Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk» 20.09.2011. Camilla Wiig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk» 20.09.2011. Camilla Wiig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk» 20.09.2011. Camilla Wiig

2 Hva vet du om læring? 27.06.2015 Camilla Wiig, HIVE2

3 Målsetning: Studentene har kunnskap om læring og læreprosesser og utfordringer i læringsarbeidet for ulike grupper av elever kan legge til rette for læring og vurdering for læring i elevfellesskapet Emneplan i Pel, høsten 2011 Camilla Wiig, HIVE3 27.06.2015

4 Mål for ulike perspektiv på læring: 1.Analysere klasseledelse og læringsaktivitet i lys av teoretiske perspektiv på læring 2.Reflektere over lærer- og elevrollen med bakgrunn i teoretiske begrep 3.Begrunne praktiske valg i undervisningen med teoretiske innfallsvinkler Line Wittek og Camilla Wiig 20114

5 Plan for ulike perspektiv for læring Tidspunkt og romtemaansvarlig Tirsdag 20. sept. Fellesforelesning A1-36 Oppstart. Hverdagspedagogikk Camilla Onsdag 21. sept 08.30 – 11.30 D2-11 No 12.15 – 15.15 C3-96 Ma Behavioristiske, kognitive og sosiokulturelle perspektiver på læring Gruppeoppgaver Mattias og Camilla Torsdag 22. sept 08.30 – 11.30 D2-11 og D272 Læring i et sosiokulturelt perspektiv Studentfremlegg Mattias og Camilla Fredag 23. sept 08.30 – 11.30 Uavklart Læring i et sosiokulturelt perspektiv Studentfremlegg Mattias og Camilla Line Wittek og Camilla Wiig 20115

6 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk» Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer 27.06.2015 Camilla Wiig, HIVE6

7 En intuitiv forståelse av hva tenkning er, hvordan tenkning skapes og hvordan vi lærer og utvikler oss ” Pedagogiske valg formidler uvergelig en oppfatning av læringsprosessen og eleven. Pedagogikken er aldri uskyldig. Den er et medium som bærer med seg sitt eget budskap” ”Hverdagspedagogikk” (Bruner 1997) anne.line.wittek@hive.no7

8 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997 Læring som - - imitasjon- overføring- individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku- mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings- prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet anne.line.wittek@hive.no8

9 Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Dokumentere ferdigheter og evne til å utføre anne.line.wittek@hive.no9 Imitasjon

10 Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og «regler» Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi faktakunnskaper og handlingsprinsipper anne.line.wittek@hive.no10 Overføring

11 Konstruerte modeller av virkeligheten Utvidet om mer nyansert forståelse Erfare, reflektere, erfare på nytt Dokumentere forståelse og evne til å se sammenhenger anne.line.wittek@hive.no11 Individuell konstruksjon

12 Sosialt konstruerte modeller / kultur Utvidet og mer nyansert forståelse Kontekst Kollektiv utforskning og samhandling Kunne bruke kulturelle redskaper og inngå i relasjon anne.line.wittek@hive.no12 Kollektiv konstruksjon

13 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997 Læring som - - imitasjon- overføring- individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku- mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings- prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet anne.line.wittek@hive.no13

14 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk» Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer 27.06.2015 Camilla Wiig, HIVE14

15 Episode da jeg lærte noe viktig Hva førte til læring? Fellestrekk Prøv å forstå fortellingene i lys av de fire formene for hverdagspedagogikk Velg en av historiene og presenter i plenum Line Wittek og Camilla Wiig 201115

16 27.06.2015 Camilla Wiig, HIVE16

17 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk» Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer 27.06.2015 Camilla Wiig, HIVE17

18 Line Wittek og Camilla Wiig 201118 GruppeTemaLitteratur Gruppe 1 (onsdag)Menneske og kulturWittek: kap. 3 Säljö: kap. 2 Gruppe 2 (onsdag)Kontekstuell betydning for læring Wittek: kap. 4 Säljö: flere Gruppe 3 (onsdag)Mediering og artefakterWittek: kap 3 Säljö: kap. 2 og 4 Gruppe 4 (torsdag)Hverdagsbegreper og faglige begreper Wittek: kap 4 Säljö: flere Gruppe 5 (torsdag)Læringsfellesskap – praksisfellesskap Wittek: kap 7 Säljö: flere

19 Kilder: Wittek L. 2006: Om undervisning og læring. (Kap 2) I: Strømsø. Lycke og Lauvås (red.): NÅR LÆRING ER DET VIKTIGSTE, Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Akademisk forlag, Oslo Wittek L. 2004: Læring i og mellom mennesker, Cappelen Akademisk forlag, Oslo anne.line.wittek@hive.no19


Laste ned ppt "Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk» 20.09.2011. Camilla Wiig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google