Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdens beste land å vokse opp i? forpliktelse.html?id=578837 Engelstad(2005)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdens beste land å vokse opp i? forpliktelse.html?id=578837 Engelstad(2005)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdens beste land å vokse opp i? http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/nyheter/2009/--fn-rapport-synliggjor-var- forpliktelse.html?id=578837 Engelstad(2005)

2 Minner om.. Veve et sikkerhetsnett for alle uavhengig av den enkeltes betalingsevne: -Skape frihet for alle -Likhet for at friheten skal være reel for alle -Solidaritet fordi felleskap skal være et felleskap der alle kan føle seg trygge -Løfte mindretallet – økonomisk utjevning eks professor lønninger

3 Kollektive ordinger for; Sosialforsikring Inntektsfordeling Tjenesteproduksjon Finansieres av personlig beskatning som betyr at i Norge må ha politikerene velgerne med seg

4 Grunnlag for befolkningens solidaritet; Forsikring – rasjonelle verdivalg Demokratiske, humanitære og rettsstatlige idealer. – som for eksempel rett til utdanning. Gir til alle, ikke bare de dårligs stilte Velferdsstaten kvinners venn? Oppbygging av sosial kapital Profesjonenes rolle.

5 Allianser Velferdsyrkene har fått i oppdrag å forvalte og legitimere de moderne, nordiske velferdsstatene. Desentralisert ansvar – profesjoner og politikere i samspill

6 velferdskomunen Delegering av makt Lokale variasjoner; 45.000 og 148.000 pr elev Lokale prioriteringer eks Bærum. Gir økt privatisering til større mangfold?

7 Kommunenes oppgaver har økt Skoler Barnehager Sosiale tjenester Tildelt et selvstendig ansvar som samfunnsbygger gjennom oppdraget med å organisere og levere velferdstjenester.

8 Nye tider,nye behov Stort offentlig engasjement og et stort omfang av tjenester. Folks forventninger har økt Etterspørselen har økt Hevet yrkesutøvernes ambisjoner – skole og barnehager

9 Skolen som eksempel Fra 7 til 9 og så til 10år Lærerstanden har økt på alle nivåer Økning av barnehager og skoler. Kommunen bestemmer om de skal være private eller ikke

10 Australia som et eksempel Økende nedbygging av velfersordninger for lærere som; videreutdanning og pensjon Økt prestasjonspress for skolene. Noen skoler blir eliteskoler. Mindre kulturelt mangfold Økt privatisering av høyere utdanning

11 Å akseptere de mektige All makt blir mest effektiv om den blir akseptert. Modell makt (Bråten 1983) Symbolsk vold (Bourdieu 1996) Skolen som eksempel

12 arbeidsmarked: Velferdsstaten = kvinnenes venn Det norske paradokset Skift eller turnus? – nye krav fra sykepleierne for eksempel http://www.dagbladet.no/a/8425082/ Penger er makt- lik lønn for likt arbeid? Middelklasse mannen den mest endringsvillige?

13 Medvirkning som moderniserngsstrategi Fra en autonom statsmodell over en responsiv styringsmodell. Elevdemokrati og medvirkning i barnehage – Govermentality (Foucault) Forme ekspertsystemene gjennom demokratisk ansvarliggjøring.

14 Overmoden velferdsstat? Den universalistiske velferdsstaten har stor støtte fordi det er goder som er for alle og særlig når de redder banker! Er APF ett brudd mot denne tenkningen? http://kadafi.tv2blogg.no/article1204085.ec e

15 Etter krisa… Levekår; Minst lønnforskjeller og lite fattigdom i forhold til USA for eksempel Egenrapportert lykke: på topp Stor grad av tillit mellom stat og befolkning – den har bare økt etter krisa. Integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet en utfordring- jamf OECD

16 Hva med utdanning? Helse vinner foran utdanning i de fleste nordiske land, men er en god nr to. Offentlig finansiering den dominerende i Norden. Internasjonal tilpassning – det norske språket i fare?

17 ”Livet bøyes i flertall” Julie Kristeva ;Brev til presidenten(2006) Livet kan ikke leves alene, individuelt, det må leves i aktivt samvær med andre, og det krever at man tar hensyn til den enkelte. Integreringsprinsippet: Tilhørighet i sosiale fellesskap Delaktighet i fellesskapets goder Medansvar for oppgaver og forpliktelser


Laste ned ppt "Verdens beste land å vokse opp i? forpliktelse.html?id=578837 Engelstad(2005)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google