Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bourdieus kapitalbegrep

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bourdieus kapitalbegrep"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bourdieus kapitalbegrep
Forelesning Ped 60 Arnbjørg Engenes

2 Pierre Bourdieu (1930-2002) Fransk filosof, antropolog og sosiolog.
Bakgrunn: Sør-Frankrike, Algerie Radikal: Inspirert av bl.a.Dürkheim + Marx Framstående intellektuell fra 1960-tallet og til sin død Hovedidè: strukturfokus (motsetning til anglo-amerikansk sosiologi)

3 Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. 1995
Bourdieus mest kjente verk Utgitt 1979. ”Smak & behag” i Frankrike. Studier ca 1965 – 1975 Ulike former for empiri: observasjoner, intervjuer, statistikk m.m.

4 Bourdieus nøkkelbegreper
Habitus Felt Kapital Rom Doxa

5 FELT Områder av samfunnet Uavhengig av tid og rom
Kamper om def av feltets grenser Etablerte vs nykommere B.studerte følgende samfunnsområder som felt: kunst- og kulturproduksjon, forbruk, yrkesvalg, juss, byråkrati, religion, journalistikk, organisasjonsliv, idrett m.v. Skille produksjon vs konsumpsjon

6 HABITUS Kroppsliggjorte disposisjoner
Dypstruktur, dvs kan ikke direkte iakttas Ikke determinerende! Sitter dypt, men kan endres. Livsstil er det manifeste uttrykket for habitus Hexis = måten man fører kroppen på (han beskriver f.eks bønder på ball)

7 ROM Et underliggende system av sosiale forskjeller Multidimensjonalt
Plassering i det sosiale rom har betydning for sannsynlige sosiale baner Mentale strukturer svarer til det sosiale rom, dvs preget av hvor i rommet man selv befinner seg

8 DOXA = kunnskap som blir tatt for gitt
Ortodokse: de som forsvarer doxa, de ”rettroende” (Ortodoksi = et rett/herskende syn) Feltets historie viktig for å formidle hva som gjelder, det underforståtte, doxa Sammenheng med makt

9 KAPITAL Økonomisk kapital Kulturell kapital Sosial kapital
Symbolsk kapital Feltspesifikk kapital

10 Kulturell kapital Akkumulerte ressurser som legitimerer statusforskjeller, f.eks kunnskaper, språk, ideer, verdier, vaner Symbolsk karakter Stor betydning for reproduksjon av ulikhet Distinksjoner opprettholdes ved at ulike grupper har ulik smak Utdanningskapital: den attesterte formen for kulturell kapital

11 Sosial kapital Kontakter Tilknytning Vennskap Nærmiljø Sosiolekt

12 Feltspesifikk kapital
Innsidere vs utenforstående Egenskaper verdsettes ulikt i ulike felt f.eks juridisk kapital følger en annen logikk enn militær kapital, sier B. Jf Sarah Thornton: Subkulturell kapital Jf Anne Krogstad: Deskriptive vs regulative symbolsystemer

13 Symbolsk kapital ”En hvilken som helst egenskap (hvilken som helst form for kapital; fysisk, økonomisk, kulturell, sosial) som oppfattes av sosiale aktører med persepsjons-kategorier som er slik at de er i stand til å kjenne den (til å oppfatte den) og til å anerkjenne den, til å gi den verdi.” Bourdieu: Symbolsk makt (1996: 61)

14 Flere eksempler på BOURDIEU anvendt:
Norsk Monitor, MMI: ”Nordmenn og det gode liv” Turisme Ekstremsport Body Suspension Forskning om sosiale utdanningsforskjeller ”Skolen reproduserer sosial ulikhet” – hvorfor/hvordan? (F.eks Anton Hoëms art)


Laste ned ppt "Bourdieus kapitalbegrep"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google