Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk»
Camilla Wiig

2 Hva vet du om læring? Camilla Wiig, HIVE

3 Målsetning: Studentene
har kunnskap om læring og læreprosesser og utfordringer i læringsarbeidet for ulike grupper av elever kan legge til rette for læring og vurdering for læring i elevfellesskapet Emneplan i Pel, høsten 2011 Camilla Wiig, HIVE

4 Mål for ulike perspektiv på læring:
Analysere klasseledelse og læringsaktivitet i lys av teoretiske perspektiv på læring Reflektere over lærer- og elevrollen med bakgrunn i teoretiske begrep Begrunne praktiske valg i undervisningen med teoretiske innfallsvinkler Line Wittek og Camilla Wiig 2011

5 Plan for ulike perspektiv for læring
Tidspunkt og rom tema ansvarlig Tirsdag 20. sept. Fellesforelesning A1-36 Oppstart. Hverdagspedagogikk Camilla Onsdag 21. sept 08.30 – D2-11 No 12.15 – C3-96 Ma Behavioristiske, kognitive og sosiokulturelle perspektiver på læring Gruppeoppgaver Mattias og Camilla Torsdag 22. sept 08.30 – 11.30 D2-11 og D272 Læring i et sosiokulturelt perspektiv Studentfremlegg Fredag 23. sept Uavklart Line Wittek og Camilla Wiig 2011

6 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk»
Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer Camilla Wiig, HIVE

7 ”Hverdagspedagogikk”(Bruner 1997)
En intuitiv forståelse av hva tenkning er, hvordan tenkning skapes og hvordan vi lærer og utvikler oss ” Pedagogiske valg formidler uvergelig en oppfatning av læringsprosessen og eleven. Pedagogikken er aldri uskyldig. Den er et medium som bærer med seg sitt eget budskap”

8 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997
Læring som - - imitasjon - overføring - individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku-mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings-prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet

9 Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon
Imitasjon Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Dokumentere ferdigheter og evne til å utføre

10 Overføring Objektive fakta og etablerte handlemåter
Kvalitativ økning av faktakunnskap og «regler» Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi faktakunnskaper og handlingsprinsipper

11 Individuell konstruksjon
Konstruerte modeller av virkeligheten Utvidet om mer nyansert forståelse Erfare, reflektere, erfare på nytt Dokumentere forståelse og evne til å se sammenhenger

12 Kollektiv konstruksjon
Sosialt konstruerte modeller / kultur Utvidet og mer nyansert forståelse Kontekst Kollektiv utforskning og samhandling Kunne bruke kulturelle redskaper og inngå i relasjon

13 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997
Læring som - - imitasjon - overføring - individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku-mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings-prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet

14 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk»
Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer Camilla Wiig, HIVE

15 Episode da jeg lærte noe viktig
Hva førte til læring? Fellestrekk Prøv å forstå fortellingene i lys av de fire formene for hverdagspedagogikk Velg en av historiene og presenter i plenum Line Wittek og Camilla Wiig 2011

16 Camilla Wiig, HIVE

17 Plan for tirsdag 20. sept Fellesforelesning om «Hverdagspedagogikk»
Gruppeoppgave Fordeling av studentfremlegg Mattias orienterer Camilla Wiig, HIVE

18 Kontekstuell betydning for læring Wittek: kap. 4 Säljö: flere
Gruppe Tema Litteratur Gruppe 1 (onsdag) Menneske og kultur Wittek: kap. 3 Säljö: kap. 2 Gruppe 2 (onsdag) Kontekstuell betydning for læring Wittek: kap. 4 Säljö: flere Gruppe 3 (onsdag) Mediering og artefakter Wittek: kap 3 Säljö: kap. 2 og 4 Gruppe 4 (torsdag) Hverdagsbegreper og faglige begreper Wittek: kap 4 Gruppe 5 (torsdag) Læringsfellesskap – praksisfellesskap Wittek: kap 7 Line Wittek og Camilla Wiig 2011

19 Kilder: Wittek L. 2006: Om undervisning og læring. (Kap 2) I: Strømsø. Lycke og Lauvås (red.): NÅR LÆRING ER DET VIKTIGSTE, Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Akademisk forlag, Oslo Wittek L. 2004: Læring i og mellom mennesker, Cappelen Akademisk forlag, Oslo


Laste ned ppt "Ulike perspektiv på læring, «Hverdagspedagogikk»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google