Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestillingsutvalget - Inkluderingsledelse og mangfold 6.12.2006 Liv Krokan Murud ASV/OLA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestillingsutvalget - Inkluderingsledelse og mangfold 6.12.2006 Liv Krokan Murud ASV/OLA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestillingsutvalget - Inkluderingsledelse og mangfold 6.12.2006 Liv Krokan Murud ASV/OLA

2 Mangfold ”Mangfold gir stabilitet” – fra økologien Hva mener vi med mangfold? Tradisjonell definisjon - som kamp mellom grupper av underrepresenterte Fremtidig definisjon - der ulikheter blir sett på som ressurs

3 Hva mener vi med mangfold i arbeidslivet? Synlige og ikke synlige forskjeller Kjønn Alder Etnisitet Rase Handikap Bakgrunn Personlighet Arbeidsmåte

4 Juridisk Diskrimineringsloven Arbeidsmiljøloven Likestillingsloven Gjelder på alle samfunnsområder (AML §3)..unntatt AML § 1-2, gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. Loven har også utvidet rekkevidde : … f.eks §13-2 -Familieliv -Personlige forhold Gjelder på alle områder….. med unntak av indre forhold i trossamfunn

5 Diskriminering av ulike årsaker: ulike lover - Etnisitet - Nasj opprinnelse - Avstamming - Hudfarge - Språk - Religion - Livssyn Kjønn - Politisk syn - Medlemskap i arb-taker org - Seksuell orientering - Funksjonshemming - Alder Diskriminerings- loven Arbeidsmiljø- loven Likestillings- loven

6 Dagsaktuelle saker ”Er makt egentlig feminint” Anniken Huitfeldt ”Likestilling på lærerrommet” Guttorm Grundt ”Mannskamp for likestilling” Runar Døving ”Loven hindrer menn i å være gode fedre” Beate Gangås ”Kjøkkenbenken” Olaf Thommesen ”Kvinnekuppet” Kristin Engvig ”Styrekvotering føyer seg inn i rekken av likestillings- politiske stunts” Hege Skjeie ”Kjønnskampen er avlyst” Anne Bitsch

7 Statistikk Kilde: www.ssb.no/likestilling

8 Mer statistikk…

9 Hva er kjønn? Kjønn Biologisk kjønn Sosialt kjønn Kjønnsroller

10

11 En historie…. Far og sønn er ute og kjører bil og kommer ut for en dramatisk bilulykke: Faren dør momentant mens sønnen blir flydd i helikopter til sykehuset. I det pasienten trilles inn på operasjonssalen, får overlegen som står og venter på å operere et sjokk, det er sønnen som ligger på operasjonsbordet. Hvordan er dette mulig?

12 Likestilling = rettferdighet Arbeidslivet Ledelse Hjemmet Internasjonalt Media Hvordan fremme likestilling? Hvordan fremme likestilling? (www.likestillingsombudet.no)

13 Glasstaket Beskrivelse av et fenomen - USA Usynlig barriere som hindrer avansement i organisasjoner for minoritetsgrupper Utgjøres av synlige og usynlige mekanismer i organisasjonen

14 Myter = fenomen hvor sannheter oppstår gjennom stadig gjentagelse av utsagn Kjønn har ingen sammenheng med ledelse – ledelse er en kjønnsnøytral funksjon! Prioritering av familie er et problem for kvinnelige ledere! Kvinner har for dårlig selvtillit! Kvinnelige ledere er ikke tilstrekkelig flinke til å pleie sine nettverk! Kvinner er ikke like villige til å legge inn den nødvendige (kvantitative) innsatsen som er påkrevet! Sant eller usant? Irmelin Drake, ”Myter og fakta om kvinner i ledelse” – Lederundersøkelse v AFF

15 St.meld.nr 17 (96-97) s 54 Arbeidslivet er den viktigste arenaen for å bli en del av fellesskapet. Arbeidet har en egenverdi ut over inntekt i form av sosial tilhørighet og muligheter for å realisere egne evner og ressurser. Målet om arbeid til alle gjelder selvfølgelig også for personer med innvandrerbakgrunn.

16 Klipp fra Aftenposten ”Vil utrede kvotering – arbeidsledighet blant innvandrere skal ned ” ”Eliten av innvandrere kåret” ”En fot i hver verden – integrering ikke nødvendigvis best ” ”Er Norge virkelig flerkulturelt?” ”Utlending for alltid?” ”Vi kaller oss nordmenn” ”Trenger mest, får minst – mange nyankomne innvandrere sliter enormt ”

17 Definisjon av innvandrere www.ssb.no (25.10.06) Innvandrere regnes som: Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og de barna foreldrepar med slik bakgrunn føder etter ankomst til Norge

18 For å frigjøre menneskelig ressursmangfold må vi: Behandle alle med verdighet og respekt Medarbeidere må føle at deres liv får mening gjennom de verdier de er med på å skape Medarbeiderne må bli anerkjent for sitt bidrag Inkluderingsledelse

19 Norge en sinke – OECD advarer Målgruppe199519992003 Kvinner generelt10%25%15% Kvinner som ”vender tilbake”18%12%- Funksjonshemmede1% 0% Etniske minoriteter2%7%2% Arbeidsledige6%3%2% Ungdom m avbrutt utdannelse3%4% Personer m høyere utdannelse39%42%18% N267179169 Utvalgte målgrupper for rekruttering i norske bedrifter Brandi m.fl tabell 1, s 18

20 Argumenter for inkluderingsledelse Samfunn Tilgang på arbeidskraft Markedsargumentet Innovasjonskraft Etikk, renommè og arbeidsmarked Lærings- og ledelsesgevinster Minoritet og medarbeider

21 Mangfoldighet i team…. Et tveegget sverd Kjell B. Hjertø – Foreleser på BI/2004 Teamets sammensetning Effektivitet Heterogene Team + Homogene Team Heterogene Team - I heterogene team: Enten best eller dårligst Kovach 1976

22 Hva viser metaundersøkelse om mangfoldighet i team? Kompliserte sosialpsykologiske mekanismer som må ledes Mangfoldstype er avgjørende Overflatenivå  negativt Underliggende forskjeller  positivt Mangfold bør være knyttet til oppgaven Lederoppgaver ved mangfold Samstem team og oppgave Bygg broer Lag et åpent miljø Heterogene Team + Mannix & Neale, 2006

23 Fra særbehandling til variasjonsledelse 1 Affirmative Action (lovbestemt positiv særbehandling) 2 Sosialt ansvar (politisk korrekthet, image) 3 Variasjonsledelse Brandi m.fl, s 51

24 Tradisjonell vs inkluderingsledelse Brandi m.fl, s 67

25 Til slutt - noen linker SSB – Samfunnsspeilet Likestillings- og diskrimineringsombudet Rapport om integrering i skolen (Fronter) Mangfoldsprisen 2005 – Posten Norge AS 2006 – Ikke avgjort

26 Og så det vanskeligste av alt… Hva gjør vi i praksis på HiL??????


Laste ned ppt "Likestillingsutvalget - Inkluderingsledelse og mangfold 6.12.2006 Liv Krokan Murud ASV/OLA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google