Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående lese- og skriveopplæring Drama som metode og uttrykksform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående lese- og skriveopplæring Drama som metode og uttrykksform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående lese- og skriveopplæring Drama som metode og uttrykksform

2 Innhold Bakgrunn, teori og metode Introdusere en prosess-modell med didaktiske eksempler hvor elevene veksler mellom å lese, skrive og formidle muntlig Jonothan Neelands Eksempler på bruk av digital teknologi for å få til deling av tekster/kunnskap

3 Min bakgrunn Personlig og profesjonelt Pisa undersøkelser L 2006 – lese, skrive, muntlig formidling og digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter i alle fag Drama som aktiv identifisering med tenkte figurer, steder og hendelser

4 Ideal/mål Målet med undervisningsforløpene er å legge til rette for at flest mulig lærere skal kunne utforme en praksis som skaper kultursterke elever. De kultursterke anvender i følge Kirsten Drotner (2001) flere typer medier, kjenner mange forskjellige estetiske uttrykk og er i stand til å omsette kunnskaper til handling sammen med andre. En av forutsetningene for at flest mulig barn og unge skal kunne utvikles til å bli kultursterke er at de er bevisst på, og stolt av egne sosial og kulturelle referanser uavhengig av klasse, kjønn og etniske variasjoner.

5 Fokus Hva er det i min undervisning som fører til læring for disse elevene, i denne klassen, i den virkeligheten vi sammen lever i?

6 Fiksjon ”Som-om” perspektiv knyttet til alder Forestille seg tenkte personer, steder, hendelser Eksperimentere med synsvinkler Eksperimentere med ulike ”publikum” eller målgrupper Tekster er satt sammen av flere tekster – et dialogisk perpektiv

7 Kulturelle spor Elevferdigheter Skrivehandlinger/sjangere Tematiske linker – gjenkjennelse av problemstilling Inkludering av populærkulturelle uttrykksformer Måter å fremstille virkeligheten/mening på som for deltagerne er interessante og hensiktsmessige

8 Ordbøker Lover Bestemmelser(føresegner) Instrukser Rettstaler Dommer Lesbrev Reportasje ut ifra overskrift Artikkel reportasjo Dialog Monolog Intervju Psykologisk portrett Attest/etterlysning Annonse Miljøskildring/værmelding Dagbok Manus Kart Interiørskisse Rapport Tegneserie definisjon Brev Poetisk tekst Biografi Dokumentar Debatt Leserinnlegg Oppskrift Instruksjon Lister Journal Definisjon Lov Koke-bok Web-side, Reklame

9 Referat Sammendrag (resymé) Bibliografi* Artikler Utredninger Prognoser Scenarier Dialoger Brev Essay Skisser Kåserier Debattbøker Biografi Dagbøker Selvbiografi Reiseskildringer Topografiske skildringer Naturskildringer Historie Dokumentarskildring Lærebøker Illustrasjoner* Lesebøker Forelesninger Foredrag Prekener Andakter Reklamemateriell* Informasjonsbrosjyrer* Oppslagsverker Håndbøker Leksika

10 Jonothan Neelands En prosess-modell Konvensjoner Kulturelle spor Symbolisere mening Skriftlig og muntlig I forhold til et tematisk utgangspunkt

11 Eksempler på tematiske utgangspunkt Kriminalomsorg i Norge Knut Hamsun: forhold mellom liv og virke Jakten på det perfekte menneske Fra blogging til dramatiske tekster Brutte løfter – formidling av historie gjennom ulige typer tekster

12 Startpunkt Motivere, skape nysgjerrighet, knyttes til kulturelle spor Samle elevene, kartlegge kunnskap på en ”ufarlig måte” Lett og lykkes deling

13 Eksempler på startpunkt tekster: artikler, bruksanvisninger, psykologiske profiler, brev, dagbøker, sang/musikktekster, annonser (kontaktannonser), nettsteder, dialoger f.eks chat, poetiske tekster, undersøkelser, statistikker, tegneserieutdrag, utdrag fra bøker/noveller

14 Vår trofaste Karen Ingen kunde forstå Dine graa øyne † Krarup Kro døde brått fra oss 1. oktober1892.

15

16 Jakten på det perfekte menneske

17 ”Torden rullet over himmelen, og et veldig lyn slo ned i taket. Regn og blest feide gjennom værelse, blåste stearinlysene ut og blåste Victor i bakken. I mørket beveget noe seg. Lynet slo ned igjen – og Victor så inn i øynene på sin egen levende skapning. Men midt i triumfen så han plutselig klart. Skapningen skulle ha vært vakker, men det han så var avskyelig og stygt. Hen fyltes av skrekk og styrtet inn på sitt værelse for å skjule seg.” (Parker:1995:16)

18 Visuelle startpunkt Objekter – gjerne preget av bruk Kortfilmer/filmsnutter Fotografier Maleri/skulptur Enkle scenebilder – preget av personene som har brukt dem/forlatt dem

19 Eksempel på visuelle startpunkt

20

21

22 Fase 1 Respons på startpunkt Bruke egne erfaringer kulturelle spor Lykkes Korte oppgaver – mindre fokus på form/sjanger Skisser/deling av ideer respons

23 Oppgave 1 Min mekaniske robot – liste med prioriteringer 1. Hvilke fagfelt vil du at din robot skal beherske? (matematikk, teknologi, kunst) Hvilke praktiske ferdigheter/arbeidsoppgaver vil du at din robot skal ha? Hvordan skal din mekaniske robot se ut? (design, størrelse, farge, form, tekstur)

24 Bestilling/søknad Forhold til kunnskap Bruk av tid – prøve ut flere perspektiver Vurderingskriterier: * teknisk gjennomførbarhet * pris på produksjon * grad av behov/begrunnelse for valg * samfunnsnytte * design * originalitet

25 Psykologisk profil Du skal designe ”ideal- mennesket” anno 2005. Mennesket skal ut ifra dine ønsker og behov produseres med den ultimate genetiske sammensetningen både når det gjelder fysisk og psykiske egenskaper. Beskriv også hvilke typer intelligenser som er ønskelig for din syntetiske robot ut ifra listen Gardners kategorier ovenfor. Velg alder, kjønn og navn på roboten. Lag en psykologisk og fysiske profil der du beskriver ideal mannen eller ideal kvinnen. Lag en kontaktannonse der du fremhever visse egenskaper i forhold til noen som passer for deg. Hvilke av disse ytre indre egenskaper er det mulig å skaffe seg/designe i vår egen tid?

26 Lover/regler Året er 2030. Det er nå blitt svært vanlig at mennesker får konstruert menneskelignende roboter ut ifra bestilling. Robotene kan være både mekaniske eller syntetiske. Det har oppstått en del feil i konstruksjonene slik at noen roboter utfører tenkte oppgavene og funksjoner på en måte som mildt sagt ikke er tilfredstillende. Dette har ført til store materielle ødeleggelser. Liv har gått tapt. Behovet for et nytt lovverk blir presserende - menneskene må lage noen regler/lover for både de som produserer skaper robotene og de som skal bruke dem. Lag tre lover som vil sikre kvaliteten av menneskets produksjon av roboter for fremtiden. (ref.)

27 Miljøet/visuelle fremstillinger I juli 1816 besøkte Mary Shelly isbreen Mer de Glace ved Chamounix. Besøket ga Mary sterk inspirasjon og er sannsynligvis opphavet til bokas skildring fra ishavet (ref.). Boken er også full av stedsbeskrivelser og reiser der Nordpolen fungerer som symbolsk sted for Frankensteins(?) siste reise der han blir forfulgt og drept av sitt eget monster. Handlingen i skrekk-filmer og spøkelseshistorier blir ofte lagt til øde landskap, kirkegårder eller slottsruiner. Stedene blir valgt for å skape en spesiell stemning som i seg selv symboliserer noe mystisk eller som fungerer som en kontrast til skrekkelig handlinger Tenk deg at du skulle spille inn en skrekk film/science fiction film i dag. Hvor ville du ha spilt inn filmen for å lage spennende location? Lag et kart/en skisse over stedet/rommet. Beskriv miljøet som en introduksjon/sceneanvisning til et film eller teatermanus der du tar utgangspunkt i farge, lyd, lukt, landskap, stemning. Lag gjerne lydkulisser eller finn musikk som kan forsterke stemningen.

28 Fase 2 Økt fokusering/fordypning lese/bruke faglitteratur/kilder Mer sjangerspesifikt Dialog/diskusjon Individuelt/gruppeprodukter

29 Hvor er du, min skaper? Du har forlatt meg, og i mitt hjertes bitterhet forbanner jeg deg! Som en perfekt og lykkelig skapning steg Adam fra Guds hånd. Han ble beskyttet og belært av høyerestående vesener. Jeg, derimot, elendige, er hjelpeløs og alene! Mer ligner jeg Satan, for ved synet av menneskenes lykke veller misunnelsens galle opp i meg. Men Satan hadde kamerater, djevler som ham, til å beundre og oppmuntre ham: Jeg er ensom og avskydd. En hatets dag var det da jeg fikk liv! Forbannede skaper, hvorfor formet du et monster så heslig at selv du vendte deg fra meg i avsky? (Fra Mary Shelly. Frankenstein ref.)

30 Nye spørsmål/fokus I fase to skal vi utforske følgende spørsmål: Hvordan kan menneskene skape ulike former for liv? Hvordan er forholdet mellom arv og miljø? Kan kunstig intelligens kjøpes? Hvorfor har Norge forbudt kloning av mennesker?

31 F.eks:Dialogiske tekster Skriv en dialog eller et intervju mellom en person som du selv velger og en vitenskapsmann/ekspert i genteknologi. Samtalen finner sted etter at det har blitt kjent av det er blitt klonet flere mennesker i Norge. Bestem årstall for intervjuet. Hva har skjedd? På hvilke måte? Hvilke konsekvenser har hendelsen?

32 Eksperimentering med fiktive målgrupper Oppgave 10 Descartes gudsbevis – leserinnlegg/monolog/foredrag Descartes gudsbevis: Det er en selvinnlysende setning at ingen kan skape noe som er mer høytstående enn seg selv.” Lag et foredrag, leserinnlegg eller en monolog der du diskuterer denne påstanden. Bestem en mottakeren/målgruppe ut ifra følgende forslag: * for ungdom på data-treff * som undervisning i 3. klasse der tema for undervisningsøkta er ”hvem skapte menneskene?” * som introduksjon til filmkveld for science-fiction entusiaster * for vitenskapsmenn og forskere

33 Digitale verktøy Oppgave 12 reklamemateriell/brosjyre/nettsted Tor Åge Bringsværd skriver i sin introduksjon at innen tredve/førti år kan man bestille kunstig intelligens på samme måte som man bestiller en cd-plate på internett (ref). Tenk deg at året er 2040. Lag et reklamemateriell/ en brosjyre for et firma som selger kunstig intelligens. Bruk fotografier som illustrasjoner. Materielle kan bestå av instruksjoner, slagord, opplysninger om produktet, spørsmål til brukeren og forslag til pris. Bestem hvem målgruppa for kampanjen er og utform materiellet som en tekst eller et nettsted. (ref. se nettsted under referanser)

34 Oppgave 13 Dagbok Hvordan vil vi reagere på det nye liv som vi selv har skapt? Vil vi være i stand til å akseptere at det kanskje er oss overlegen, og at vi selv fra da av gradvis vil bli redusert til ikke lenger å være den ledende arten på jorden?(Bringsværd:2005) Tenk deg at du går i en 10 klasse på en ungdomsskole i Norge. Året er 2040 og det er blitt vanlig å kjøpe kunstig intelligens over internett. Du har ikke råd til verken ytre operasjoner eller til å implantere kunstig intelligens. Det er eksamenstid og du skal ha avsluttende eksamen i matematikk. Skriv en dagbok fra dagen før eksamen.

35 Fase 3 Fordypning/fokusering Krav til fagalighet/behov for kunnskap Krav til sjanger Differensiering Muntlig og skriftlig Kunstneriske produkter Bevisste valg knyttet til målgruppe, sjanger, uttrykksform

36 Monolog/fortelling Oppgave 17 monolog/dialog/teaterforestilling Mary Shellys mor Mary Wollstonecraft var en sterk kvinneforkjemper som skrev en rekke bøker. Mary Shellys savn etter moren gjorde at hun ofte satt på kirkegården og snakket med sin døde mor. Skriv Mary Shellys monolog til sin mor eller dialog med sin døde mor. Monologen/dialogen kan også leses opp eller fremføres som en liten teaterforestilling.

37 sakprosa Oppgave 21 artikkel/reportasje Skriv en artikkel eller en reportasje for et ungdomsmagasin ut ifra en av overskriftene nedenfor. Du kan gjerne finne din egen overskrift ut ifra tema som du har arbeidet med i tidligere oppgaver. Mary Shelly – mer moderne enn de fleste Frankenstein is back Total make-over – ønsketenkning for de fleste? Kunstig intelligens for alle Gud er borte – vi skaper oss selv? Alle mennesker kan bli til et monster Hva er en god skrekkfilm? Science fiction – bare oppspinn?

38 Fremføring/dramatisering b) Lag et manus/dramatisk tekst der Frankenstein møter et menneske i 2005. Velg ut to eller tre rollefigurer ut ifra listen nedenfor: * Forskeren/professoren * Skole-eleven * Frankensteins fremtidige kjæreste * læreren * Presten * filmskaperen/regissøren * legen

39 Tips til bruk av digitale verktøy Nettsteder Blogging/chat Deling i digitalt klasserom på tvers av skoler/land/elever Kunnskapskilder? Dokumentasjon og veiledningsgrunnlag Kunnskapsbase/idegrunnlag

40 Hva med læreren? Slitsomt/mye forberedelse Krever digital kompetanse? Styrer for mye/for lite – det frie prosjektet Frigjør energi Lettere å lykkes Kaotisk?


Laste ned ppt "Videregående lese- og skriveopplæring Drama som metode og uttrykksform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google