11 2 år – toordsytringen -her og nå
Barnet - innhold OG form TOY universell utpeking - der ball gjentakelse - mer mekk forsvinning - basse borte TOY - har oftest innholdsord, sjelden funk. Originalitet, men også regelmessighet mamma komme, kjøre bil, Ola mat

12 2-3 år - Treordsytringer +++
mamma komme hjem, Anne ete gøt, pappa tomme nart Straks barnet har 3 ord, kan det straks uttrykke langt flere forhold. Trykktunge innholdsord som sjelden er bøyd Lite preposisjoner og konjunksjoner, ev. og (så), eller

13 3-4 år - en rivende utvikling - der og da
Fonologi - læren om lydene i et bestemt språk Vokaler - /a/ - senere /i/ /o/ Konsonanter - b/p, m ... g/k...r...sj/kj Problemlyder 4-åringer - feil med r-lyd (ikke skarre-r), s/kj, sp/st Erstatningslyder l for r, t for k 7 år - de fleste fonemene på plass største problem- skille kj-lyd fra sj-lyd

14 3-4 år - en rivende utvikling - der og da
Morfologi - lære om ord/ordbøyninger Glansperiode for overgeneraliseringer Verb spiste syngte, jidde holdte gikk > gådde > gikk bærte Subst fotene, håndene

15 3-4 år - en rivende utvikling - der og da
Syntaks - lære om setningsoppbyggingen - fra ord til setningsledd og fra setningsledd til setning Grunnleggende strukturer kommer gradvis på plass 3-ordsytringer -> «7-ordsytringer» ->«18-ordsytringer» Bamse sitte stol -> Den store bamsen skal sitte på stolen


Laste ned ppt "Muntlig språkutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google